ole-sverre_haugli_oppsett_ute-1ole-sverre_haugli_oppsett_ute-1http://forsvaret.no/media/PubImages/ole-sverre_haugli_oppsett_ute-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=151Soldater fra 2. bataljon setter opp Javelin missilsystem på Mauken skytefelt.
A021_C001_0101KUA021_C001_0101KUhttp://forsvaret.no/media/PubImages/A021_C001_0101KU.0005251.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=877
882095_471281846277942_35156305_o882095_471281846277942_35156305_ohttp://forsvaret.no/media/PubImages/882095_471281846277942_35156305_o.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=876
2bn2bnhttp://forsvaret.no/media/PubImages/2bn.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=875
Soldat, 2. bataljonSoldat, 2. bataljonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/2BN_Foto_Adrian_Lombardo_Forsvaret-7.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=149Soldater i 2. bataljon trenes for innsats i alle årstider.
Helikopter under øvelse Cold Challenge 2011.Helicopter during exercise Cold Challenge 2011.Helikopter under øvelse Cold Challenge 2011.Helicopter during exercise Cold Challenge 2011.http://forsvaret.no/media/PubImages/Cold-Challenge-Mediearkiv.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=878
Soldater fra 2. bataljon speider etter fiendtlige styrker/ Soldiers from 2. battalion scouting the enemy forces.Soldater fra 2. bataljon speider etter fiendtlige styrker/ Soldiers from 2. battalion scouting the enemy forces.http://forsvaret.no/media/PubImages/oshaugli_2bn-1-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=150Soldater fra 2. bataljon speider etter fiendtlige styrker.

2. bataljon

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2. bataljon er en kampavdeling og er en del av den spisse enden i Hæren og Forsvaret.

​​​​​Tjenesten er utfordrende og siktes inn mot oppdrag fra rene kampsituasjoner til håndtering av oppdrag i fredsstøtteoperasjoner. Soldatene og avdelingene utdannes og trenes for oppdrag som for eksempel strid i bebygde områder, angreps- og forsvarsstrid til fots og med beltevogner og snøscootere, innsetting med helikopter og båter samt nærstrid og patruljetjeneste. Alle disse operasjonsmåtene understøttes med etterretning, artilleri, sanitet og logistikk. ​

Gjennom stor vektlegging på grunnleggende ferdigheter og fokus på læring og erfaring i den enkelte avdeling skal bataljonen ruste soldatene for krevende oppdrag. Bataljonen vektlegger derfor realistisk trening i krevende omgivelser og under alle klimatiske forhold, noe som skal sikre godt forberedt og trent personell og robuste avdelinger når bataljonen settes inn for innsats. 

2. bataljon har 4 underavdelinger: 


Geværkom​​​​​pani B og C
Kompaniene er spesialisert for strid til fots og skal kunne settes inn med vogner eller luft-/sjøtransport. Kompaniene har stor mobilitet i lendet med stor ildkraft, moderne våpen og skal kunne gjennomføre angrep og forsvarsoperasjoner under alle forhold i alle typer terreng og bebyggelse. ​

Kavalerie​​skad​ronen
Kavalerieskadronen er spesialister på patruljering, skarpskyting og oppklaring. De opererer foran egne avdelinger og gjerne bak fiendens linjer slik at vi vet hva motstanderen bedriver, men kan også ramme motstanderen ved å lede ild ifra bombekastere/artilleri eller bruk av egne skarpskyttere. 

Kampstøt​teko​mpaniet
Kompaniet består av spesialister innenfor ildstøtte, panserbekjempelse (Javelin), samband, sanitet, logistikk og reparasjon/berging. Kompaniet har flest kjøretøy og de tyngste våpnene med størst rekkevidde, og er med det størst i 2. bataljon. Bombekaster og Javelin representerer ildkraften i bataljonen og støtter bataljonens operasjoner under alle forhold. Tjenesten er fysisk krevende da alle funksjoner skal være i stand til å operere helt eller delvis uten kjøretøy. Alle soldater må beherske infanteriteknikk i tillegg til sin spesialistfunksjon.

Tjen​​esten

De 8 første ukene inne til tjeneste gjennomføres rekruttperioden. Rekruttperioden kan for mange være en stor omveltning. Det er en stor forskjell på det militære og det sivile, og rekruttperioden er til for at du skal tilegne deg grunnleggende soldatkunnskaper. 

Etter rekruttperioden blir du tildelt en stilling. Du får selv komme med ønsker til stilling, men man ser også på tidligere erfaringer som utdanning, kurs, kompetanse o.l. og det er Forsvarets behov som er styrende. Stillingen du får utdelt beholder du resten av tjenestetiden og du får utdanning i henhold til stillingens krav. 

Sett deg inn i de ulike avdelingene, tenk gjennom hvilken avdeling du kan tenke deg å tjenestegjøre i. 

Før du ​møter​

I 2. bataljon har vi et fokus på fysisk såvel som psykisk utholdenhet, og det er viktig at du møter forberedt. Bruk tiden før oppmøte godt, og tren på å gå turer med sekk. Det kan også være lurt å følge treningsprogrammene du finner på forsvaret.no/trening. Det anbefales å stille godt forberedt fysisk. Under rekruttperioden gjennomfører alle rekrutter løpetest på 3000 meter og styrketester. ​

Tjenestested: Skjold​​ leir, Øverbygd 

Skjold leir ligger ved Øverbygd i Målselv kommune, i underkant av 2 timers kjøring sør for Tromsø. Det er gode friluftsmuligheter med flott natur. På Skjold finner du blant annet gode jakt- og fiskemuligheter, lysløype og idrettshall med svømmebasseng. Det er gode muligheter for å bedrive det meste av vinteraktiviteter med bare 30 minutters kjøring til nærmeste alpinbakke. ​


Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

Fakta

  • Rekruttperiode (sted): Skjold leir
  • Tjenestesteder: Skjold leir
  • Oppmøtemåned: Januar og august
  • Varighet: 12 måneder

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 8. desember 2014 09:50.. Sist oppdatert 15. februar 2017 08:54.