Artillerijegere fra Artilleribataljonen i tilbaketrekning, under en skarpskytingsdemo. / Artillery rangers, from Artillery Battalion, falls back after directing artillery fire towards the enemy.Artillerijegere fra Artilleribataljonen i tilbaketrekning, under en skarpskytingsdemo. / Artillery rangers, from Artillery Battalion, falls back after directing artillery fire towards the enemy.http://forsvaret.no/media/PubImages/113.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=153Artillerijegere fra Artilleribataljonen i tilbaketrekning under en skarpskytingsøvelse.
Soldater fra Batteri Nils i Artilleribataljonen etablerer stilling med m109 panserhaubitser skyts.Soldiers from the Arty Battalion with the m109 self-propelled howitzer.Soldater fra Batteri Nils i Artilleribataljonen etablerer stilling med m109 panserhaubitser skyts.Soldiers from the Arty Battalion with the m109 self-propelled howitzer.http://forsvaret.no/media/PubImages/lmh-cr09-013.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=152Soldater fra Batteri Nils i Artilleribataljonen etablerer stilling med M109 panserhaubitser-skyts.

Artilleribataljonen

Artilleribataljonen er den norske Hærens artillerikapasitet. Hovedvåpenet til bataljonen er artillerivogn M109, det største våpenet i Hæren per i dag.

​​​Artilleribataljonen står til enhver tid på nasjonal beredskap til krisehåndtering, og leverer offiserer, elementer og avdelinger til operasjoner i utlandet. ​Bataljonens hovedoppgave er å utdanne soldater og mannskaper til Brigade Nord, og bistå med ildstøtte til landoperasjoner. Bataljonen består av ca. 550 befal, vervede og soldater i førstegangstjeneste, fordelt på fem avdelinger: 

 • Kanonbatteri Piraya/HRS (artilleri og bombekaster) 
 • Kanonbatteri Nils (artilleri, ildledere og stab) 
 • Kanonbatteri Olga (artilleri, ildledere og stab) 
 • Lokaliseringsbatteri (artillerijegere, JTAC, radar og stab) 
 • Stabsbatteri (garnison, kommandoplass, ammunisjon/forsyning, reparasjon, sanitet, stab, vakt og sikring og stab) 
 • Bataljonsstab 

«Gjør ret​t, Frykt ingen» 

Slik lyder bataljonens motto. Med dette synet som bakgrunn utdannes i underkant av 400 soldater i de respektive batterier hvert år. Valgspråket «Gjør rett, Frykt ingen» er et valgspråk mange misunner oss. Det kan tolkes i veldig mange positive retninger. Opprinnelsen er noe usikker, men første gang man hører det i forbindelse med artilleriet er et sitat fra keiser Napoleon, som var utdannet artillerist. Han sa følgende i en av sine taler til sine troppeførere «Gjør som artilleristene – gjør rett, frykt ingen». 

Kanonbat​​teriene

Kanonbatteri Nils har oppmøte i august og kanonbatteri Olga har oppmøte i januar. 

Kanontro​ppen

Kanontroppen er selve hodet på slegga i artillerivåpenet. Troppen består av 4 kanonlag utstyrt med selvdrevne middelstunge skyts av typen M109A3GNM. M109 ble opprinnelig innfaset i det norske artilleriet på slutten av 60-tallet, og er oppgradert en rekke ganger siden da. Dagens utgave har langrørs 155 mm haubits, navigasjons- og posisjoneringssystem (POSNAV) og oppgradert kraftpakke. M109 er Hærens tyngste våpentype. 

OP-tr​​​oppen

OP troppen er artilleriets øyne i fremste linje. De opererer sammen med kampstyrkene i Telemark bataljon, Panserbataljonen og 2. bataljon der de anbefaler bruken av artilleriild samt leder skytingene. OP-troppens oppgave er å lokalisere mål vi skal beskyte og sende dataene på målene til batteriets kommandoplass som bemannes og driftes av stabstroppen. I kommandoplassen blir disse måldataene regnet om til skytedata som videre sendes ut til kanonene. På denne måten vet kanonbetjeningen, som tilhører kanontroppen, hvordan de skal rette skytset inn for å treffe målet som OP-troppen har lokalisert. På denne måten er alle tre troppene avhengig av hverandre for å kunne fungere sammen som en artilleriavdeling. 

Stabstrop​​pen

Stabstroppen er en allsidig tropp, ansvarlig for oppsett og drift av batteriets kommandoplass, rekognosering av stillinger og etterforsyning av batteriet i felt. Kommandoplassens primærfunksjon er å ta imot Ildledertroppens måldata, regne disse om til skytedata og sende de ut til kanontroppen. Rekognoseringslagets oppdrag er å rekognosere og lede kanonene og kommandoplassen inn i sine stillingsområder. Troppens forsyningselement (tren) er ansvarlig for etterforsyning av batteriets behov for proviant, ammunisjon, drivstoff og forbruksartikler. Stabstroppen er satt opp med NM198 lettpansret kommandovogn, beltevogn BV206DN6, feltvogn MB240 og lastevogn Scania P93. 

Piray​a (HRS)

Piraya er lik Nils og Olga, men består kun av vervede soldater og erfarent befal. De er et profesjonelt batteri som er en del av Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke (HRS). Disse er en del av styrkene Norge kan sende utenlands på svært kort varsel. 

Lokalisering​​sbatteriet

Lokaliseringsbatteriet har oppmøte i august. 

Artillerijegertro​​​ppen

Artillerijegertroppens oppgave er jegertjeneste, hvor de trenger seg inn bak fiendens linjer. Der driver de med observasjon og bekjempning av fienden med både artilleri og kampfly. Artillerijegere i A-troppen (førstegangstjeneste) utdannes innenfor jegertjeneste (skytekurs, patruljekurs, overlevelse, heli- og båtinnsetting samt ildledelse av artilleri). Dette gjør at artillerijegere i tropp A er spesielt godt skikket og forberedt for opptak i Artillerijegertropp B (som består av vervede og befal). 
Tjenesten som artillerijeger er svært varierende samtidig som du får gode soldatferdigheter. Personellet selekteres blant motiverte soldater som ønsker seg en unik og intens førstegangstjeneste med kontinuerlig fokus på fysiske egenskaper som styrke og kondisjon.

Slik blir du artillerijeger
For å bli artillerijeger må du først bli innkalt til Artilleribataljonen i august. På oppmøtedagen er det viktig at du gir melding til befalet at du ønsker å søke på artillerijegeropptaket. Du vil da komme i den puljen som er merket artillerijeger. Som del av rekruttperioden gjennomføres det en seleksjon, som avsluttes med et artillerijegeropptak på 1 ukes varighet. Etter at opptaket er gjennomført vil artillerijegertroppen settes, og rekruttperioden avsluttes med et overlevelseskurs. De som ikke består opptaksprøvene blir fordelt til en annen tjeneste i Artilleribataljonen.

Fagperioden
Fagperioden starter med utdanning innen patruljetjeneste og patruljeskyting (6 uker), for deretter å gjennomføres utdanningsmoduler innen samband, sanitet og ildledelse (6 uker). Perioden er preget av høy aktivitet, med mye fysisk trening og felttjeneste. Halvåret avsluttes med en lengre øvingsperiode hvor du skal sette sammen kunnskapene og ferdighetene fra fagperioden, og øve på artillerijegertjenesten. Andre halvår består av repetisjon samt utdanningsmoduler innen skimarsj, overlevelseskurs vinter, skytekurs vinter, innsettingskurs helikopter, innsettingskurs båt og klatring. Perioden preges av høy øvingsaktivitet. Årets siste øvelse er en avdelingstest for å kvalitetssikre årets artillerijegertropp.
 
Krav
For å bli artillerijeger i Artilleribataljonen må du:
 • Ha god fysisk form
 • Være topp motivert
Fysiske opptakskrav:
 • 5 hang-ups (opptrekk)
 • 30 sit-ups (festede bein)
 • 15 rygg-ups (ryggrulle)
 • 30 push-ups (armhevinger)
 • 8 km pakningsløp med 22 kg sekk – tidskrav 52 minutter (antrekk: uniform og joggesko)
 • 5000 meter løp (idrettsantrekk) med våpen innen 26 minutter
 • 3000 meter løp (idrettsantrekk) innen 13 minutter og 30 sekunder
 • Kunne svømme 200 meter
 • Bestå stup fra 3 meter
Du må bestå og fullføre opptaket samt bli godkjent av opptaksrådet i Artilleribataljonen.
 
Merk at dette er minstekrav. Vi forventer at aktuelle kandidater har forbredt seg fysisk til opptak. Det tas forbehold om at opptaksprøvene og kravene kan bli justert. 


WLS-trop​pen

WLS-troppen tar inn soldater fra soldatmassen til Artilleribataljonen. Troppen har tre såkalte WLR (Weapon Locating Radar) av typen ARTHUR (Artillery Hunting Radar) for å kontrabeskyte fiendens artilleri. Troppen består av ca. 30 soldater. Radarene opererer som del av troppen, i et system. Alle enheter er oppsatt på BV206. Troppen er preget av teknologisk avansert materiell, og er et satsingsområde innenfor norsk-svensk artillerisamarbeid. 

Stabsba​​​tteriet

Stabsbatteriet har oppmøte i januar og august. 

Kommandopla​​sstroppen

Kommandoplasstroppen sørger for at resten av artilleriet fungerer ved at de etablerer og drifter bataljonens kommandoplass. 

Ammunisjons- og forsyningstro​ppen

Ammunisjons- og forsyningstroppen er avdelingen som sørger for logistikk støtte til bataljonen. De forsyner alle batteriene med drivstoff, ammunisjon og mat. 

Reparasjons​troppen

Reparasjonstroppen reparerer alle typer kjøretøy og annet materiell i bataljonen. 

Sanitets​troppen

Sanitetstroppen driver bataljonens hjelpeplass og sørger for evakuering av syke og sårede. De veileder også alt personell i bataljonen i opprettholdelse av egen stridsevne. Mye av utdannelsen kan brukes innen helsefag senere, f.eks. ambulansefag. 

Vakt og sikring​stroppen

Vakt og sikring har det daglige sikkerhetsansvaret for hele Setermoen garnison. Troppen drifter garnisonens vaktportaler, går streifrunder og passer på at sikkerheten i leir opprettholdes. 

Garnisonstr​oppen

Garnisonstroppen sørger for at ikke bare Artilleribataljonen men hele Setermoen Garnison fungerer som den skal. Garnisonstroppen er fordelt på kjøkkenet, velferden, skytebane adm., Fokus (voksenopplæringen), depot, idrettskontoret og prestetjenesten. 

Om Seterm​​oen leir 

Setermoen leir er en militærleir på Setermoen i Bardu kommune. Leiren huser Panserbataljonen, Sanitetsbataljonen, Artilleribataljonen og 
Etterretningsbataljonen. Forsvaret har siden 1898 hatt en omfattende virksomhet her og er kommunens største arbeidsgiver. 

Om Bardu Kom​mune 

Bardu kommune ligger i Troms fylke. Bardu er den eneste kommunen i Troms som ikke har kystlinje. Kommunen har et typisk innlandsklima, men kalde vintre og relativt varme somre. Kommunevåpenet viser en svart jerv på gul bunn. Jerven er et symbol på de store skogene og det rike dyrelivet i kommunen. 

Noen av tilbudene i nærområdet:


Polar Park 
Polar Park er en dyrepark i Bardu kommune og verdens nordligste dyrepark. Parken baserer seg på å vise fram dyr i sine naturlige omgivelser. Dette innebærer at hver art får mye plass å boltre seg på. Med 1100 mål fordelt på bare 12 innhegninger har parken verdens største areal per dyr. I parken finner du dyr som elg, bjørn, ulv, jerv, gaupe, fjellrever, hjort og andre dyr som tilhører omgivelsene rundt. 

Polarbadet 
Polarbadet er et eksotisk aktivitetsanlegg tilpasset alle aldersgrupper. Det ligger i Bardufoss, snaue 30 minutters kjøring fra Setermoen. Anlegget er åpent hele året og kan blant annet by på konkurransebasseng, terapibasseng, stupetårn, vannsklie, boblebad, kafé og mye mer. 

Steilia Alpinbakke 
Steilia alpinanlegg eies og drives av Bardu kommune. Anlegget har en bakke på ca. 1260 m med en fallhøyde på ca. 296 m. Bakken har T-heis og varmestue med kafeteria. Det er også mulig å låne utstyr. ​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

Fakta

 • Rekruttperiode (sted): Setermoen leir
 • Tjenestesteder: Setermoen leir
 • Oppmøtemåned: Januar og august
 • Varighet: 12 måneder 

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 17. desember 2014 11:47.. Sist oppdatert 15. februar 2017 09:05.