Støttesoldat i Etterretningsbataljonen

I førstegangstjenesten kan du blant annet tjenestegjøre i Støtteeskadronen.

Støtteeskadronen har som oppdrag å levere støttetjenester til Etterretningsbataljonen innenfor vakthold, samband, kommandoplassdrift, logistikk og sanitet. Som vernepliktig inne til førstegangstjeneste i Støtteeskadronen har du mulighet til å tjenestegjøre innenfor vakthold eller kommandoplassdrift. Noen ytterst få kan bli tilbudt muligheten for å tjenestegjøre som administrasjonsassistenter.

Støtteeskadronen har innrykk to ganger i året, i januar og august, for å sikre kontinuerlig vakthold og drift på sine objekter.

Rekruttperiode

I rekruttperioden får du opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som våpentjeneste, stridsteknikk, militær fysisk trening, og sanitet. Perioden har en varighet på 8 til 9 uker, og kan oppleves som intensiv. Perioden innebærer at du har såkalt generelt portforbud og uniformsplikt. Det vil si at du må oppholde deg inne i garnisonen under periodens varighet. 

Under rekruttperioden deltar du på to feltøvelser, hvor du etter den siste øvelsen får utdelt din sorte beret og går fra å være rekrutt til å bli dragon. I etterkant av denne øvelse får du også din første langpermisjon på omtrent en ukes varighet.

Fagperiode

Etter endt rekruttperiode starter en mer målrettet utdanning som vaktsoldat. Denne perioden bærer preg av å opparbeide deg teknikker og ferdigheter innenfor vakthold, nærkamp, skyting, strid i bebygd område samt å vedlikeholde ferdigheter som du har tilegnet deg under rekruttperioden. Perioden varer i omtrent 3 måneder og har til hensikt å gjøre deg i stand til å utføre skarpt vakthold.

Avdelingsperiode

Etter endt fagperiode blir du fordelt innenfor tre segmenter; vaktsoldat, kommandoplassoldat eller administrasjonsassistent.

Som vaktsoldat inngår du i en turnusordning. Innimellom permisjoner vil du vedlikeholde allerede innlærte ferdigheter under såkalte «grønne uker». Vaktoppdraget går over 6 måneder.

Som kommandoplassoldat får du opplæring i å etablere og drifte Etterretningsbataljonens kommandoplass i felt. Tjenesten gir muligheter for å delta på de større øvelsene hvor du også inngår som del av vaktholdet av kommandoplassen.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): Setermoen leir
  • Tjenestesteder: Setermoen leir
  • Oppmøtemåned: Januar og august
  • ​Varighet: 12 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 15. februar 2017 14:20.. Sist oppdatert 10. september 2019 12:15.