feltoperator_1feltoperator_1http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_1.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4196
feltoperator_4feltoperator_4http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_4.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4199Seleksjon – Felthinderbane
feltoperator_5feltoperator_5http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_5.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4200Seleksjon – Mobilitet ved bruk av gummibåt
feltoperator_2-1feltoperator_2-1http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_2-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4198Seleksjon – Felthinderbane
feltoperator_2feltoperator_2http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_2.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4197Seleksjon – Felthinderbane
feltoperator_23feltoperator_23http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_23.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4194Operasjoner – Kommunikasjon med hjemmebase ved bruk av radiosamband
feltoperator_19feltoperator_19http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_19.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4189Videregående utdanning – Mobilitet ved bruk av snøscooter over store avstander
feltoperator_16feltoperator_16http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_16.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4186Videregående utdanning – Ferdsel i bratt lende vinterstid
feltoperator_18feltoperator_18http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_18.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4188Grunnutdanning – Vintertjeneste
feltoperator_15feltoperator_15http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_15.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4185Grunnutdanning – Kamuflasje og observasjonsteknikk
Soldater fra Etterretningsbataljon på skipatrulje ved Altevatn/ Soldiers from Intelligence Battalion on skipatrol at AltevatnSoldater fra Etterretningsbataljon på skipatrulje ved Altevatn/ Soldiers from Intelligence Battalion on skipatrol at Altevatnhttp://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_14.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4184Grunnutdanning – Vintertjeneste
feltoperator_17feltoperator_17http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_17.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4187Videregående utdanning – Ferdsel i bratt lende vinterstid
feltoperator_11feltoperator_11http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4181Grunnutdanning - Patruljetjeneste og kamuflasje
feltoperator_13feltoperator_13http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_13.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4183Grunnutdanning - Vintertjeneste

Etterretningsbataljonen

​I Etterretningsbataljonen kan du gjennomføre førstegangstjenesten som feltoperatør i Fjernoppklaringseskadronen.

​​Feltoperatører opererer på fiendtlig territorium og samler informasjon uten selv å bli oppdaget. Informasjonen behandles og gjøres til etterretning for å skape beslutningsgrunnlag for taktisk og operasjonelt nivå. Tjenesten krever egen søknad og bestått opptaksprøver.​​​​​

Les mer og søk her​.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): Setermoen leir
  • Tjenestesteder: Setermoen leir
  • Oppmøtemåned: Juli (kan variere​)
  • ​Varighet: 12 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 15. februar 2017 14:20.. Sist oppdatert 15. februar 2017 14:31.