Soldater fra Hans Majestet Kongens Garde trener i Sørkedalen i Oslo.Soldater fra Hans Majestet Kongens Garde trener i Sørkedalen i Oslo.http://forsvaret.no/media/PubImages/20130206th_ 15925.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=295Gardister trener under vinterforhold i Sørkedalen i Oslo.
02. oktober ble Stortinget offisiellt åpnet i 2014. Åpningen av stortinget er en gammel tradisjon, og er nedfelt i Grunnloven §74. Siden Norge er et monarki, er det Kongen som åpner Stortinget. Dette er en av de skjeldne begivenhetene hvor alle tre tre st02. oktober ble Stortinget offisiellt åpnet i 2014. Åpningen av stortinget er en gammel tradisjon, og er nedfelt i Grunnloven §74. Siden Norge er et monarki, er det Kongen som åpner Stortinget. Dette er en av de skjeldne begivenhetene hvor alle tre tre sthttp://forsvaret.no/media/PubImages/HMKG_Stortingets åpning_MB_021014_04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=859
Hans Majestet Kongens Garde på en oppvisning med sine nye panserkjøretøy på Akershu Festning / His Majesty the King's Guard demonstrates their new armoured vehicles at Akershus FortressHans Majestet Kongens Garde på en oppvisning med sine nye panserkjøretøy på Akershu Festning / His Majesty the King's Guard demonstrates their new armoured vehicles at Akershus Fortresshttp://forsvaret.no/media/PubImages/demo_af-9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=294Hans Majestet Kongens Garde på en oppvisning med sine nye panserkjøretøy på Akershus festning.
5. Gardekompaniets pansrede hjultropp trener på presisjonskjøring og navigering med SISU i Oslo og områdene rundt hovedstaden. Soldiers from His Majesty King's Guard navigates through the technically demanding streets of Oslo. They use armoured SISU veh5. Gardekompaniets pansrede hjultropp trener på presisjonskjøring og navigering med SISU i Oslo og områdene rundt hovedstaden. Soldiers from His Majesty King's Guard navigates through the technically demanding streets of Oslo. They use armoured SISU vehhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HMKG_SISU_MB_071014_05.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=858
Noble Ledger 2014Noble Ledger 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/CJ3A6479.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=857
2. Gardekompani har stridsteknikk øving like ved Rustand leir i Asker. De har nå valgt ut forskjellige stillinger i kompaniet. Dette er første øvelsen de nye lagførerene, de skal forflytte et lag i strid. Dette er en krevende øvelse for lagførerene på man2. Gardekompani har stridsteknikk øving like ved Rustand leir i Asker. De har nå valgt ut forskjellige stillinger i kompaniet. Dette er første øvelsen de nye lagførerene, de skal forflytte et lag i strid. Dette er en krevende øvelse for lagførerene på manhttp://forsvaret.no/media/PubImages/CJ3A0783.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=293Lagførere fra 2. Gardekompani trener stridsteknikk like ved Rustand leir i Asker.

Hans Majestet Kongens Garde (Garden)

Over tusen gardister er i skarp beredskap for kongehuset og hele hovedstaden – hver dag hele året.

​​De operative vaktgardistene er lært opp og har en utdanning som skal gjøre dem best mulig forberedt på alle de krevende situasjonene gardistene kan komme opp i – enten det er på vakt eller i et væpnet støtteoppdrag til politiet. ​

Disse kunnskapene var viktige da Norge ble rammet av et terrorangrep. Da de væpnede vaktgardistene på Slottet hørte et smell 22. juli i 2011, slo vaktkommandøren full alarm etter at han så røyken stige opp fra regjeringskvartalet. I neste øyeblikk var vaktholdet rundt Slottet doblet, og de ellers stivpyntede gardistene har byttet paradehatt med hjelm og skuddsikker vest.

I Huseby gikk alarmen over høyttaleranlegget. Gardister på frivakt måtte våkne opp fra den late sommerdagen, og på få minutter var de ikledd stridsvest og hjelm. Nede i garasjen delte befalet ut skarp ammunisjon. Nå var det alvor. Gardens pansrede feltvogner ble kjørt fram. Utrykningen til Slottet skjedde med blålys, sirener og i taktisk formasjon. 

I løpet av det første døgnet etter terrorangrepet 22. juli var over 700 gardister i væpnet innsats. Mange var i stilling rundt de kongelige residensene, mens andre støttet politiet med vakthold rundt det utbombede regjeringskvartalet.

De operative vaktgardistene lærer blant annet nærkamp og skyting, og de får grundig opplæring i maktbruk. Utdanningen skal gjøre dem best mulig forberedt på alle de krevende situasjonene gardistene kan komme opp i.

Gardens hovedoppdrag er fortsatt å holde døgnkontinuerlig vakt rundt Slottet og de kongelige residensene, men etter terrorangrepet har Stortinget vedtatt at gardistene også skal være i skarp beredskap for å kunne støtte politiet i krisesituasjoner.

I tillegg til vakt og beredskap har Garden en rekke seremonielle oppdrag: Statsbesøk, båremottak og 17. mai-feiringen er bare noen av høytidelighetene der Garden er til stede.

I tillegg har Garden en rekke gardister i spesialstillinger. Disse går ikke vanlig vakt, men er en helt avgjørende del av avdelingen.

HVERDAGSLIV I TJENESTEN

I gardeleiren på Huseby starter hver ukedag med revelje klokken 06.15. Som i alle andre militære avdelinger gjennomføres romvask, morgenrutiner og frokost på starten av dagen, før tjenesten starter.

For de operative vaktgardistene består en vanlig dag enten av vakt, utdanning, eller feltøvelser. Når man er på vakt ved Slottet, Akershus festning, Skaugum, Bygdøy eller i Huseby leir, begynner vaktdøgnet med hovedavløsningen mellom avtroppende og påtroppende vaktstyrke klokken 13.30. Deretter står man to timer på vaktposten, før man får fire timer hvile inne i vaktlokalet. Etter et døgn på vakt avløses man av en ny vaktstyrke.

Når man ikke er på vakt, brukes tiden til stillingsspesifikk utdanning og ulike øvelser. Det kan innebære teorileksjoner om etikk og maktanvendelse, feltutdanning, skyting, fysisk trening eller mer fagspesifikk utdanning. Gardister som ikke er på vakt, har vanligvis fri både på ettermiddagene og i helger.

For gardister i spesialstillinger varierer tjenesten svært mye avhengig av hvilken stilling man er i. Siden man ikke går vakt, er mye mer av tjenesten knyttet til fast​e steder eller kontorer. I mange av stillingene får man stort ansvar, for eksempel som assistent ved Gardens operasjonssentral. Dagen følger normalt sett vanlige arbeidstider.​

Tjenestemuligheter i Garden

1., 2. og 4. Gardekompani (vakt- og beredskapskompanier)
For å få tjeneste som vaktgardist må du søke på stilling som operativ vaktgardist i løpet av rekruttperioden. Du får da tjeneste i ett av Gardens tre vakt- og beredskapskompanier (1. Gardekompani, 2. Gardekompani eller 4. Gardekompani). Disse kompaniene har samme tjenestemuligheter. Hvilket kompani du ender opp i, er avhengig av når du starter tjenesten, men alle vakt- og beredskapskompaniene rullerer på vakt og beredskap, feltøvelser og soldatutdanning.

Tjenestemuligheter du har som operativ vaktgardist i 1., 2. og 4. Gardekompani:
 • Lagfører
 • Maskingeværskytter
 • Kanonskytter (rekylfri kanon)
 • Geværsoldat/vaktgardist
 • Sanitetssoldat
 • Sambandssoldat
 • Vognfører på feltvogn
 • Lastebilsjåfør
 • Stabssoldat i kompanistab
5. Gardekompani (støttekompani)
I dag har kompaniet en rekke spesialtropper med blant annet sanitetssoldater, skarpskyttere, lastebiler, verksted, pansrede kjøretøy og sambandsutstyr. Som soldat i 5. Gardekompani har du hovedfokus på drift av stabs- og støttefunksjoner og du deltar på mange feltøvelser. Det er sjelden du deltar på parader og seremonier, men det forekommer.

I 5. Gardekompani har du mulighet til å få tjeneste i en rekke spesialstillinger: 
 • Skarpskytter
 • Sanitetssoldat
 • Patruljesoldat
 • Panservognsjåfør
 • Verkstedssoldat
 • Idrettsassistent og velferdsassistent
 • Grafiker
 • Fotograf og videofotograf
 • Slottsordonnans
 • Bussjåfør og lastebilsjåfør
 • Operasjonsromssoldat
 • Sambandssoldat
 • Kjøretøyansvarlig/VIP-sjåfør (Stridstrentroppen)
I 5. Gardekompani har du likevel noen av de samme tjenestemulighetene som i de ordinære vakt- og beredskapskompaniene, men ikke mulighet til å få tjeneste som for eksempel geværsoldat/vaktgardist eller kanonskytter.   

3. Gardekompani (musikk og drill)
Som musikk- og drillgardist i 3. Gardekompani setter du ditt høytidelige preg på parader, seremonier, oppvisninger, konserter og festmarkeringer i Norge og utlandet. ​For å få tjeneste som musikk- og drillgardist må du sende inn en egen søknad​. 3. Gardekompani har kun opptak i oktober. Les mer om 3. Gardekompani her.

​​Hvordan komme hit?

Du må du si fra på sesjon at du vil tjenestegjøre i Garden. Oppfyller du kravene, kan du bli fordelt til et av Gardens fire årlige opptak med rekruttperiode på Gardeskolen på Terningmoen leir (ved Elverum). I løpet av rekruttperioden får du mulighet til å påvirke hvor og hva du skal tjenestegjøre som. 

Ikke alle får tjenestegjøre videre i Garden etter endt rekruttperiode. En del blir også fordelt til tjeneste i andre avdelinger i Forsvaret, innen vakthold og sikring eller andre støttestillinger. ​

I oversikten nedenfor ser du når de ulike kompaniene har opptak. KP 1 tilsvarer 1. Gardekompani, KP 2 tilsvarer 2. Gardekompani, osv. Dersom du ønsker tjeneste i et spesifikt gardekompani, m​å du på sesjon be om å bli innkalt til riktig måned.

oppmøteoversikt
År JanuarAprilAugust​Oktober
​​​2020Gevær KP
KP 5
Gevær KP
Gevær KP
KP 5
Gevær KP
KP 3​
2021
Gevær KP
KP 5
Gevær KP
Gevær KP
KP 5​
Gevær KP
KP 3​

​krav

 • ​​​Minstekrav til høyde for å få tjeneste som vaktgardist er​ 167 cm.
 • For å få tjeneste i drilltroppen (3. Gardekompani) er høydekravet på 170 cm.
 • Det er ikke høydekrav for tjeneste i musikktroppen (3. Gardekompani).  ​​​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

Fakta

 • Rekruttperiode (sted): Terningmoen (ved Elverum)
 • Tjenestesteder: Huseby
 • Oppmøtemåned: Januar, april, august og oktober​
 • Varighet: 12 måneder 

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 11. desember 2014 11:42.. Sist oppdatert 9. september 2020 12:15.