Garnisonen i Sør-Varanger / Garrison of South - VarangerGarnisonen i Sør-Varanger / Garrison of South - Varangerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20130408_PederTM_149 copy.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=156Grensejegere opererer ofte i selvstendige lag.
En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and RussiaEn båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_4626.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=155En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland.
--http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_4343.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=161Grensejeger på patrulje. Grensevakten skal ivareta oppsyn med grenseområdet.
En båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and RussiaEn båtpatrulje fra GSV patruljerer elven på grensa mellom Norge og Russland / Border guards patrolling along the border with RIB boats between Norway and Russiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/_MG23078.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=154Soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger oppsatt på båt (RIB).

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)

Norges grensevakt mot Russland har som hovedoppgave å vokte den 196 kilometer lange grensen mot vår nabo i øst, Russland.

​Grensevaktens​​ oppdrag​​​​

​Grensevakten står for overvåkning og patruljering av den norsk-russiske grensen, på vegne av Norge og Schengen-landene. Oppdraget løses både til fots, med båt og kjøretøy, og med ski og snøscooter på vinteren. ​

Suverenite​tshevdelse
Grensevakten hevder norsk suverenitet i grenseområdet gjennom tilstedeværelse, overvåkning og rapportering.

Grenseavta​len (1949)
Grensevakten skal ivareta oppsyn med grenseområdet og informere publikum om ferdsel langs den norsk-russiske grensen. 

Schengen-avta​len
Grensevakten, på vegne av politimesteren i Øst-Finnmark politidistrikt, overvåker og håndterer brudd på Schengen-avtalen i samarbeid med Øst-Finnmark politidistrikt, herunder bruk av begrenset politimyndighet. ​

Styrkepro​duksjon
Grensevakten utdanner inntil 520 soldater hvert år. ​

Våre kjernev​erdier 

Forsvarets kjerneverdier; respekt, ansvar og mot, er forankret i all aktivitet som gjennomføres i avdelingen. Vår profesjonalitet og gode holdninger kommer til syne hos vårt befal og våre soldater gjennom daglige handlinger og samvirke med andre. 

Grensevakten er organis​ert i fire kompanier: 


Utdanningskompaniet
4 tropper, 30 befal og 275 soldater (per halvår). Alle soldater gjennomfører to måneder rekruttperiode i Utdanningskompaniet. Når rekruttperioden er over, fortsetter om lag 185 soldater på veien mot å bli grensejeger og assistenter i de fire kompaniene. Her gis spesialistutdanning som patruljefører, NK-patrulje, sanitetssoldat, sambandssoldat, vognfører, hundefører, teknisk sensoroperatør eller som assistent. 

Garnisonskompaniet
3 tropper, 14 befal, 140 soldater (per halvår). Etter rekruttperiode i Utdanningskompaniet overføres rundt 90 soldater til Garnisonskompaniet. 60 av disse skal skal tjenestegjøre ti måneder i enten Stabstroppen (vakt og sikring og servicefunksjoner), Sambandstroppen (operasjonsassistenter) eller Trentroppen (sjåfører og forsyningsassistenter). De øvrige 30 skal utdannes til å bli operasjonsassistenter i de to grensekompaniene. Disse fordeles til de to grensekompaniene etter totalt seks måneders utdanning. 

Jarfjordkompaniet
3 grensestasjoner, 15 befal, 95 soldater (per halvår). Jarfjordkompaniet er ett av to grensekompanier. De løser grensevaktoppdraget i den nordlige delen av grensen mot Russland, med utgangspunkt i tre grensestasjoner og ulike installasjoner. Grensejegerne i Jarfjordkompaniet løser sitt oppdrag med bruk av begrenset politimyndighet. 

Pasvikkompaniet
1 grensestasjon, 15 befal, 95 soldater (per halvår). Pasvikkompaniet er ett av to grensekompanier. De løser grensevaktoppdraget i den sørlige delen av grensen mot Russland, med utgangspunkt i én stor grensestasjon og ulike installasjoner i Pasvikdalen. Grensejegerne i Pasvikkompaniet løser oppdraget sitt med bruk av begrenset politimyndighet. 

All tjeneste i Grensevakten er krevende, både fysisk og tidvis psykisk. Vi anbefaler deg derfor å møte forberedt og godt trent. 

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

Fakta

  • Rekruttperiode (sted): Høybuktmoen
  • Tjenestesteder: Høybuktmoen
  • Oppmøtemåned: Januar og juli
  • Varighet: 12 eller 18 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 12. desember 2014 11:34.. Sist oppdatert 23. februar 2017 09:58.