kesk-internett3-muligheterkesk-internett3-muligheterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-internett3-muligheter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3832
Ovelse ReinOvelse Reinhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-internett1-muligheter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3830
Forsvaret / The Norwegian Armed Forced Media Centre (NAFMC) Kampeskadronen trener skarpt på Rena / The Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanized Company Group (KESK) exercises at RenaForsvaret / The Norwegian Armed Forced Media Centre (NAFMC) Kampeskadronen trener skarpt på Rena / The Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanized Company Group (KESK) exercises at Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-IMG_5295.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3829
kesk-internett2-muligheterkesk-internett2-muligheterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-internett2-muligheter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3831
Soldater fra kampeskadronen under avluttende mestringsøvelse på Rena / Recruits during an exercise at RenaSoldater fra kampeskadronen under avluttende mestringsøvelse på Rena / Recruits during an exercise at Renahttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-mediearkiv_av_traa-9700.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3833
I august 2014 ble øvelse Ulvelabb gjennomført for rekruttene i Kampeskadronen (KESK). Dette er en øvelse for å øve på grunnleggende infanteridisipliner. // In August of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanized Company Group (KESK) conductedI august 2014 ble øvelse Ulvelabb gjennomført for rekruttene i Kampeskadronen (KESK). Dette er en øvelse for å øve på grunnleggende infanteridisipliner. // In August of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanized Company Group (KESK) conductedhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-AA_KESK_Ulvelabb_17.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3834
I september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's MechaniI september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanihttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-AA_KESK_Ulvunge_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3835
I september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's MechaniI september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanihttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-AA_KESK_Ulvunge_24.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3836
I september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's MechaniI september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanihttp://forsvaret.no/media/PubImages/kesk-AA_KESK_Ulvunge_33.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3837

Kampeskadronen

​​​​​​​​​​​Kampeskadronen er en mekanisert avdeling som holder til i Rena leir. Hovedoppdraget er å tilby avdelinger som trener i regi av Kamptreningssenteret en realistisk, robust og kompetent motstander.

​​En e​skadron er en taktisk enhet i en panser- eller stridsvognavdeling (kavaleri). Soldater i en slik avdeling kalles dragoner og tilhører kavaleriet. 

Organisatorisk er Kampeskadronen en del av Hærens våpenskole og Manøverskolen, som ivaretar fagansvaret for kavaleri og infanteri. Kampeskadronen er også en del av krigsstrukturen i Hæren, og kan settes inn i tilfelle konflikt, krise eller krig. 
Kampeskadronen er en knoke i Hærens knyttneve!
Kampeskadronen har som oppdrag å være en robust, realistisk og tilpasningsdyktig markøravdeling ved Hærens Kamptreningssenter på Rena. Det innebærer å være fiende når ulike avdelinger er på trening ved Kamptreningssenteret samt å være føringsapparat og markører for ulike kurs. Derfor er avdelingen i svært stor grad kampfokusert i sitt daglige virke, med et betydelig fokus på grunnleggende stridstekniske ferdigheter. 

Kampeskadronen består av tre manøvertropper og en stabstropp, totalt ca. 130 soldater og befal. Manøvertroppene utgjør Stridsvognstropp 1, Mekanisert infanteritropp 3 og Mekanisert infanteritropp 4. 

  • Kampeskadronens stab: Staben sin primæroppgave er å understøtte eskadronens aktivitet og oppdragsløsning i garnison og felt, men de løser også ofte selvstendige markøroppdrag i rammen av lag. Staben bemanner CV9030 stormpanservogn, Leopard 2 stridsvogn, M113 ledelsesvogn og diverse lastevogner. 
  • Stridsvognstropp 1: Disse er oppsatt på Leopard 2A4 NO, noe som er Hærens hovedkampsystem. Hver vogn betjenes av en vognfører, skytter, lader og vognkommandør. Stridsvognstroppen er en uvurderlig ressurs i eskadronen, spesielt i møte med en fiende oppsatt med tilsvarende materiell. 
  • Mekanisert infanteritropp 3 og 4 er identiske. Troppen er oppsatt på CV9030N stormpanservogner. Hver vogn har en vognfører, skytter og vognkommandør samt et fotlag på 8 soldater som har sin plass i vognens stridsrom. Stormtroppene kjennetegnes gjennom høy grad av mobilitet, beskyttelse og ildkraft. Den har stor fleksibilitet i oppdragsløsning, og gjennom å kombinere fot- og vognoperasjoner kan troppene løse et stort spekter av oppdrag. 

Tjenesten

Tjenesten i Kampeskadronen preges av høyt tempo og mye øvingsaktivitet, noe som stiller store krav til avdelingens personell og materiell. Robuste soldater er en forutsetning for å kunne løse oppdrag over tid. Etter 6 måneder med utdanning skal du være i stand til å løse oppdrag i rammen av tropp og eskadron. Dette stiller strenge krav til fremferd, faglig dyktighet, selvstendighet, samarbeid og kommunikasjon. 

I de første 6 månedene av tjenesten vektlegges utdanning innenfor alle grunnleggende soldatdisipliner som stridsteknikk, skyting, nærkamp, sanitet og sambandstjeneste. Etter grunnutdanningen fordeles dere til ulike tjenestestillinger etter søknad og fagperioden starter. Her får du kurs og utdanning på ulike kjøretøy og våpensystemer for å kunne fungere i stillingen, eksempelvis utdanning som vognfører og skytter på CV90 og Leopard 2, vognfører Scania, skytter Javelin, skytter på tungt maskingevær eller sanitet nivå 3. Etter endt fagperiode starter avdelingsperioden hvor avdelingen utdanner og trener i rammen av lag og tropp. 

De siste 6 månedene preges tjenesten av mye tid på øvingsfeltet. Tid på kasernen er sjelden vare i Kampeskadronen. En stor del av oppdragene er å operere som fiende fra lagsnivå opp til eskadronsnivå for avdelinger som blant annet Telemark bataljon, 2. bataljon, Panserbataljonen og Garden. Videre har Kampeskadronen tradisjoner med å støtte Telemark bataljon når de gjennomfører evaluering av sine kompanier. Da kan våre tropper bli underlagt kompanier i Telemark bataljon når de gjennomfører større skarpskytings øvelser eller løsing av andre stridsoppdrag på øvingsfeltet utenfor leiren. 

Kampeskadronen deltar også på de store årlige vinterøvelsene, og har de siste årene vært del av en Nordisk bataljon sammen med finske og svenske styrker. En viktig periode for Kampeskadronen er blant annet støtte til troppssjefskurs, hvor kadetter fra Krigsskolen og kurselever fra andre avdelinger skal trene på å bli troppssjefer. Her overtar kurselevene ledelsesposisjoner i våre tropper, noe som gir morgendagens ledere mulighet til å utøve lederskap i praksis på soldater fra Kampeskadronen.

Hvordan komme hit

Kampeskadronen har to opptak i året, hvor halvparten av eskadronen har opptak i januar (en mekanisert tropp og halve staben), mens resterende halvpart har opptak i august (en stridsvognstropp, en mekanisert tropp og halve staben). Derfor er eskadronen i stand til å løse oppdrag gjennom hele året.

Opptakene i august består i stor grad av soldater fra fallskjermjegeropptaket. Opptaket i januar består av soldater som søker seg til Kampeskadronen på ordinært vis gjennom sesjon. 

Forberedelser 

Kampeskadronen er avhengig av motiverte soldater som er både fysisk og mentalt robuste, slik at det er viktig at du møter godt forbere​dt. Bruk tiden før du møter godt til å forberede kroppen på fysisk belastning ved å trene utholdenhet og gå lengere turer med tyngre sekk. Start rolig og øk belastningen gradvis, slik at muskler og sener tilpasser seg belastningen. På forsvaret.no/trening​ får du mange gode tips til treningsprogrammer det kan være lurt å gjennomføre. 

Muligheter etter tjenesten

Kampeskadronen utdanner soldater og fokuserer spesielt på rekruttering inn i Telemark bataljon og andre avdelinger som tilhører Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS-avdelinger) samt til befalsutdanning etter førstegangstjenesten. Erfaringsmessig fortsetter mellom 10–20 prosent av Kampeskadronens mannskaper videre i Forsvaret som grenaderer i Brigade Nord eller til grunnleggende befalsutdanning. Tjenesten gir meget gode forutsetninger for videre operativ tjeneste i Forsvaret. 


Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

Fakta

  • Rekruttperiode (sted): Rena leir
  • Tjenestesteder: Rena leir
  • Oppmøtemåned: Januar og august
  • Varighet: 12 måneder

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 24. september 2015 13:02.. Sist oppdatert 15. februar 2017 09:18.