karriere_161_militarpolitikarriere_161_militarpolitihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13434Etterforskningstjeneste er en del av fagopplæringen./media/PubImages/mp-notat-kasernerom.jpg

Militærpoliti

Militærpolitiet støtter militære sjefer, avdelinger og enkeltpersoner i Forsvaret og samarbeider derfor med det sivile politiet. De er på mange måter Forsvarets interne politi. ​

Etter​​​ oppmøte gjennomfører du en rekruttperiode på ca. 7 uker. I denne perioden blir du trent i grunnleggende soldatferdigheter som alle soldater i Hæren skal være i besittelse av. Når rekruttperioden er avsluttet, og du er funnet skikket til å utdannes til militærpoliti, begynner du enten på utdanning innen militærpolitifag på Sessvollmoen eller reiser nordover til Militærpolitikompaniet i Brigade Nord for å utdannes til MP-samvirkesoldat. Tjenesten i Militærpolitiet i Brigade Nord får du vite mer om etter oppmøte.

Skikkethet

Som militærpolitisoldat (MP-soldat) blir du gitt politimyndighet på militært område og for alt militært personell. Dette gjør at det stilles store krav til soldatenes egnethet. Rekruttperioden fungerer derfor også som en seleksjonsperiode. Det er med andre ord ikke sikkert at du får anledning til å tjenestegjøre som MP-soldat, selv om du er innkalt til militærpolitiet. 

Fagopplæringen

Fortsetter du utdanningen på Sessvollmoen, varer den i ytterligere 4 måneder. Du får opplæring i fag som rettslære, rapport- og etterforskingstjeneste, åstedslære, ordenstjeneste med mer. I tillegg er det en del trening. Fagopplæringen kan minne om en vanlig skolehverdag. Det forventes av deg at du bruker noe av kveldstiden på å gjøre lekser.​

Etter opplæringen

Når opplæringen er avsluttet overføres du til avdelinger i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Aktuelle tjenestesteder er ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), Bardufoss, Bodø, Ørland, Oslo, Rena, Bergen og Stavanger.

Hverdagsliv i tjenesten

Under fagopplæringen starter dagen klokka 06.00. Da er det påkledning, romvask og frokost. Rundt 08.00 starter dagens gjøremål. Stort sett er programmet ferdig til middag. Kvelden kan du stort sett bruke som du vil, men husk at det forventes at du er godt forberedt til neste dag.
 
Etter at du er ferdig med fagopplæringen endrer hverdagen seg noe. Du overføres da til en militærpolitistasjon. De finnes i hele Norge. Dagen starter som under fagopplæringen, men programmet etter frokost er noe annerledes. Da har du ordenspatrulje for å forhindre at lovbrudd skjer, fartskontroller og lett kontroll av kjøretøy. I tillegg skal du kontrollere militærpolitiets utstyr, motta henvendelser fra publikum og øvelse med våpen.

Som militærpolitisoldat blir du kjent med mange nye mennesker, og får en spennende og utfordrende førstegangstjeneste.

Du kan tjenestegjøre som:

 • Hundefører: All tjeneste gjennomføres med hund. Mye tid går med til trening og stell av hunden. Fagopplæringen gjennomføres sammen med en av MP-troppene i Militærkompaniet på Bardufoss, deretter får du hundeførerkurs ved Forsvarets hundeskole på Hauerseter. Resterende tjeneste foregår hos Militærpolitikompaniet på Bardufoss.
 • MP-samvirkesoldat: Hovedvekten i opplæringen er politifaglig opplæring i en feltmessig ramme, hvor skyting og feltoperative øvelser er en naturlig del. Fagopplæringen foregår hos Militærpolitikompaniet Brigade Nord (Bardufoss).
 • MP-stasjonssoldat: Hovedvekten i opplæringen er på stasjonstjeneste og politifaglig opplæring. Fagopplæringen tar rundt 4 måneder og foregår på Sessvollmoen. Resten av tjenesten skjer ved en av Forsvarets militærpolitistasjoner.​

Møt forberedt

Det er viktig at du forbereder deg mentalt og at du begynner å trene din fysiske utholdenhet i god tid før du møter. God fysisk form gir alltid et fortrinn og det er her de fleste faller fra. For å bli tatt opp som elev må du bestå både løpetest og styrketest som gjennomføres i rekruttperioden.

Krav

Krav til bestått i rekruttperioden er:
 • Karakteren 4 eller bedre i løp (kun 3000 meter blir gjennomført)
 • Karakteren 4 eller bedre i styrke (gjennomsnitt av øvelsene medisinballstøt, stille lenge og pull-ups)

Gå til karakterskala

Andre krav:
 • Karakteren 5 eller bedre fra teoritesten på sesjon
 • Karakteren 3 eller bedre fra løpetesten på sesjon
 • Førerkort klasse B
 • Ingen avvik på fargesyn

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

Fakta

 • ​​Rekruttperiode (sted): Sessvollmoen
 • Tjenestesteder: Høybuktmoen, Bardufoss, Bodø, Ørland, Oslo, Rena, Bergen og Stavanger
 • Oppmøtemåned: Januar og juli
 • ​Varighet: 12 måneder eller 18 måneder

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 17. desember 2014 12:06.. Sist oppdatert 20. november 2018 16:26.