Soldater fra Panserbataljonen trener i Mauken skytefelt /Soldiers from Armoured Battalion training in Mauken shooting fieldSoldater fra Panserbataljonen trener i Mauken skytefelt /Soldiers from Armoured Battalion training in Mauken shooting fieldhttp://forsvaret.no/media/PubImages/foto_ole-sverre_haugli_div-23.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=281Soldater fra Panserbataljonen trener i Mauken skytefelt. Personell form the Armoured Battalion training. Photo: Ole-Sverre Haugli
Panserbataljonen gjør retrett etter en skuddveksling med Telemark bataljon under øvelse Rein / The Armoured Battalion makes a retreat after a firefight with Telemark BattalionPanserbataljonen gjør retrett etter en skuddveksling med Telemark bataljon under øvelse Rein / The Armoured Battalion makes a retreat after a firefight with Telemark Battalionhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ovelserein-2125.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=283Avdelingen er oppsatt på Leopard 2 A4 stridsvogn med stor ildkraft, mobilitet og beskyttelse.
Jørgen Vassli i fottroppen til kavalerieskadronen i panserbataljonen på Setermoen leir. Jørgen Vassli at Setermoen leirJørgen Vassli i fottroppen til kavalerieskadronen i panserbataljonen på Setermoen leir. Jørgen Vassli at Setermoen leirhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20100609TJ_131.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=282Soldat fra fottroppen i Kavalerieskadronen ligger kamuflert i stilling.

Panserbataljonen

Panserbataljonen er Hærens eldste panseravdeling. Det er en mekanisert bataljon med stridsvogner og stormpanservogner som hovedkjøretøy.

​29. januar 1987 sto Panserbataljonen for første gang oppstilt som avdeling på Fossmofeltet i nærheten av Bardufoss. Det var bitende kulde og en stor dag for svært mange som hadde jobbet hardt for å etablere en militær avdeling på bataljonsnivå med materiell fra Kavaleriet. I dag er bataljonen et faglig utviklende samvirkemiljø, tuftet på de erfaringer og den kultur man har opparbeidet gjennom 25 år. ​

Bataljonen er forberedt på å løse et vidt spekter av oppdrag på nasjonal beredskap. Vi deltar i operasjoner i utlandet, og vi utvikler kompetanse for et stort antall befal og grenaderer i et pansret samvirkesystem, som en del av Brigade Nord.

Panserbataljonen har 5 underavdelinger


Kavalerieskadronen / Eskadron 1
Kavalerieskadronen har som hovedoppgave å lokalisere fienden og gi resten av bataljonen et oppdatert situasjonsbilde slik at de bedre kan løse sitt oppdrag. Dette gjøres ved å kombinere oppklaring med pansrede kjøretøy, tekniske sensorer og innsetting av lette patruljer med terrengkjøretøy, helikopter eller båt. 

Stridsvogneskadron 2
Den eneste eksadronen i Panserbataljonen som utdanner mannskap og befal på stridsvogn Leopard 2 A4. Stridsvogner er Hærens kampsystem, fordi de har stor ildkraft, mobilitet og beskyttelse. Det gjør at de ofte brukes til å gå i front i striden, for å slå fienden og åpne vei for resten av bataljonen. 
 
Stormeskadron 3 og 4
Det er to stormeskadroner i Panserbataljonen. De er bataljonens «multitool» som skal være i stand til å løse et stort spekter av oppgaver. Hovedoppgaven til stormeskadronene har tradisjonelt vært å støtte og beskytte stridsvognene. I krevende terreng og i urbane strøk har stormeskadronene sin styrke med kombinasjon av fotsoldater og stormpanservogner som opererer sammen. Stormeskadronene utgjør hovedstyrken i de avdelinger som Panserbataljonen sender til internasjonale operasjoner. Tjenesten er meget variert og opplæringen fokuseres i all 
hovedsak mot angrepsoperasjoner og høyintensitets krigføring. 

Kampstøtteeskadron 6
Kampstøtteeskadron 6 er Panserbataljonens største avdeling og skaper forutsetningen for at bataljonen skal gå seirende av slagmarken. Hovedoppgaven til eskadronen er å utdanne personell til spesialister på sine respektive fagfelt. De følger resten av Panserbataljonen med sine ressurser både på øvelser hjemme i Norge og ute i internasjonale operasjoner. Eskadronen er delt inn i komandoplasstropp, sanitetstropp, stridstrentropp (forsyningsgruppe, reparasjonsgruppe, bergingsgruppe) og bombekastertropp.

Tjenesten

I løpet av de første dagene skal alle gå gjennom en intervjurunde hvor intervjuoffiserer gir sin vurdering på hvilken eskadron du passer best inn i. Under intervjuet kan du komme med ønsker om hvilken eskadron du ønsker å tjenestegjøre i, men man ser også på tidligere erfaringer som utdanning, kurs, kompetanse, fysisk form o.l. og det er Forsvarets behov som er styrende. Sett deg derfor inn i de ulike avdelingene og tenk gjennom hvilken avdeling du kunne tenke deg tjeneste i. 

De 8 første ukene inne til tjeneste gjennomføres rekruttperioden. Rekruttperioden kan for mange være en stor omveltning. Det er en stor forskjell på det militære og det sivile, og rekruttperioden er skapt for at du skal tilegne deg grunnleggende soldatkunnskaper. Etter rekruttperioden blir hver soldat tildelt en stilling. Stillingen du får utdelt beholder du resten av tjenestetiden, og du får opplæring i henhold til stillingens krav.

Tjenestested: Setermoen Leir, Bardu 

Setermoen leir ligger ved sentrum av Bardu kommune, ca. 2 timers kjøring sør for Tromsø. Innenfor samme leirgjerdet er også Artilleribataljonen, Sanitetsbataljonen og Etterretningsbataljonen stasjonert. Setermoen kan by på mange friluftsmuligheter med flott natur. Her er gode jakt- og fiskemuligheter, gode treningsfasiliteter med idrettshall inne i leir, lysløype og svømmehall i den kommunale idrettshallen. 


Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

Fakta

  • Rekruttperiode (sted): Setermoen leir
  • Tjenestesteder: Setermoen leir
  • Oppmøtemåned: August
  • Varighet: 12 måneder

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 17. desember 2014 12:08.. Sist oppdatert 15. februar 2017 09:24.