CIS DivisionCIS Divisionhttp://forsvaret.no/media/PubImages/116.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=284En sambandssoldat justerer en UHF-antenne etter kraftig vind.
Soldater fra Sambandsbataljonenunder under en øvelse i Blåtind skytefeltNorwegian soldiers drilling during a field exerciseSoldater fra Sambandsbataljonenunder under en øvelse i Blåtind skytefeltNorwegian soldiers drilling during a field exercisehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20110920th_ 218.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=286Sambandssoldater vedlikeholder stridsferdigheter under en øvelse i Blåtind skytefelt.
Personell fra sambandsbataljonen under øvelse Cold Challenge 2011/Signal exercise during Cold Challenge 2011Personell fra sambandsbataljonen under øvelse Cold Challenge 2011/Signal exercise during Cold Challenge 2011http://forsvaret.no/media/PubImages/sambandsbataljonen-vinter-soldat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=285Sambandsbataljonen skal etablere og drifte kommunikasjonsnettverk for Hærens avdelinger, ofte over store avstander.
Sambandsbataljonen - KommandoplassSambandsbataljonen - Kommandoplasshttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=12http://youtu.be/cy9GOa1AM9MVIDEO: Kommandoplasstroppen
Sambandsbataljonen - RadiotroppenSambandsbataljonen - Radiotroppenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=11http://youtu.be/DDkn9H6BbHMVIDEO: Radiotroppen
Sambandsbataljonen - TeletroppenSambandsbataljonen - Teletroppenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=9http://youtu.be/Ob1DZbwNLMUVIDEO: Teletroppen

Sambandsbataljonen

Sambandsbataljonen har ansvar for alle brigadens kommunikasjonssystemer og Hærens kommandoplasser.

​​​​Det er nå over 50 år siden første sambandsmann satte sin fot i Heggelia leir, og 16 år siden Sambandsbataljonen ble etablert. Utstyret er bedre og lettere, fienden er sannsynligvis en annen, men historien om oss forteller at «for å forutse fremtiden, må man kjenne til fortiden». Det er historien om oss, om Sambandsbataljonen, som vi er stolte av og som er et godt sted å være. Sambandsbataljonen er en vital og dynamisk avdeling, med unge, godt motiverte, godt utdannede og innsatsvillige medarbeidere. Avdelingens hovedoppdrag er å utdanne befal og mannskaper, både til eget bruk og til andre avdelinger i Hæren og Forsvaret. Nasjonale og internasjonale leveranser omfatter kontinuerlig drift og vedlikehold av tjenester både hjemme og ute. ​

Sambandsbataljonen er en kvalitetsavdeling, gode på sikkerhet og med meget god kontroll på materiell og økonomi. Avdelingen har solide og godt motiverte soldater, og ønsker å være best på utdanning. Sambandsbataljonen er lokalisert i Heggelia leir, kun 5 minutter fra flyplassen på Bardufoss. 

Oppdrag 

Sambandsbataljonen skal sette brigadesjefen med sin stab i stand til å utøve kommando og kontroll med sine underavdelinger. Dette innebærer blant annet å etablere og drifte brigadens kommandoplass med alt av strøm, lys, varme, adgangskontroll og vaktfunksjoner i tillegg til sambandstjenestene som brukes. Blant disse er taktisk radio, taktisk telefoni, lokale datanettverk og taktisk datakommunikasjon. Her driftes også strategiske sambandstjenester for kommunikasjon mot høyere og sideordnede enheter. 

For at brigadesjefen skal ha kommando og kontroll med sine underavdelinger, bygges det ut sambandsdekning med radiorelé og sambandsknutepunkter forbundet med taktiske radiolinjestasjoner. 

Sambandskompani A​

Sambandskompani A skal levere brigadens kommandoplass, og sammen med resten av bataljonen støtte brigadeledelsens evne til å kommunisere med sine underavdelinger, høyere kommando og omverden. I tillegg skal kompaniet støtte resten av Sambandsbataljonen med eksperter innen datanettverk, satellittkommunikasjon, telekommunikasjon og radiotransmisjon. 

Generelt 
Sambandskompani A er en del av Brigade Nords hurtige reaksjonsstyrke (HRS). Til forskjell fra de andre HRS-avdelingene i brigaden, er Sambandskompani A lokalisert i Bardufoss. Årsaken til dette er at avdelingen primært støtter brigadens ledelse som ligger på Bardufoss. Det er disse som står for etablering av brigadens kommandoplass og vakthold samt noe av det praktiske arbeidet med tilretteleggelse for datanettverk, radio og telefoni i kommandoplassen. 

Det tekniske arbeidet ledes og gjennomføres av ingeniører og teknikere med utdanning fra forskjellige fagretninger innen IT. Ingeniørene er offiserer og de har i hovedsak sin utdanning fra Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH), men det er flere med bachelor fra sivile høgskoler. 

Kommandoplasstropp Brigade 
Ansvar for etablering av brigadens kommandoplass for stabsoffiserene som planlegger og leder militære operasjoner. 

Sambandstropp 
Ansvar for å levere radio og teletjenester til kommandoplassene på lik linje med teletroppene i Sambandskompani B og C. 

K2iS Spesialisttropp 
Ansvar for konfigurering av, og teknisk driftstøtte til brigadens data- og telenettverk. 

Sambandskompani B 

Kompaniet utdanner soldater som leverer brigadesamband gjennom TADKOM (telefoni/datanettverk) og radio. Kompaniet leverer brigadens kommandoplass i felt, og utdanner befalselever. Kompaniet har innrykk av soldater i august hvert år. 

Generelt
Kompaniet har sin historie tilbake i tid gjennom Telekompaniet som leverte sine spesialiserte tjenester innen tele-, data- og radiokommunikasjon. Med dagens struktur inneholder første halvår utdanning og trening, med noen leveranser på brigadeøvelser. Andre halvår er trening og leveranse på brigadeøvelser og til nasjonal beredskap for krisehåndtering. 

Sambandskompani B, sammen med Sambandskompani C, er i stand til å levere et komplett brigadesamband innenfor TADKOM og radio. Dette er kompanienes hovedoppdrag i felt, i tillegg til å levere brigadens kommandoplass. 

Kommandoplasstropp
Ansvar for etablering av brigadens kommandoplass for stabsoffiserene som planlegger og leder militære operasjoner. I samarbeid med Sambandskompani A sørger disse to kommandoplasstroppene for at brigadekommandoen har en taktisk, mobil og flyttbar kommandoplass ved bruk av step-up. 

Teletropp
Utdanner soldater og leverer brigadens feltdeployerbare telefoni og datanettverk. Troppens særpreg er at den består av mange små lag med menige lagførere, som opererer med høy grad av selvstendighet. 

Radiotropp
Utdanner soldater og leverer brigadens radionett i felt. Radiosamband er brigadesjefens høyest prioriterte kommando- og kontrollsystem. Troppens 
særpreg er, i likhet med Teletroppen, at den består av mange små lag med menige lagførere, som opererer med høy grad av selvstendighet. 

Sambandskompani C

Kompaniet utdanner soldater som leverer brigadesamband gjennom TADKOM (telefoni/datanettverk) og radio. Kompaniet leverer Sambandsbataljonens kommandoplass i felt, og utdanner og drifter bataljonens tren- og forsyningstropp. Kompaniet har innrykk av soldater i januar hvert år. 

Generelt
Kompaniet har sin historie tilbake i tid gjennom Kommandoplasskompaniet som leverte sine spesialiserte tjenester innen kommandoplassystemer. Med dagens struktur inneholder første halvår utdanning og trening, med noen leveranser på brigadeøvelser. Andre halvår er trening og leveranse på brigadeøvelser og til nasjonal beredskap for krisehåndtering. 

Kommandoplasstropp 
Utdanner soldater og leverer Sambandsbataljonens egen kommandoplass i felt. Troppen leverer også ledelsesstøtte til annen militær virksomhet. I 
kommandoplasstroppen er det en trenseksjon som leverer tjenester innenfor transport og forsyning i egen bataljon. Seksjonen består av soldater både fra sommer- og vinterkontingent. Seksjonen har løpende leveranser og får derfor overført soldater fra Sambandskompani B, etter at de har gjennomført rekruttperioden. Som soldat får du mange selvstendige oppgaver, blant annet behandling av tunge kjøretøy, med det særlige ansvaret dette innebærer. 

Teletropp 
Utdanner soldater og leverer brigadens feltdeployerbare telenett (tele- og datatransmisjon). Troppens særpreg er at den består av mange små lag 
med menige lagførere som opererer med høy grad av selvstendighet og ofte isolert langt utenfor allfarvei. 

Radiotropp
Utdanner soldater og leverer brigadens radionett i felt. Radiosamband er brigadesjefens høyest prioriterte kommando- og kontrollsystem. Troppens 
særpreg er, i likhet med Teletroppen, at den består av mange små lag med menige lagførere, som opererer med høy grad av selvstendighet og ofte isolert langt utenfor allfarvei. 


Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​Fakta

  • Rekruttperiode (sted): Heggelia leir
  • Tjenestesteder: Heggelia leir
  • Oppmøtemåned: Januar og august
  • Varighet: 12 måneder​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 17. desember 2014 12:10.. Sist oppdatert 15. februar 2017 09:28.