Samøvelse mellom Forsvaret og Politi, Brannvesen, Ambulansetjenesten og andre sivile aktører under øvelsen Flotex/Silver/Rein 2012Samøvelse mellom Forsvaret og Politi, Brannvesen, Ambulansetjenesten og andre sivile aktører under øvelsen Flotex/Silver/Rein 2012http://forsvaret.no/media/PubImages/tkfrsC2203.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=288Sanitetsbataljonen skal trene på realistiske situasjoner, som samøvelse mellom Forsvaret, politi, brannvesen og ambulansetjenesten.
FOA II/Rein 2: Soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik. FOA II/Rein 2: Soldier from Medic Battalion treats a patient during a mass injury exercise in Narvik.FOA II/Rein 2: Soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik. FOA II/Rein 2: Soldier from Medic Battalion treats a patient during a mass injury exercise in Narvik.http://forsvaret.no/media/PubImages/2013-osh-20.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=287En soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik. En soldat fra Sanitetsbataljonen behandler en pasient under en masseskadeøvelse i Narvik.

Sanitetsbataljonen

Sanitetsbataljonen er Hærens eksperter på førstehjelp og medisinsk behandling i felt.

​​​​​​​​​​Sanitetsbataljonen er en avdeling i Brigade Nord som består av en bataljonsstab og 3 kompanier. To kompanier er plassert på Setermoen i indre Troms og et på Rena i Østerdalen. I Sanitetsbataljonen jobber det ca. 230 stk., hvorav halvparten er soldater i førstegangstjenesten og den andre halvparten er befal og vervede soldater. 

Avdelingen er svært populær blant soldater som er inne til førstegangstjeneste, og kan tilby et bredt spekter av spennende utfordringer og en givende hverdag som soldat. Ved å gjennomføre førstegangstjeneste hos oss, kan du få mulighet til å ta utdannelse innen førstehjelp, kjøretøy og krevende soldatferdigheter. Gjennom utdanningsåret gjennomføres øving og trening som skal kvalitetssikre Forsvarets leveranse til nasjonale og internasjonale operasjoner i konflikt, krise og krig. 

Oppdrag

Sanitetsbataljonens oppdrag er å behandle syke og sårede, så snart som mulig, etter at skade eller sykdom har oppstått. Dette krever faglig kompetente soldater, og et bredt og omfattende utdanningsprogram. 

Som soldat får du anledning til å ta del i dette ved enten å tjenestegjøre som medic, ambulansesjåfør eller personell som drifter feltsykehus og bataljonens kommunikasjonssystemer. Alle tjenestestillingene har en viktig rolle for at pasienten skal komme seg fra skadestedet og trygt tilbake til en behandlingsinstallasjon. 

Tjenestemuligheter 

Som soldat i Sanitetsbataljonen er det flere muligheter. De fleste soldatene tjenestegjør i Kompani 1 eller i Sykehuskompaniet. Kompani 1 driver evakueringstjeneste og støtter sanitetstroppene til manøveravdelingene og har 3 evakueringstropper. I sykehuskompaniet har de fleste soldatene tjenestestillinger som inngår i drift og oppsett av feltsykehus samt assistentstillinger, radiosoldatstilling og stillinger på bataljonsstabens og kompanistabens kommandoplass. 

Soldatutdanning

Grunnutdanningen starter med en rekruttperiode på 5–7 uker og skal gi et godt grunnlag i våpentjeneste, stridsteknikk og enkeltmannsferdigheter. Dette skal gi forutsetning for videre fagutdanning og spesialisering innenfor funksjonen som skal fylles resten av førstegangstjenesten. 

Generell utdanning
I løpet av tjenestetiden på 12 måneder utdannes du innenfor generelle soldatferdigheter som skyting, nærkamp, stridsteknikk og fysisk trening. I tillegg utdannes soldatene innenfor sine tjenestestillinger i sanitetsfaget, kjøring, radio og kommunikasjon. Til slutt øves du i samvirke med de øvrige avdelingene Sanitetsbataljonen jobber sammen med. Det er sanitetstjenesten som er grunnpilaren i all tjeneste som Sanitetsbataljonen driver med, og utdanning og trening er derfor satt i en kontekst rundt sanitetsfagfeltet. 

Førstehjelpsutdanning
Personell som skal tjenestegjøre som medic får mulighet til å ta utvidet førstehjelpskurs nivå 3. Kurset har varighet på 3 uker, og noen får i tillegg utvidet sanitetskurset med hjelpeplass og evakueringsmoduler. Ved bestått utdanning gir det tittel som medic, og du tjenestegjør da som medic på ambulanse eller mobil hjelpeplass. 
 
Vognførerutdanning
Sanitetsbataljonen har mange kjøretøy. Dette er feltvogner, ambulanser, SISU (pansret ambulanse), beltevogner og lastevogner. For å kunne kjøre disse vognene må du ha klasse B sertifikat i bunn. Noen får mulighet til å ta klasse C sertifikat, beltevognkurs, tilhengerkurs og feltvognkurs. Etter endt vognførerutdanning tjenestegjør du som vognfører på hjulambulanse, beltevogn, administrasjonskjøretøy eller som lastebilsjåfør i tilknytning til feltsykehuset.

Øvelser

Gjennom tjenestetiden har sanitetssoldatene et bredt spekter av øvelser, som har varighet fra 3 til 14 dager. Øvelsene starter på enkeltmannsnivå for å trene feltfunksjoner og fortsetter videre med øvelser hvor soldatene skal øves som lag, som tropp, som kompani og til slutt som bataljon i flere samvirkeøvelser. Sanitetsbataljonen er unik i den forstand at det også gjennomføres egne sanitetsøvelser med fokus på førstehjelp med casetrening, der soldaten trenes i førstehjelp fra skadestedet, og evakuering helt bak til feltsykehuset Role2. 

Tjenestestillinger

 • Medic: Ambulanse, beltevogn, hjelpeplass (feltsykehus)
 • Vognfører: Ambulanse, beltevogn, lastebil (krok, P93, hjullaster, truck)
 • Relésoldat: Opprettholde kommunikasjon over store avstander, radio, beltevogn
 • Drift- og transportsoldat: Ansvar for kjøring, etablering og drift av sykehus
 • Kommandoplassassistent: Etablering, forvaltning og drift av kommandoplasser
 • Administrasjonsassistent: Hjelper til med materiellforvaltning
 • Kompaniassistent: Kontortjeneste og administrativt arbeid
 • Bataljonsassistent: Kjøreoppdrag, post, administrative oppgaver
 • Tekniker: Reparasjoner, diagnostikk, brøyting, opplæring og kurs

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

Fakta

 • Rekruttperiode (sted): Setermoen leir
 • Tjenestesteder: Setermoen leir
 • Oppmøtemåned: Januar og august
 • Varighet: 12 måneder

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 17. desember 2014 12:13.. Sist oppdatert 15. februar 2017 09:32.