karriere_2396_vernepliktigetterretkarriere_2396_vernepliktigetterrethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18457/media/PubImages/Information_manager.jpeg

Vernepliktig etterretningsanalytiker

Søknadsfrist 15. april.

Som vernepliktig etterretningsanalytiker lærer du å bearbeide, analysere og formidle etterretninger. Du gjennomfører en intellektuelt krevende førstegangstjeneste som også inkluderer fysiske soldatferdigheter. Dersom du består utdanningsåret vil du få tilbud om jobb som operativ etterretningsanalytiker.

En vernepliktig etterretningsanalytiker skal lære å jobbe metodisk med informasjon fra ulike kilder og omsette dette til etterretninger. God etterretningsanalyse skal sette informasjon og hendelser inn i en større kontekst og vurdere mulige konsekvenser, alt i den hensikt å gi beslutningsstøtte til militære sjefer.

Hverdagen

Du vil gjennom året som vernepliktig etterretningsanalytiker utvikle egne kunnskaper og ferdigheter innenfor etterretningsanalyse og det soldatfaglige. Hverdagen veksler mellom opplæring i analytisk metode og militære ferdigheter slik at du får tilegnet deg både teoretisk og praktisk kompetanse innenfor begge fagretningene. Tjenesten vil preges av et høyt tempo, store informasjonsmengder og komplekse problemstillinger. Selv om tjenesten har minimumskrav til fysisk kapasitet og treningsglede, som grunnleggende for alle soldater, befal og offiserer som jobber med etterretning, er tjenesten som vernepliktig etterretningsanalytiker først og fremst intellektuelt krevende.

Muligheter videre

Å være vernepliktig etterretningsanalytiker vil gi deg et unikt innblikk i et bredt spekter av spennende temaer og arbeidsmetoder. Fordi det hviler et stort ansvar på våre etterretningsanalytikere stilles det høye krav til både motivasjon og faglig progresjon i tjenesten. Flere fagmoduler må bestås i løpet av året før man kan kalle seg en etterretningsanalytiker etter fullført førstegangstjeneste. Består du kravene vil du få tilbud om jobb som operativ etterretningsanalytiker i Hæren.

Blir du blir tilsatt som operativ etterretningsanalytiker må du være forberedt på å tjenestegjøre i konfliktområder rundt om i verden for å produsere etterretninger til støtte for nasjonale og internasjonale beslutningstakere.

Krav til søker

 • Ikke gjennomført førstegangstjeneste tidligere
 • Bestått sesjon
 • Minimum allment evnenivå 6 (teoritesten)
 • Minimum karakter 6 på syn og fargesyn
 • Minimum karakter 9 på psykisk helse
 • Bestå fysiske minstekrav karakter 4 for å starte på utdanningen
 • God vandel uten alvorlige bemerkninger
 • Kunne sikkerhetsklareres til høyeste nivå
 • Tilfredsstille medisinsk skikkethet for vernepliktstjeneste

Ønskelig med

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Høyt allment evnenivå

Opptak

Etterretningsbataljonen gjennomfører en grundig kompetansekartlegging av søkere til tjenesten som vernepliktig etterretningsanalytikere. Kandidater møter på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på sommeren, hvor du gjennomfører praktisk seleksjon tilpasset stillingen.

Etter endt opptak på Sessvollmoen blir kandidatene sendt til Setermoen for en rekruttperiode på tre uker, før de får rundt to ukers permisjon.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange
Publisert 13. desember 2018 11:21.. Sist oppdatert 2. mai 2019 15:49.