Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.http://forsvaret.no/media/PubImages/brannvernsoldat-i-luftforsvaret-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=375Du får trening i innsats mot flyhavari og gjennomfører røykdykkerkurs som en del av tjenesten.
Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.http://forsvaret.no/media/PubImages/brannvernsoldat-i-luftforsvaret-3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=376Som brannvernsoldat får du opplæring i grunnleggende brannmannsferdigheter.
Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.Soldater fra BRP Reitan og BRP Bodø Hovedflystasjon øver. Soldatene trener mye på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, der de har et flyskrog. De trener slukking for hånd og med brannbil.http://forsvaret.no/media/PubImages/brannvernsoldat-i-luftforsvaret.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=374Brannvernsoldatene trener på røykdykking og slukking på brannplassfeltet, for hånd og med brannbil. Her fra øvelse på et flyskrog.

Brannvernsoldat i Luftforsvaret

Luftforsvaret trenger dyktige brann- og redningspersonell. Du har mulighet til å få denne tjenesten som brannvernsoldat.

Fagopplæring

Du får din grunnleggende brannutdanning ved 132 luftving Ørland Baseforsvarstaktisk skole (BFTS). Kurset varer i 5 uker og er anerkjent i det sivile.

Kurset består av 3 moduler: grunnkurs brann og redning (2 uker), røykdykkerkurs (2 uker) og flybrannmodul (1 uke). 

Opptakskravene er gjennomført rekruttskole. Under rekruttperioden vil du bli intervjuet av representanter fra brann-, rednings- og plasstjenesten (BRP) og BFTS. De som kommer gjennom intervjuet, består helsesjekken for røykdykkertjeneste og har tilfredsstillende resultater på fysiske tester, får tilbud om kursplass. I løpet av første uken på grunnkurset skal det gjennomføres DSB-test og klaustrofobitest. ​Etter 3 uker må du bestå en utholdenhets- og styrketest for å k​unne fortsette utdanningen.​

fysiske minsteKrav*

 • 3000 meter: 14 minutter (begge kjønn)
 • Medisinballstøt: 4,5 meter (menn) / 3,3 meter (kvinner)
 • Stille lengde: 2,25 meter (menn) / 1,95 meter (kvinner)
 • Pull-ups: 5 alfa (menn) / 10 bravo (kvinner)
* Forbehold om endringer,​ kravene er til vurdering. Les mer om øvelsene her.

DSB-test gjennomføres med brannbekledning og flaskesett som tilsvarer ca. 23 kg:
 • ​Mølletest: Bestått
 • Armhevinger (push-ups): 7
 • Knebøy: 15
 • Kroppshevinger (pull​​-ups): 7 (uten flaske)

​​andre krav​​

 • ​Førerkort klasse B​

HVERDAGSLI​​​V

Etter utdanningen vil du sendes ut på en operativ BRP-avde​​​ling. Der vil du inngå i beredskapsstyrken med hovedoppgave å ivareta beredskapen på flyplassen. Det er noen formelle avtaler om beredskap/bistand med kommunale brannvesen. Ved siden av beredskap innebærer også tjenesten en del øvelser og kompetanseheving. 

Når du går på vakt, gjennomfører du rutinemessig kontroll av kjøretøy og materiell. Normalt har brannvernassistentene rolle som røykdykker/redningsmann på en brannbil. Ved enkelte stasjoner er soldatene i tillegg sambandsoperatører i driftssentralene (alarmsentral) og fører av hjullaster ved brøyting av flyoperative flater.
I rolige perioder av tjenesten prioriteres ofte fysisk trening. Det er også mange som tar relevante kurs som førerkort klasse C (E), nettbasert brevkurs ved Norges Brannskole (NBSK) og utrykningskompetansebevis (kode 160) som gjør at du kan kjøre blålys. Mange brannvernsoldater som ønsker videre arbeid innenfor fagfeltet skaffer seg denne relevante kompetansen.
 
Brannvernsoldaten sitt primæroppdrag er beredskap opp mot flyrelatert aktivitet. Du skal i tillegg kunne håndtere forskjellige hendelser som bygningsbrann, trafikkulykker, overflateredningsoppdrag (redning i vann som ikke er dykking) og personskader.
 
Tjenesten som brannvernassistent kan være inngangsnøkkelen til fast arbeid, enten i Forsvaret eller i kommunalt brannvesen.​

​VARIGHET

Rekruttperioden varer i 8 uker, fagopplæringen varer i 5 uker. Resten av tiden (8–9 måneder) har du tjeneste ved en flystasjon.​​​​​​ Totalt ca. 12 måneder

​​HVORDAN BLI BRANNVErnSOLDAT?

​For å bli brannvernsoldat må du på sesjon oppgi at du ønsker tjeneste i Luftforsvaret som dette. Da får du forhåpentligvis en innkalling til Luftforsvaret. Underveis i rekruttperioden søker du om tjeneste som brannvernsoldat. Aktuelle kandidater blir intervjuet ca. 5 uker før kursstart. Under intervjuet vurderes du på personlig egnethet, fysisk form, relevant kompetanse og anbefalinger fra troppsbefal.​​

​VIDERE KARRIERE I FORSVARET

Etter endt tjeneste er det muligheter for videre arbeid som brannkonstabel/grenader.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​fakta

 • ​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Tjenestesteder: Ørland, Andøya og Bardufoss
 • Oppmøtemåned​: Januar, april og juli
 • ​Varighet: 12 måneder​​​​​​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 11:21.. Sist oppdatert 19. februar 2018 10:31.