Drone_008Drone_008http://forsvaret.no/media/PubImages/Drone_008.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3612Her klargjør droneflygerne og målflyoperatørene en drone for utskyting.
20150817_14271120150817_142711http://forsvaret.no/media/PubImages/20150817_142711.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3614Dronetjenesten på Sola flystasjon ligger i umiddelbar nærhet til Stavanger lufthavn og den sivile delen av flyplassen.
0c_C-Norsteboe_meggitt-uk_launch160c_C-Norsteboe_meggitt-uk_launch16http://forsvaret.no/media/PubImages/0c_C-Norsteboe_meggitt-uk_launch16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3611En drone er på veg ut av utskytningsrampen.
20150817_14264620150817_142646http://forsvaret.no/media/PubImages/20150817_142646.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3615Dronetjenesten holder til på Sola flystasjon, og er en del av 139 Luftving.
Droneflyger/MålflyoperatørDroneflyger/Målflyoperatørhttp://forsvaret.no/media/PubImages/droneflyger-malflyoperator.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=162Droneoperatør sender opp drone for testing (illustrasjonsfoto).

Droneflyger/målflyoperatør

Målflyoperatører flyr droner som brukes som mål for avdelinger med antiluftkapasitet. Dersom din hobby er radiostyrte modellfly, bør du søke om å bli målflyoperatør under førstegangstjenesten.

​​​​​​Fagopplæring​

Du gjennomfører fagopplæringen på Sola flystasjon (ved Stavanger). Her lærer du blant annet om sikkerhet, instrukser, klargjøringsrutiner, materiellkontroll og generelt om dronetjenesten.

Du lærer gradvis hva tjenesten går ut på gjennom å praktisere de ulike delene av tjenesten. Etter hvert flyr du treningsfly og til slutt droner. Det legges stor vekt på sikkerhet og hvordan forskjellige angrepsprofiler gjennomføres i praksis. Du får også opplæring i vedlikehold. 

Dronelaget er plassert ved 139 luftving, avdeling Sola. Her foregår all opplæring av målflyoperatører, og dronetjenesten ledes herfra.

tjenesten

Droner er Forsvarets betegnelse på ubemannede fly som benyttes til skytemål.

For tiden benyttes tre typer droner i Forsvaret; smådroner, stordroner og båtdroner. Smådroner brukes i mindre grad, da disse​​​ er i skala 1:7 i forhold til virkelig​e kampfly, med en hastighet på rundt 160 km/t. 

Stordronene benyttes i større grad. De er større fly som har autopilot og satelittnavigasjonssystem. Disse benyttes i hovedsak ved missilskytinger. Båtdroner brukes av F-16 til trening på bombing av mål. 

Opplæring i betjening av dronene består i sikte-, målfølgings- og skyteøvelser. Målflyoperatørens oppgave er å fly realistiske angrepsprofiler mot standplass.

hverdagsliv

Du bor på KNM Harald Haarfagre (Madla), men som regel reiser du inn til flyplassen på Sola kl. 07.15 på morgenen og starter tjenesten kl. 07.30. Du tar med matpakke og spiser frokost på Sola. 

Enkelte dager i uka er felles morgentrening på Madla fra kl. 07.00–08.00. Disse dagene reiser du inn til Sola kl. 08.30. De dagene det er inspeksjon, er det avreise til Sola kl. 08.00.

Du arbeider som regel på verkstedet på Sola. Noen dager fikser du på droner, andre dager flyr du med modellfly. Du bygger også modeller av alt fra fly og helikopter til biler og båter, som du deretter setter opp fjernstyring på. 

Som regel slutter dagen mellom kl. 15.00–​15.30, men du må regne med å jobbe overtid i travle perioder. I helgene har du som regel fri (permisjon), men i forbindelse med øvelser blir det ofte lengre dager. 

Ved oppdrag og øvelser flyr du modellfly som mål for avdelinger med antiluftkapasitet. Dette er som oftest F-16, NASAMS, fregattene og andre marinefartøy i Forsvaret.

varighet​

Rekruttperioden på KNM Harald Haarfagre (Madla) varer i 8 uker. Fagopplæringen og resten av tjenesten gjennomføres på 139 Luftving, avdeling Sola og varer i ca. 10 måneder.​​​

Hvordan bli droneflyger?

På sesjon må du oppgi at du ønsker droneflytjeneste i Luftforsvaret. Da blir du forhåpentligvis innkalt til Luftforsvaret og søker på dronetjenesten underveis i rekruttperioden. Ved rangering av dine tjenesteønsker bør du sette dronetjenesten høyt på prioriteringslisten, da det er relativt få tjenesteplasser for denne tjenesten.​

​Krav

For å bli tatt opp som elev ved dronetjenesten må du ha modellflyging som hobby. Du må altså ha flydd modellfly før. Vi legger stor vekt på dine evner til å arbeide selvstendig og din tilpasningsevne. Droneteamet er en liten avdeling hvor personellet jobber tett.​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​Fakta

  • Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: S​ola militære flyplass (ved Stavanger)​
  • Oppmøtemåned​: Januar og juli​
  • ​Varighet: 12 måneder​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 10:22.. Sist oppdatert 16. februar 2017 10:39.