Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC0224.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1143Kontroll og varsling (CRC) overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.
Operasjonsrom CRC Sørreisa #3Operasjonsrom CRC Sørreisa #3http://forsvaret.no/media/PubImages/operasjonsassistent-i-luftforsvaret-3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=470Overvåkning av luftrommet er en sentral oppgave som flyoperasjonssoldat. Her fra Luftforsvarets stasjon CRC Sørreisa.
Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC0109.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1141Operasjonsrommet til en flystasjon fungerer som en sentral som mottar og sender meldinger, og er nervesenteret for all koordinering.
Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC0189.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1142Under øvelser og eventuelle operasjoner kan det være jobbing til alle døgnets tider. Her fra kontroll og varslingsstasjonen på Mågerø.
Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.Bilder av kontroll og varsling (CRC) på Luftforsvarets stasjon Mågerø. Bildene ble tatt i forbindelse med en Aftenposten-sak. CRC overvåker og hevder suverenitet i norsk luftrom.http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC0271.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1144Nestkommanderende på Luftforsvarets stasjon Mågerø.

Flyoperasjonssoldat

Flyoperasjonssoldater assisterer daglig drift av flystasjoner. Operasjonsrommet til en flystasjon er en sentral som mottar og sender meldinger, og er nervesenteret for all koordinering.
Som flyoperasjonssoldat vil din oppgave være å holde oversikt over pågående flyoperasjoner samt assistere dine overordnede i daglige gjøremål.

​​​​

fagopplæring

Utdanning av flyoperasjonssoldater foregår på avdelingene, og består av teori og praksis. Du får utdanning i hvordan du skal assistere den daglige driften av operasjons​rommet. Operasjonsrommet er som et slags sentralbord for både pilotene ute og alle andre på flybasen. Arbeidsoppgavene består blant annet i å snakke med flyene over sambandet, lage værpakker med værmeldinger til flyene og følge med på flyaktivitetene til og fra flyplassene. 

Du får en innføring i forskjellige datasystemer, meteorologi, navigasjon og samband. Du får også opplæring i diverse datasystemer for å kunne bistå Mission Support med deres registrering av planlagte flyturer.

tjenesten

I operasjonsrommet har man til en hver tid oversikt over planlagte og pågående flyoperasjoner. Flyoperasjonssoldatene bistår vakthavende operasjonsoffiser med blant annet oppfølging av flybevegelser. Man har tett kontakt med kontrolltårn og lufttrafikktjeneste, og Luftforsvarets operative elementer. De fleste stillinger innen operasjonstjeneste har turnus.

​hverdagsliv

​​Arbeidstiden er svært varierende, avhengig av hvor du tjenestegjør. Noen flystasjoner har døgnåpne operasjonsrom, andre har åpent kun i vanlig arbeidstid fra mandag til fredag. Der hvor det er døgndrift må du forvente å gå vakter i turnustjeneste. Under øvelser og eventuelle operasjoner kan det være jobbing til alle døgnets tider, avhengig av når øvelsen pågår.

Grovt sett går hverdagen ut på å assistere daglig drift av operasjonsrommet. Det inkluderer også bruk av kommunikasjonsmidler, planleggingsverktøy og datasystemer.​

​​varighet

​​​​​Rekruttperioden er 8 uker. Opplæringen foregår på avdelingen og strekker seg over en periode på 3–5 uker, alt etter hver enkelts kunnskap og forståelse. Resten av tiden (ca. 10 måneder) har du operativ tjeneste. Diverse kurs du får behov for blir gjennomført under den operative delen av tjenesten som varer i omtrent 10 måneder. Førstegangstjenesten varer i 12 måneder til sammen.​

​hvordan bli flyoperasjonssoldat?

For å bli flyoperasjonssoldat må du på sesjon oppgi at du ønsker deg Luftforsvaret og flyoperasjonssoldat som tjeneste​​. Da får du forhåpentligvis en innkalling til Luftforsvaret. I løpet av rekruttperioden får du informasjon om hvordan du søker deg til tjenesten som flyoperasjonssoldat.​

krav

  • Førerkort klasse B (på de fleste tjenestesteder)
  • Plettfri vandel
  • Sikkerhetsklarering «HEMMELIG»

fordel​​​ med

  • ​Gode engelsk- og datakunnskaper​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​fakta

  • ​​ ​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  •  Tjenestesteder: Akershus festning (​FAKT), ​Bardufoss, Bodø, Gardermoen militære flyplass og Reitan (ved Bodø) 
  • Oppmøtemåned​: Januar, april, juli og september
  • Varighet: 12 måneder​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 13:24.. Sist oppdatert 22. juni 2017 11:41.