En hundefører ved Luftforsvarets befalsskole patruljerer flystripa ved Bodø flystasjonA student at the Royal Norwegian Air Force officer school patroling at Bodø air stationEn hundefører ved Luftforsvarets befalsskole patruljerer flystripa ved Bodø flystasjonA student at the Royal Norwegian Air Force officer school patroling at Bodø air stationhttp://forsvaret.no/media/PubImages/hundeforer-i-luftforsvaret.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=108Du får tildelt egen tjenestehund når du kommer til tjenestestedet ditt.
Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.http://forsvaret.no/media/PubImages/hundeforer-i-luftforsvaret-3.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=133Som hundefører i Luftforsvaret støtter man andre deler av organisasjonen i forbindelse med patrulje og vaktoppdrag.
En hundefører ved Luftforsvarets befalsskole patruljerer ved Bodø flystasjonA student at the Royal Norwegian Air Force officer school patroling at Bodø air stationEn hundefører ved Luftforsvarets befalsskole patruljerer ved Bodø flystasjonA student at the Royal Norwegian Air Force officer school patroling at Bodø air stationhttp://forsvaret.no/media/PubImages/hundeforer-i-luftforsvaret-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=112Oppdragsløsning og fysisk trening med tjenestehunden er en del av hverdagen.

Hundefører i Luftforsvaret

Hundeførere støtter Luftforsvaret i forbindelse med patrulje, vaktoppdrag og sikring av flybaser.

Tjeneste i en hundeavdeling er meget krevende og tempoet er høyt, noe som igjen stiller høye krav til å tjenestegjøre ved en hundeavdeling. Hundeførerne må skrive under kontrakt om forlengelse av førstegangstjeneste til 18 måneder pga lang utdanningstid (gjøres i uke 5 av rekruttperioden, etter offentliggjøring av fordelingen av​ tjenestestillinger).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

Hundetroppen er sammensatt av befal/instruktører, hundeførere med tjenestehunder og hunderøktere. Hundeførerne støtter andre deler av organisasjonen i forbindelse med patrulje og vaktoppdrag. For å kunne drive luftoperasjoner med sine fly og helikopter så trenger Luftforsvaret flybaser som er sikre. Dette betyr at basene er sikre mot at uvedkommende kan stjele materiell eller informasjon som kan svekke Norges stridskraft. ​

Grunnleggende soldatutdanning

​​Luftforsvarets har rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla) sammen med Sjøforsvaret. KNM Harald Haarfagre ligger ved Hafrsfjord, ca. 6 km fra Stavanger sentrum. Her får du den grunnleggende soldatutdanningen slik at du er i stand til å gjennomføre resten av førstegangstjenesten på en god måte. Rekruttens dugleik (teoretiske- og praktiske prestasjoner) og fremferd (oppførsel, properhet) er viktig grunnlag for hvilken tjeneste rekrutten tildeles. 

Rekruttperioden varer i 8 uker, og kan nok oppleves som noe hektisk. Du får undervisning innen våpenlære, stridsteknikk, sanitet, ABC-våpen, etikk, idrett, militære eksersis osv. Fysisk trening er et viktig utdanningsmål i Forsvaret, og mange stillinger krever god fysisk form. Det vil i løpet av hele førstegangstjenesten både være organisert trening i tjenesten samt at det gis rom for egentrening etter tjenesten. I løpet av rekruttperioden legges det vekt på personlig selvstendighet og ansvar så vel som solidaritet og felleskap. Du skal lære å ta vare på seg selv og andre og bidra til et godt fellesskap. Når du er ferdig med rekruttperioden vil Luftforsvaret sende rett person til rett sted i henhold til Forsvarets behov, rekruttens kvalifikasjoner og ønsker.

fagopplæring

​​Hvis du ønsker å bli hundefører så stiller Forsvarets sikkerhetstjeneste og fagsjefen for hundetjenesten i Forsvaret flere krav til deg. I tillegg til at du må sikkerhetsklareres vil det til enhver tid i løpet av tjenesten kunne kreves dopingtest av deg. Etter et endt rekruttperiode må du gjennomføre fagkurs i «vakthold og sikring» og grunnkurs for hundefører. Fagkurs i «vakthold og sikring» har en varighet på 4 uker og gjennomføres ved Ørland hovedflystasjon. Grunnkurs for hundeførere har en varighet på 6 uker og gjennomføres ved Forsvarets hundeskole som ligger på Hauerseter leir ved Gardermoen. På grunnkurset for hundeførere får du tildelt egen tjenestehund som du har ansvaret for under kursperioden.

Grunnkurs for vakt og sikringssoldater inneholder blant annet: 
 • ​Hjemmelsgrunnlag (rettslære) for militære vakter
 • Trening i maktanvendelse
 • Skytekurs og våpentjeneste
 • Nærkamp, arrestasjonsteknikk og bruk av batong
 • Objektsikring
Grunnkurs hundefører inneholder blant annet: 
 • ​Basisfag, etologi, kenneltjeneste, atferds og læringsteori, lydighet, spor, patruljetjeneste (overvær og lyttepost), veterinærtjeneste, beskyttelse (bruk av hund som maktmiddel), søk i bygg og sikkerhetsreglement. 

​​Utdanningen er preget av høyt tempo, utfordringer og krevende øvelser og avsluttes med skriftlig og praktisk eksamen.

tjenesten

Etter bestått grunnkurs vil du tjenestegjøre som hundefører ved en av Luftforsvarets avdelinger med hundetjeneste. Hundeavdelinger i Luftforsvaret er sammensatt av flere hundeekvipasjer. Disse er til støtte for andre deler av organisasjonen i forbindelse med patruljeoppdrag av variert art. En militær patruljehund kan benyttes i bebygd område som en del av vakt- og sikringstjenesten, eller i feltmessige patruljer i terrenget på øvelse og oppdrag. I den daglige tjenesten vil du ha ansvar for stell og trening av tjenestehunden du er tildelt. Hundeseksjonene på Ørland og i Bodø har vakthold av basen som sitt primæroppdrag. All videre utdanning og trening vil derfor dreie seg om det.

hverdagsliv

Tjenesten er meget krevende fysisk og mentalt i perioder. Du får tildelt egen tjenestehund når du kommer til tjenestestedet ditt. 
 • ​Daglig stell av tildelt tjenestehund 
 • Trening av tjenestehunden 
 • Fysisk trening av deg selv og tjenestehunden 
 • Oppdragsløsning med tildelt tjenestehund 
 • Kenneltjeneste 
 • Samtrening med andre avdelinger 
 • Vakttjeneste 
 • Utdanning i soldatferdigheter 

varighet

​​Førstegangstjenesten for hundeførere i Luftforsvaret er på 18 måneder.​​

tjenestesteder

​​​De som starter tjenesten i januar skal tjenestegjøre ved Ørland hovedflystasjon. De som starter tjenesten i juli skal tjenestegjøre i Bodø. ​

hvordan komme hit?

For å bli hundefører i Luftforsvaret bør du på sesjon oppgi at du ønsker tjeneste i Luftforsvaret som hundefører. Da får du forhåpentligvis innkalling til Luftforsvaret. Underveis i rekruttperioden søker du om tjeneste som hundefører. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju i rekruttperioden. Under intervjuet vurderes du på personlig egnethet, fysisk form, relevant kompetanse og anbefalinger fra troppsbefalet. 

I rekruttperioden må du være meget motivert og vise det til ditt befal. Du bør i tillegg ha god helse og fysisk form, ikke ha allergier som hinder deg å være ute i all slags vær og jobbe med hunder. ​

​​hvem er du?

 • ​​Glad i å jobbe med dyr 
 • Liker utfordringer 
 • God fysisk form 
 • Har «stå på»-vilje 
 • Tar ansvar 
 • Gode holdninger 
 • Friluftsinteressert 
 • Du bør like å være ute i all slags vær

​​​k​rav

 • ​Plettfri vandel 
 • Rus- og dopfri 
 • Godkjent helseprofil for hundefører 
 • 3000 meter på under 14 minutter for gutter og 15 minutter for jenter 
 • Bestått opptaksprøve i rekruttperioden: 7 km med 11 kg sekk på 42 minutter ​​

videre karriere i forsvaret

​​​Ved slutten av førstegangstjenesten går alle hundeførere opp til en avsluttende praktisk prøve for å måle om de har nådd nivå 5.0 godkjent hundefører. I tillegg tar Luftforsvarets befalsskole hvert år opp én elev med godkjent hundeførerbakgrunn til befalsutdanning med praksis i en hundeavdeling.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​FAKTA

 • ​​ ​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 •  Tjenestesteder: Bodø og Ørland
 • Oppmøtemåned: Januar og juli​
 •  ​Varighet: 18 månede​r​​​ (må skrive under kontrakt om forlengelse av førstegangstjenesten)​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 12:24.. Sist oppdatert 16. februar 2017 11:05.