Hundefører med hund venter på helikopterløft under Øvelse VestlandHundefører med hund venter på helikopterløft under Øvelse Vestlandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/hunderokter-i-luftforsvaret-3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=854Som hunderøkter er stell og røkt av troppens tjenestehunder en av de mest sentrale oppgavene. Du bør være glad i å jobbe med dyr.

Hunderøkter i Luftforsvaret

Som hunderøkter ved Luftforsvarets hundeavdelinger er stell og røkt av troppens tjenestehunder en av de mest sentrale oppgavene.

​​​​​Hundetroppen er sammensatt av befal/instruktører, hundeførere med tjenestehund og hunderøktere som skal støtte andre deler av organisasjonen i forbindelse med patrulje og vaktoppdrag. For å kunne drive luftoperasjoner med sine fly og helikopter så trenger Luftforsvaret flybaser som er sikre. Dette betyr at basene er sikre mot at uvedkommende kan stjele materiell eller informasjon som kan svekke Norges stridskraft.​

Hunderøkter inngår i troppsstaben og yter tjenester til alle aktiviteter innad i avdelingen som blant annet markør, patruljemannskap eller vognfører. Tjeneste i en hundeavdeling er meget krevende og tempoet er høyt, noe som igjen stiller høye krav.​ Hunderøkterne har kennelvakttjeneste i egen hundetropp med turnustjeneste i de fleste avdelingene.​

grunnleggende soldatutdanning

​​​​Luftforsvarets har rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla) sammen med Sjøforsvaret. KNM Harald Haarfagre ligger ved Hafrsfjord, ca. 6 km fra Stavanger sentrum. Her får du den grunnleggende soldatutdanningen slik at du er i stand til å gjennomføre resten av førstegangstjenesten på en god måte. Rekruttens dugleik (teoretisk og praktiske prestasjoner) og fremferd (oppførsel, properhet) er viktig grunnlag for hvilken tjeneste du tildeles. 

Rekruttutdanningen varer i 8 uker, og kan nok oppleves som noe hektisk. Du får undervisning innen våpenlære, stridsteknikk, sanitet, ABC-våpen, etikk, idrett, militære eksersis osv. Fysisk trening er et viktig utdanningsmål i Forsvaret, og mange stillinger krever god fysisk form. Det vil i løpet av hele førstegangstjenesten både være organisert trening i tjenesten samt at det gis rom for egentrening etter tjenesten. I løpet av rekruttperioden legges det vekt på personlig selvstendighet og ansvar så vel som solidaritet og felleskap. Du skal lære å ta vare på deg selv og andre og bidra til et godt fellesskap. Når du er ferdig med rekruttperioden vil Luftforsvaret sende rett person til rett sted i henhold til Forsvarets behov, rekruttens kvalifikasjoner og ønsker. 

​fagopplæring

​​​​​Etter å ha gjennomført grunnleggende utdanning på KNM Harald Haarfagre (Madla) overføres du til Ørland eller Bodø hovedflystasjon for å starte din fagopplæring. Hvis du ønsker å bli hunderøkter så stiller Forsvarets sikkerhetstjeneste og fagsjefen for hundetjenesten i Forsvaret flere krav til deg. I tillegg til at du må sikkerhetsklareres vil det til enhver tid i løpet av tjenesten kunne kreves dopingtest av deg.

Fagopplæringen består av: 
 • ​Vognførerutdanning 
 • Kurs for hunderøktere​

Etter et endt rekruttperiode må du gjennomføre fagkurs vognfører og grunnkurs for hunderøktere. Fagkurs vognfører har en varighet på 1 uke. Grunnkurset for hunderøktere har en varighet på 2 uker, og foregår lokalt ved avdeling med godkjente ramme- og fagplaner fra Forsvarets hundeskoleUtdanningen er praktisk rettet og meget egnet for personell som er interessert i hund og hundearbeid. Kurset tar blant annet for seg administrative bestemmelser og sikkerhetsbestemmelser for militære tjenestehunder, kenneltjeneste, atferds- og læringsteori, veterinærtjeneste og figuranttjeneste innen de ulike øvelser hundene skal kunne. Kurset inneholder både teori og praksis og nivået til elevene kvalitetssikres avslutningsvis med skriftlig eksamen.  

​​​tjenesten

Hundeavdelinger i Luftforsvaret er sammensatt av flere hundeekvipasjer. Disse er til støtte for andre deler av organisasjonen i forbindelse medpatruljeoppdrag av varierende art. En militær patruljehund kan benyttes i bebygd område som en del av vakt- og sikringstjenesten, eller i feltmessige patruljer i terrenget. Tjenesten gir en bred plattform innen hundefag og er en enestående mulighet til å lære om hundetrening og praktisk hundearbeid.

Hverdagsliv 

 • ​Vognfører 
 • Stell og røkt av troppens tjenestehunder 
 • Samtrening med​ Vakthold og sikring 
 • Støtte i treningen av tjenestehundene 
 • Kenneltjeneste 
 • Markørtjeneste 
 • Materiellansvar 
 • Øvelser 
 • Utdanning i soldatferdigheter 

varighet

​​Førstegangstjeneste som hunderøkter varer i 12 måneder.​​

tjenestesteder

Bodø eller Ørland hovedflystasjon. ​​

​​hvordan komme hit?

​For å bli hunderøkter i Luftforsvaret bør du på sesjon oppgi at du ønsker tjeneste i Luftforsvaret som hunderøkter. Da får forhåpentligvis innkalling til Luftforsvaret. Underveis i rekruttperioden søker du om tjeneste som hunderøkter. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju i rekruttperioden. Under intervjuet vurderes du på personlig egnethet, fysisk form, relevant kompetanse og anbefalinger fra troppsbefalet. I rekruttperioden må du være meget motivert og vise det til ditt befal. Du bør i tillegg ha god helse og fysisk form, ikke ha allergier som hinder deg å være ute i all slags vær og jobbe med hunder.​

​hvem er du?

 • ​​Glad i å jobbe med dyr (hundeerfaring er en fordel) 
 • Liker utfordringer 
 • God fysisk form 
 • Har «stå på»-vilje 
 • Tar ansvar 
 • Gode holdninger 
 • Friluftsinteressert 
 • Du bør like å være ute i all slags vær

krav

 • ​​Sikkerhetsklarering
 • Bestått 3000 meter i rekruttperioden på under 14.00 minutter for gutter og 15.00 minutter for jenter​ 
 • Bestått opptaksprøve i rekruttperiode​​​​n: 7 km med 11 kg sekk på 42 minutter 
 • Førerkort klasse B 
 • God helseprofil

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​Fakta

 • ​​ ​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 •  Tjenestesteder: Bodø, Sessvollmoen (ved Gardermoen) og Ørland
 • Oppmøtemåned: Januar, april, juli og september
 •  ​Varighet: 12 måneder​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 12:30.. Sist oppdatert 16. februar 2017 11:10.