Portrett av idrettsassistentene Iselin Sørensen og Aksel Fossvik til utdanningskatalogen 2014.Portrett av idrettsassistentene Iselin Sørensen og Aksel Fossvik til utdanningskatalogen 2014.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk37445.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1164Her tar to idrettssoldater tiden på 3000-meter. Denne testen må alle i Forsvaret ta minst én gang i året.
I-ass ved Kjevik, Aileen Stavnes med stoppeklokke i hånda. Bildet skulle illustrere en I-ass i arbeid.I-ass ved Kjevik, Aileen Stavnes med stoppeklokke i hånda. Bildet skulle illustrere en I-ass i arbeid.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk26483.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1163En idrettssoldat i arbeid på Luftforsvarets skolesenter Kjevik.
Teknisk dag ble arrangert på Sessvollmoen 17. oktober. Nærmere 500 elever fra videregående skoler var meldt på arrangementet som skulle vekke interesse for teknisk utdanning og Forsvaret som lærlingbedrift. Elevene fikk prøve seg på Forsvarets fysiske kraTeknisk dag ble arrangert på Sessvollmoen 17. oktober. Nærmere 500 elever fra videregående skoler var meldt på arrangementet som skulle vekke interesse for teknisk utdanning og Forsvaret som lærlingbedrift. Elevene fikk prøve seg på Forsvarets fysiske krahttp://forsvaret.no/media/PubImages/idrettsassistent.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=475Gjennomføring av tester i forbindelse med kontroll av fysiske krav er en av oppgavene du har som idrettsassistent.

Idrettssoldat i Luftforsvaret

Som idrettssoldat i Luftforsvaret er hovedoppgaven å sørge for å tilrettelegge for andre slik at de får en aktiv livsstil og god fysisk form. Stillingen er selvstendig, med varierte og givende oppgaver.

​​​​​​​​​grunnleggende soldatutdanning

Grunnleggende soldatutdanning foregår i rekruttperioden. Luftforsvaret har rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla) sammen med Sjøforsvaret. KNM Harald Haarfagre ligger ved Hafrsfjord, ca. 6 kilometer fra Stavanger sentrum.

Rekruttutdanningen varer i 8 uker. Der får du undervisning innen diverse soldatferdigheter, som våpenlære, stridsteknikk, sanitet, og CBRN-våpen (chemical, biological, radiological and nuclear defense). Fysisk trening også et viktig utdanningsmål i Forsvaret, og enkelte av Luftforsvarets tjenestestillinger krever god fysisk form. I løpet av perioden skal du lære å ta vare på seg selv og andre, og bidra til et godt fellesskap med dine medsoldater.
 
Ute på stasjonen vil du være del i en garnisonstropp eller basetropp, hvor du får videre undervisning i soldatferdigheter gjennom resten førstegangstjenesten. Hvordan utdanningen blir satt opp varierer fra stasjon til stasjon, men det skal gjennomføres minst 15 «grønne dager», enten i form av enkeltdager eller feltøvelser over flere dager. På disse grønne dagene øves det i grunnleggende militære disipliner.​


​​​fagopplæring

De som ønsker tjeneste som idrettssoldat må etter rekruttperioden gjennomføre et 3-ukers idrettssoldatkurs ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik (ved Kristiansand). 

Idrettssoldatkurset omfatter både teoretisk og praktisk undervisning. I løpet av kurset får du grunnleggende innføring i treningslære, treningsplanlegging, styrketrening og utholdenhetstrening, slik at du er i stand til å sette opp trenings-programmer og treningsplan for medsoldater og ansatte. I tillegg får du opplæring innen fagfeltene kosthold og ernæring, antidoping, ballidretter, klatring, orientering, skyting og idrettskader. Etter endt kurs blir du overflyttet til en av Luftforsvarets stasjoner. Du bør ha bakgrunn fra idrettslinje på videregående og være idrettsinteressert.​

hverdagsliv

I praksis innebærer jobben som idrettssoldat en variert hverdag. Drift og enkelt vedlikehold av stasjonens idrettsanlegg som for eksempel idrettshall, styrkerom og svømmehall er noen av de daglige gjøremålene. Du fungerer også som idrettsinstruktør i militær idrett og trening under den daglige tjenesten. Her får du god trening i å være instruktør samt mye erfaring innenfor trening og veiledning.

Gjennomføring av konkurranser, tester og turninger, samt tilrettelegging av fysisk aktivitet for soldater og befal er også viktige arbeidsoppgaver som gjøres av idrettssoldatene. Har du spesielle interesser og kvalifikasjoner innenfor bestemte idretter, er det gode muligheter for å realisere deg innenfor disse.​

varighet

​Utdanningen er 8 uker rekruttperiode etterfulgt av 3 uker på idrettssoldatkurs. Resten av tjenesten blir ute på stasjonen du er plassert på. Totalt ca. 12 måneder.

​​hvordan komme hit?

Måneden du må ha oppmøte for å kunne bli idrettssoldat varierer fra år til år. Det kjøres 3 idrettssoldatkurs i året. Det er primært ønskelig med soldater som har idrettslinje fra videregående.​​

​videre karriere i luftforsvaret

​​Luftforsvaret tilbyr ingen konkret utdanning innen idrett, men har mange andre spennende og utfordrende utdanninger.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​fakta

  • ​​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Bodø, Ørland, Rygge, Trondheim (Luftkrigsskolen), Kjevik, Andøya, Sørreisa, Gardermoen, Oslo (FAKT) og Bardufoss
  • Oppmøtemåned: Januar, april og juli
  • Varighet: 12 måneder​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 12:34.. Sist oppdatert 22. juni 2017 11:42.