luftforsvaret-force-protection-vaktsoldatluftforsvaret-force-protection-vaktsoldathttp://forsvaret.no/media/PubImages/luftforsvaret-force-protection-vaktsoldat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=626Store deler av året i Ingeniørtroppen går med på å utdanne soldater som lag med store utfordringer spesielt for lagførerne.

Ingeniørsoldat i Luftforsvaret

Ingeniørsoldatene i Ingeniørtroppen er en støttefunksjon til de operative funksjonene på og utenfor en flybase.

​​​​Grunnleggende soldatutdanning

​​Luftforsvaret har rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla) sammen med Sjøforsvaret. KNM Harald Haarfagre ligger i Madla-leiren ved Hafrsfjord, ca. 6 km fra Stavanger sentrum. Her får du grunnleggende soldatutdanning slik at du blir i stand til å gjennomføre resten av førstegangstjenesten på en god måte. Rekruttenes dugleik (teoretiske og praktiske prestasjon) og fremferd (oppførsel, properhet) er et viktig grunnlag for hvilken tjeneste rekrutten tildeles.

Rekruttperioden varer i 8 uker, og kan nok oppleves som noe hektisk. Det gis undervisning innen våpenlære, stridsteknikk, sanitet, ABC-våpen, etikk, idrett, militær eksersis osv. Fysisk trening er et viktig utdanningsmål i Forsvaret, og enkelte av luftforsvarets og fellesmiljøene i Forsvarets tjenestestillinger etter endt rekruttperiode krever god fysisk form. I løpet av rekruttperioden legges det vekt på personlig selvstendighet og ansvar, så vel som solidaritet og felleskap. Den enkelte rekrutt skal lære å ta vare på seg selv og andre, og bidra til et godt felleskap. Når du er ferdig med rekruttperioden vil Luftforsvaret sende rett person til rett sted i henhold til Forsvarets behov, rekruttenes kvalifikasjoner og ønsker.​

​fagopplæring

​Etter å ha gjennomført grunnleggende utdanning på KNM Harald Haarfagre (Madla) overføres du til Ørland (ved Trondheim) for å starte din fagopplæring. Her følger en intensiv grunnperiode med vognføreropplæring, mye fysisk trening, skarpskyting med primær og sekundærvåpen. Opplæringen gjennomføres som en kombinasjon av teoretiske forelesninger, praktiske øvelser og befaring/besiktigelse på infrastruktur på 138 Luftving Ørland. Det legges vekt på forståelse av hvordan en luftmilitær base fungerer. 

Utdanningen gir sivile sertifikater på anleggsmaskiner (hjullaster/gravemaskin) eller vogntog (CE), lastebil og lastebilkran. 

Fagopplæringen består av:​​
 • Felles ingeniørfag: sikkerhetsopplæring, små maskiner (for eksempel motorsag, hoppetusse, vinkelsliper og lignende), feltarbeider og øvelser
 • Maskin og kjøretøy: lastebiler, hjullaster, gravemaskiner og dumper
 • Operativ plasstjeneste: tar for seg hvordan man beskytter og reparerer den omfattende infrastrukturen (bygninger, rullebane, kommunikasjon, elektrisitet og lignende) på en flystasjon
 • CBRN: beskyttelse mot kjemiske, biologiske og radiologiske stridsmidler​

Det blir også fokus på driller og skyting med laget i forsvar, overgang mellom våpen, og kontaktdriller med personlige våpen i ulike settinger. Store deler av året går til å utdanne personellet som lag med store utfordringer for den enkelte og lagførerne spesielt.​​​​​​​​​

i et vanlig år er du gjennom disse fagfeltene

 • Samband
 • Skyting (3 fulle uker skarpskyting med personlig våpen)
 • Vognførerkurs
 • Sanitet nivå 2
 • Patruljetjeneste ​​​​inkl. strid i bebygd område (SIBO) og eskorte
 • Militær nærkamp
 • Sikkerhetstjeneste og anti-etterretning
 • Mye fysisk trening og mestring
 • Stridsteknikk
 • Kamuflasje
 • Våpentjeneste
 • Vintertjeneste
 • Ingeniørfag

​​tjenesten

I den daglige tjenesten vil du ha ansvaret for drift og vedlikehold av kjøretøyet du er tildelt. Ytterligere utdanning og trening er nødvendig for å kunne utnytte ingeniørressursen maksimalt. Det gjennomføres i all hovedsak på og i nærområdet av basen du er stasjonert. Tjenesten setter høye krav til motivasjon og holdninger.​

hverdagsliv

Tjenesten er til dels meget krevende både fysisk og mentalt. Det er tider med lang isolasjon fra resten av avdelingen og leiren og mange dager på øvelser ulike steder i Norge. Derfor har vi spesielt fokus på å utnytte tiden i leir på en god og konstruktiv måte. Laget står sterkt i fokus gjennom hele tjenesten og lagførerne spesielt har mye ansvar. Disse plukkes ut blant soldatene og får slik sett et lag på 3 under seg med kjøretøy, samband og våpen.
 
Ettersom vi er såpass mye ute på øvelser og operasjoner prøver vi å skjerme ettermiddagene i leir til egentrening og rekreasjon.
 
I det daglige løses tjenesten gjennom troppssjef ned til lagførere som har stort rom for personlig løsning av oppdrag. Troppen er veldig intensjonsstyrt, noe som krever ekstra mye av soldatene. Her stilles​ man personlig ansvarlig for de valg som blir tatt, på godt og vondt.
 
Tjenesten har et høyt aktivitetsnivå og det må påregnes en viss mengde øvingsdøgn i løpet av tjenesten. Utenom øvelsene varer tjenesten stort sett til klokken 15.30, men i perioder må kveldstjeneste kunne påregnes. Helgepermisjon innvilges med få unntak. Tjenesten er ikke turnusbasert.​​

VARIGHET

​​​Ingeniørtroppen har kun opptak av sold​ater som starter i januar. De gjennomfører rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla), overføres til Ingeniørtroppen i slutten av februar. Det er også særdeles gode muligheter for videre tjeneste i Forsvaret, både utenlands og innenlands.​

Rekrutter som blir fordelt til ingeniørtroppen må skrive under kontrakt på forlengelse av førstegangstjenesten fra 12 til 18 måneder (dette gjøres i uke 5 av rekruttperioden, etter at fordelingen av tjenestestillinger er offentliggjort)​.

​hvordan komme hit?

​​​​For å bli tatt inn i Ingeniørtroppen må du være motivert og søke gjennom ønskeliste underveis i rekruttperioden og vi tar opp derfra. Ønsker gjerne personer med fagbrev innen tømrer, elektriker eller maskin/transport. Det er ingen formelle krav om fysisk form, intervju osv., men det er ingen selvfølge å få hele året i avdelingen dersom man ikke er motivert og skikket. Vognførere må ha klasse B.​

​​krav

For å kunne bli ingeniørsoldat i Luftforsvaret er det krav om sikkerhetsgodkjenning HEMMELIG og du må ha førerkort klasse B.

Vi vurderer også om du har personlig engasjement, viljestyrke, er en
«hand​yman» med evne til å tenke og jobbe selvstendig. 

Ønskelig med 

 • Førerkort klasse C, D, E
 • Fagbrev snekker, tømrer, elektriker eller maskin/transport​

​videre karriere i forsvaret

Etter endt førstegangstjeneste, kan ingeniørsoldatene søke om grenaderkontrakt i baseforsvarstaktisk stridsgruppe (hurtig reaksjonsstyrke) på Ørland, eventuelt i Hæren. Du kan også søke befalsskolen eller krigsskolen (Krigsskole ingeniør gir bachelor i ingeniørfaget).

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​FAKTA

 • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Tjenestesteder: Ørland
 • Oppmøtemåned: Januar
 • Varighet: 18 måneder​​ (må skrive under kontrakt om forlengelse av førstegangstjenesten)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 12:54.. Sist oppdatert 21. november 2018 14:08.