karriere_1641_ledendeflysoldatkarriere_1641_ledendeflysoldathttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=3518Ledende flysoldatLyst på en utfordring? Ledende flysoldat er en 18 måneders førstegangstjeneste der du får lagførerutdanning og ledererfaring./media/PubImages/luftforsvaret-ledendeflysoldat-muligheter.jpg

Ledende flysoldat

Ledende flysoldatutdanning er en lagførerutdanning for deg som ønsker å få ledererfaring i løpet av førstegangstjenesten. Tjenestetiden er 18 måneder.

Utdanningen erstatter det som tidligere het utskrevet befalskurs. For å bli valgt inn på denne utdanningen, må du velge vakthold og sikring etter rekruttperioden. Under grunnkurset i vakthold og sikring kan du velges ut til lagførerutdanningen.

Fagopplæring

De som får plass på utdanningen gjennomfører deretter en utdanningsmodul som inneholder lederskap og instruksjonslære. Den siste modulen avhenger av om du skal tjenestegjøre som vaktkommandør og lede et vaktlag, eller bli hjelpeinstruktør på Luftforsvaret rekruttskole på KNM Harald Haarfagre utenfor Stavanger eller på Baseforsvarstaktisk skole på Ørland. Tjeneste som vaktkommandør krever førerkort klasse B.

Baseforsvarstaktisk skole gjennomfører all opplæring i vakthold og sikring i Luftforsvaret. Vaktkommandørene skal gjennomføre et vaktkommandørkurs, mens hjelpeinstruktørene får en opplæring i de militære enkeltmannsdisiplinene som en skal undervise i på rekruttskolen.

Utdanningen avsluttes med en praksisperiode på 3 til 4 uker ved den avdelingen du praktiserer som lagfører. Du vil etter endt utdanning tjenestegjøre ved din avdeling i ett år. De første 12 månedene får du tjenestetillegg. Etter gjennomført vakt- og sikringskurs får du også et ledende flysoldattillegg. Etter 12 måneders tjeneste får du en økning på 30 % på tjenestetillegget og dimisjonsgodtgjørelsen. I tillegg er du søknadsberettiget til spesialiststillinger på OR 2-4 nivå. Du kan også søke på utdanninger for å bli spesialistbefal eller offiser i Forsvaret.

Hvordan bli ledende flysoldat

Ledende flysoldatutdanning gjennomføres kun fra januar til juni hvert år. Dersom du synes dette høres spennende ut, må du sørge for:

 1. Bli innkalt til førstegangstjeneste i Luftforsvaret med oppmøte i januar (snakk med sesjonsoffiseren når du er på sesjon).
 2. Under rekruttskolen setter du opp en ønskeliste om hvilke tjenester du kunne tenke deg i Luftforsvaret. Du må da velge vakthold og sikring.
 3. Dersom du blir valgt ut til utdanningen under grunnkurset i vakthold og sikring, må du skrive under en kontrakt for å forlenge tjenesten fra 12 til 18 måneder.

Fakta om utdanningen

 • Ledende flysoldatutdanning erstatter utskrevet befalskurs i Luftforsvaret
 • Utdanningen er en lagførerutdanning
 • Utdanningen er innenfor førstegangstjenesten, men tjenestetiden økes fra 12 til 18 måneder
 • Aktuelle kandidater selekteres fra grunnkurs i vakthold og sikring
 • Opptaket skjer kun fra de som starter førstegangstjenesten i januar
 • De som kommer inn, beskikkes til ledende flysoldat

Tidsbruk:
 • Rekruttperioden – 8 uker
 • Grunnkurs vakthold og sikring – 5 uker
 • Lederskap og instruksjonslære – 3 uker
 • Fagmodul tilpasset den videre tjenesten – 3 uker 
 • Praksisperiode ved egen avdeling – 3 til 4 uker
 • Tjenesteperiode som lagfører eller hjelpeinstruktør – 12 måneder

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​​fakta​​​

 • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Tjenestesteder: Alle avdelinger i Luftforsvaret samt KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Oppmøtemåned: Januar
 • ​Varighet: 18 måneder​​​
Publisert 26. oktober 2017 11:44.. Sist oppdatert 7. juni 2018 11:16.