innlastning av missiler i forbindelse med testskytingen av nasams ii på andøyaloading of missiles during the testfire of nasams ii at andøya.innlastning av missiler i forbindelse med testskytingen av nasams ii på andøyaloading of missiles during the testfire of nasams ii at andøya.http://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_FMS2006_1626_document.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=214Innlastning av missiler i forbindelse med testskytingen av NASAMS II på Andøya.
Fra den første skarpkytingen med NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) High Mobility Launcher fra Vidsel Test Range i Sverige, missilene er av typen AMRAAM. Lagfører fenrik Julie Strand sjekker missilet før skyting / From the first NorwFra den første skarpkytingen med NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) High Mobility Launcher fra Vidsel Test Range i Sverige, missilene er av typen AMRAAM. Lagfører fenrik Julie Strand sjekker missilet før skyting / From the first Norwhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tknasams9459.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=215Missilsjekk før skarpskyting med NASAMS II.
NASAMS IINASAMS IIhttp://forsvaret.no/media/PubImages/090318NASAMSII.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=213Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, eller NASAMS II, bruker samme type missiler som de på norske F-16 kampfly.

Luftvernartillerist

Luftvernartillerister betjener Luftforsvarets NASAMS II (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), som er et mobilt, modulbasert luftvernsystem med stor treffsikkerhet.

grunnleggende soldatopplæring

Soldater som er innkalt til luftvern starter som rekrutter på luftvernets egen rekruttskole på Ørland hovedflystasjon. Rekruttperioden varer i 8 uker. Der får du undervisning i soldatferdigheter som våpenlære, stridsteknikk, sanitet og CBRN-våpen («chemical, biological, radiological and nuclear defense»). Fysisk trening er også viktig. I løpet av perioden skal den du lære å ta vare på seg selv og andre, og bidra til et godt fellesskap med dine medsoldater.​

fagopplæring​​​​

​Etter rekruttperioden gjennomføres opplæring på våpensystemet NASAMS II (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System II), som er et moderne avansert og verdensledende luftvernsystem i sin klasse. Det kan brukes til å forsvare seg mot alt i fra fly, helikopter, ubemannede luftfarkoster til missiler. Opplæringen blir gitt ved luftvernartilleribataljonene og du fortsetter tjenesten ved Ørland hovedflystasjon. Etter grunnleggende opplæring på NASAMS II, kjøretøy og luftvern generelt blir du spesialisert innenfor et av følgende fagområder:​

Ildlednin​g​​ 
lldledning er de som styrer luftvernoperasjonene. Moderne og avanserte sensorer som radar- og IR-systemer brukes til å holde kontroll med hva som skjer i luftrommet, mens kommando- og kontrollsystemer brukes til å styre sensorer og våpen.

Utskytning
Utskytning er selve våpendelen av NASAMS II. Utskytningslagene opererer 
utskytningsrampen med missiler. Missil er det samme som en rakett, og er av samme typen som brukes på norske F-16 kampfly.

​Samband
NASA​MS II er et nettverksbasert våpensystem. Dette innebærer at alle komponentene settes sammen i et nettverk for å dele informasjon med hverandre. Dette gjøres gjennom kommunikasjonssystemer. I tillegg til at NASAMS II i seg selv nettes sammen, brukes taktiske datalinker for å integrere NASAMS II mot resten av Forsvaret, for eksempel gjennom Link 16.

Logistikk og støtte
​Som annen militær aktivitet er også luftvern avhengig av at forsyninger, transport og ledelse blir ivaretatt. Det finnes en rekke funksjoner som bidrar til dette, blant annet forsyningspersonell, vognførere og kommandoplassbetjening.​

hverdagsliv

​I hverdagen utfører dere oppdrag i lag. Laget består av 5–7 personer. Ofte er laget de du deler rom sammen med. Dagen begynner klokken 06.00. Da er det klart for påkledning, romvask og frokost. Klokka 08.00 er det oppstilling og inspeksjon av rom. Deretter er det dagens gjøremål.

En dag kan dere dra på skytebanen og spise lunsj der. En annen dag kan det være trening før lunsj og opplæring i krigens folkerett i klasserom etter lunsj. En tredjedag kan det være førstehjelpstrening i felt før lunsj og fotballturnering etter. Etter middag er det stort sett fri og du bruker kvelden som du ønsker. Noe våpenpuss, tørking av tøy og klargjøring for neste dag er ikke uvanlig at du må gjøre på kveldstid.

varighet

Rekruttperioden er på 8 uker. Fagutdanningen varer i 10 måneder. Det betyr at førstegangstjenesten varer i ca. 12 måneder til sammen.​

hvordan bli luftvernartillerist?

​​Luftvern har en egen rekruttskole på Ørland. Du må oppgi på sesjon at du ønsker tjeneste som luftvernartillerist. Da får du forhåpentligvis en innkalling til Ørland.​​​​​

videre karriere i forsvaret

Etter fullført førstegangstjeneste er det mulig å søke om grenaderkontrakt, eller befalsskole hvis man ønsker videre utdanning. Ved å gå Luftforsvarets befalsskole på luftvernlinjen kan man bli lagfører på utskytningslag eller sambandslag, og søke om å bli avdelingsbefal etter endt plikttjeneste.​
​​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​fakta

  • ​​ ​​Rekruttperiode (sted): Ørland
  •  Tjenestesteder: Ørland
  •  Oppmøtemåned: August
  •  ​Varighet: 12 måneder​​
Publisert 17. desember 2014 12:57.. Sist oppdatert 22. juni 2017 09:21.