AlarmmotakAlarmmotakhttp://forsvaret.no/media/PubImages/illustrasjon-overvakning-skjerm.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=884Viktige oppgaver i meldingstjenesten er å overvåke det elektroniske systemet og følge opp meldinger elektronisk eller manuelt.
Mye graderte dokumenter og stempler er hverdagen til de som arbeider på pensjonistvilkår og avgraderer arkivene ved FOH på Reitan.Mye graderte dokumenter og stempler er hverdagen til de som arbeider på pensjonistvilkår og avgraderer arkivene ved FOH på Reitan.http://forsvaret.no/media/PubImages/meldingstjenesten-i-forsvaret.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=493Som assistent i meldingstjenesten jobber du med alt fra fordeling av meldinger og budtjeneste til arkivering og stempling av dokumenter.

Meldingstjenesten i Forsvaret

Meldingstjenesten i Forsvaret (MIF) dekker sending og mottak av offisielle meldinger til norske militære avdelinger, NATO-avdelinger i inn- og utland og til deler av totalforsvaret.

​​En stor del av meldingene er elektroniske, men noe foregår også manuelt, for eksempel med ordonnans.

Fagopplæring

Du undervises praktisk og teoretisk i en periode på 8 dager ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Utdanningen forbereder deg på å jobbe i et sambandssenter.
 
Du får opplæring i:
 • Kryptokvalifisering grad 2 (sikkerhetsloven)
 • Sambandsreglementet
 • Bruk av applikasjonen XOmail

​Kryptokvalifisering grad 2 og sikkerhetsklareringen gir deg tilgang til sambandssenteret, gradert utstyr og graderte meldinger. Denne klareringen/kvalifiseringen kan bli attraktiv hvis du senere skal søke kurs, utdanning og/eller opplæring i sikkerhetsfirma, politiet eller liknende.

Hverdagsliv

Tjenesten som MIF-soldat vil variere litt avhengig av hvor du skal tjenestegjøre. Viktige oppgaver er å overvåke det elektroniske systemet og følge opp meldinger elektronisk eller manuelt. Det kan også være andre oppgaver som for eksempel å arkivere, stemple, kopiere, makulere, fordele meldinger og budtjeneste. Enkelte avdelinger har turnustjeneste (24 timers drift 365 dager i året). Det vil si at du jobber dag, kveld eller natt. Som regel får du da en lengre periode fri mellom turnusene. Andre avdelinger har det som kalles for dagtjeneste (07.30–15.30). Da har du fri hver kveld og hver helg. Under større militære øvelser må du regne med å jobbe mer enn vanlig dagtid.
 
Når det er lite å gjøre på vakt (det skal alltid være noen til stede for å ta imot meldinger), kan du bruke tiden til videreutdanning eller ta opp igjen fag.
 
Ute på stasjonen er du en del av garnisonstroppen eller basetroppen. Der får du undervisning i soldatferdigheter gjennom resten av førstegangstjenesten. Hvordan utdanningen blir satt opp varierer fra stasjon til stasjon, men du skal gjennomføre minst 15 «grønne dager», enten i form av enkeltdager eller feltøvelser over flere dager. På disse grønne dagene øves det i grunnleggende militære ferdigheter.
 
Det er obligatorisk med fysisk trening i forbindelse med tjenesten.
 

Varighet

Rekruttperioden varer i 8 uker. Fagopplæringen varer i 8 dager. Resten av tiden er du ute i avdelingen, totalt er førstegangstjenesten 12 måneder.
 

Hvordan får du MIF-tjeneste?

Du må oppgi på sesjon at du ønsker MIF-tjeneste og etterhvert få en innkalling til rekruttperiode i Luftforsvaret (Madla) eller Garden (Terningmoen). I rekruttperioden​​​ ​søker du på kurset MIF-soldat. Luftforsvaret utdanner MIF-soldater tre ganger i året.
 

Krav

 • Gode engelskkunnskaper
 • Plettfritt rulleblad
 • Må kunne sikkerhetsklareres

Tjenestesteder

Etter endt kurs vil du bli sendt til ulike tjenestesteder avhengig av hvor du har gjennomført din rekruttperiode. Du kan få tjeneste som MIF-soldat ved følgende avdelinger: MMB (Militærmisjonen i Brussel), Luftforsvaret eller CYFOR CTO (Cyberforsvarets avdeling for cybertjenester og -operasjoner). 

Dersom du ønsker MIF-tjeneste ved et spesifikt tjenestested, må du ha rekruttperiode på det stedet (Madla/Garden) der det rekrutteres fra: 

 • Belgia, Militærmisjonen i Brussel (rekrutteres fra Madla)
 • Gardermoen militære flyplass, Luftforsvaret (rekrutteres fra Madla)*
 • Haakonsvern, CYFOR CTO (rekrutteres fra Garden)
 • Kjevik, CYFOR ​CTO (rekrutteres fra Garden)
 • Rygge flystasjon, Luftforsvaret (rekrutteres fra Madla)*
*På disse stedene kan du kun få tjeneste som flyoperasjonssoldat​.​​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

Fakta

 • Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla) og Terningmoen leir, Elverum (Garden)
 • Tjenestesteder: Belgia, Gardermoen militære flyplass, Haakonsvern (ved Bergen), Kjevik (ved Kristiansand) og Rygge flystasjon (ved Moss)​
 • Oppmøtemåned: Januar, april, juli, september (kun Madla) og oktober (kun Garden)​
 • ​​Varighet: 12 måneder

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 13:33.. Sist oppdatert 22. juni 2017 11:43.