Administrasjonssoldater ved SHAPE, BelgiaAdministrasjonssoldater ved SHAPE, Belgiahttp://forsvaret.no/media/PubImages/nato-admsoldat-flaggborg-belgia.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7496Soldater utenfor NATO-fasilitetene ved SHAPE (Belgia).
administrasjonsassistent-i-nederland-tysklandadministrasjonsassistent-i-nederland-tysklandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/administrasjonsassistent-i-nederland-tyskland.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=372Noen få heldige blir valgt ut til førstegangstjeneste i utlandet. Her fra NATOs hovedkvarter i Brussel (Belgia).

NATO-stilling i utlandet

Har du førerkort, gode språkferdigheter og rekruttperiode på Madla, kan du få tjenestegjøre på Natos kontor i Nederland, Tyskland eller Belgia.

​​

 Steder

 

 

BelgiaBelgia<p>​​SHAPE står for «Supreme Headquarters Allied Powers Europe» og er Natos militære hovedkvarter, lokalisert i Mons. Det politiske hovedkvarteret NATO HQ ligger i Brussel.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Hverdagsliv</h2><p>Stillingene består hovedsakelig i administrative oppgaver som henting av post, arkivtjeneste, innkjøp av forbruksmateriell, representasjonsoppgaver etc. Det forekommer også VIP-sjåføroppdrag. Det er viktig at du er trygg på egen kjøring og takler et vanskelig trafikkbilde. Vernepliktige har også ansvar for at bilene skal se proper ut til enhver tid.</p><p></p><p></p><ul><li>Vanlig arbeidstid ved SHAPE er mandag til fredag klokken 08.30–16.30.
<br></li><li>Vanlig arbeidstid ved NATO HQ er mandag til fredag klokken 07.00–15.30.
<br></li></ul><p></p><p>Unntak vil forekomme. Det er påkrevd med noe helgearbeid i forbindelse med arrangementer eller kjøreoppdrag.</p><p></p><p>I Brussel bor soldatene sammen i eget hus. På SHAPE bor de på brakke inne på basen. Alle har eget rom, men deler kjøkken, stue og bad.</p><p></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Krav</h2><p></p><ul><li>Førerkort klasse B<br></li><li>Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig <br></li><li>Evne til selvstendig arbeid<br></li><li>Gode samarbeidsevner<br></li></ul><p></p><p></p><p>Det er ønskelig med gode språkkunnskaper i fransk.​</p>
Nederland og TysklandNederland og Tyskland<p>«Norsk støtteelement i utlandet» (NOSU) er en administrativ støttefunksjon for militære tjenestemenn stasjonert i Nord-Tyskland og hele Nederland. NOSU Brunssum har 2 stillinger som administrasjonsassistenter.​</p><p>Den ene tjenestegjør ved avdelingens kontor i Joint Forces HQ i Brunssum, Nederland. Den andre tjenestegjør ved avdelingens kontor på Nato Air Base Geilenkirchen i Tyskland.​​​</p><h2 class="forsvaretElement-H2">HVERDAGSLIV</h2><p>Jobben består hovedsakelig i drift av forkontor med enkle rutinemessige administrative oppgaver som post, arkivtjeneste og innkjøp av forbruksmateriell til drift av støtteelementet. I tillegg innebærer stillingen noe kjøring både av administrativ- og offisiell karakter samt drift av kjøretøyparken til NOSU.​</p><h2 class="forsvaretElement-H2">​​KRAV</h2><p></p><ul><li>​Førerkort klasse B​​​​<br></li><li>Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig<br></li><li>Gode samarbeidsevner<br></li><li>Evne til å arbeide selvstendig​<br></li></ul><p></p> <p></p><p>I tillegg er det ønskelig at du har tysk-/nederlanskkunnskaper.</p>

​​

Slik går du frem for å få tjenesten

Administrasjonssoldater til NATO i utlandet velges blant rekrutter på KNM Harald Haarfagre (Madla). Det betyr at du må sørge for å bli innkalt til førstegangstjeneste i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, med rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre. 

I løpet av rekruttperiode​​​​​n skal du søke på et eget søknadsskjema. Du får egen informasjon om dette under rekruttperioden.

På intervju bør du stille med kopi av attester fra arbeidslivet samt vitnemål fra fullført utdanning. Det legges vekt på tjenesteuttalelse fra din troppssjef og inntrykk fra intervjuet rundt personlig egnethet. 

Hvis du ikke når opp i konkurransen, så blir du fordelt til en annen tjeneste i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret (den forsvarsgrenen du er innkalt til).​


Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​Fakta

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Brunssum i Nederland, Geilenkrichen i Tyskland, NATO HQ og SHAPE i Belgia
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli og september
  • ​Varighet: 12 måneder​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 16. september 2016 11:31.. Sist oppdatert 16. februar 2018 15:38.