NIS Sambandstropp på øvelseNIS Sambandstropp på øvelsehttp://forsvaret.no/media/PubImages/nis-samband-nvg.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3369Soldater fra sambandstroppen på øvelse.
Forsvarets ingeniørhøgskole under øvelse Initial EntryForsvarets ingeniørhøgskole under øvelse Initial Entryhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sambandstropp-i-luftforsvaret.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=471Som soldat i sambandstroppen kan det bli tider med lang isolasjon fra resten av avdelingen og mange dager på øvelser.

Sambandssoldat

Sambandstroppen er lokalisert på Ørland hovedflystasjon. Troppen utdanner spesialister i sambands- og kommandoplasstjeneste, som også skal kunne håndtere oppdukkende trusler og uforutsette situasjoner ved behov.

Som sambandssoldat i Luftforsvaret er du en del av sambandstroppen i Baseforsvarsstridsgruppe, Nasjonal innsatsstyrke (NIS). 

Hvordan komme hit?

Januar- og julikontingentene fra KNM Harald Haarfagre (Madla) skal årlig produsere 12 soldater hver til sambandstroppen. For å kunne vurderes til seleksjon, må du som søker først føre op​​p stillingen på ditt valgskjema. De vi ønsker å selektere kan karakteriseres som:

 • Fysisk og psykisk robuste
 • Selvdrevne
 • Lagspillere
 • Problemløsere
 • Modne
Grunnutdanning
Ved oppmøte på Ørland skal den første uken brukes til informasjon og innklarering. Deretter skal du gå gjennom en utdanningsperiode på ca. 10 uker, som ender i en avslutningsøvelse. Utdanningen inneholder blant annet:

 • Sambandskurs
 • Våpentjeneste
 • Stridsteknikk og patruljetjeneste (herunder strids- og patruljedriller, sanitet, basedrift med mer)
 • Prosedyre- og etableringstrening
 • Øvelser
Grunnutdanningen har til hensikt å gi deg et minimum av ferdigheter for å kunne fungere som soldat i et sambandslag. Denne perioden danner grunnlaget for videre trening og øving. Under grunnutdanningen vil eldste kontingent være med som mentorer og veiledere, og du blir i løpet av perioden fordelt til et av sambandslagene.

Hverdagsliv

Det er få dager som er like, og du får ulike utfordringer og tilegner deg forskjellige kunnskaper og ferdigheter utover tjenesteåret. Likevel er det noen rutiner som går igjen:

 • 06.15 – Revelje, indretjeneste, frokost
 • 07.30 – Inspeksjon av rom og fellesområder
 • 08.00–15.30 – Fagutdanning / fysisk fostring / kurs
Noen dager er lengre; noen kortere. Innholdet er i stor grad styrt av troppsledelsen, men vi ønsker å involvere soldatene i vår planlegging for å kunne identifisere behov for videreutdanning og trening. I tjenesten og på øvelser opererer lagene ofte selvstendig og autonomt, dette gjør at vi stiller krav til hver enkelt om disiplin og kvalitet på trening og løsning av oppdrag.

På øvelser løser laget oppdrag i henhold til sjefens intensjon, enten det er som relélag, eller i en kommandoplass.

Sambandslaget

Sambandslaget opererer autonomt og selvstendig straks det forlater leiren og drar for å løse oppdrag. Det vil stilles krav til hver enkelt soldat, og spesielt til lagføreren, som skal lede laget gjennom oppdragets varighet. Laget kan komme til å måtte samarbeide og løse oppdrag sammen med andre enheter, og således fungere som et ledd i en større avdeling. ​

Oppdraget er som regel enten å binde sammen flere radionett, slik at styrkene ute i operasjonsområdet kan kommunisere med kommandoplassen og beslutningstakere, eller å rekognosere et område for å kartlegge sambandsdekningen, og dermed gi sjefen et bilde av avdelingens begrensninger på kommando og kontroll. 

Du får tildelt en rolle i laget som du skal spesialiseres i, avhengig av evner, holdninger, ferdigheter og hvor vi mener du skaper mest effekt for laget. Dette baserer vi på dine resultater og framtreden under grunnutdanningen. Du blir etter grunnutdanningen plassert i én av følgende roller:

 • Lagfører – leder laget i tjeneste, utdanning og under oppdrag
 • Nestlagfører – støtter lagfører i ledelse av laget og har ansvar for lagets materiell
 • Vognfører – utdannes på enten beltevogn eller feltvogn og skal planlegge ruter og føre vognen fram (må ha førerkort klasse B)
 • Sambandsoperatør – trener spesielt mye på sambandstjeneste og er lagets «multitool»
Kommandoplasstjeneste
Et av sambandslagene skal i tillegg til relétjenesten også spesialiseres til å kunne sette opp og støtte drift av stridsgruppens og/eller skvadronens kommandoplass. Kommandoplassens operasjonssenter er «hjernen» i operasjonene, og er stedet hvor informasjon samles, prosesseres og distribueres av beslutningstakere. Du bistår som operasjonsromassistent, k​artplotter samt støtte med vakthold og adgangskontroll. Tjenesten i kommandoplassen er tidvis svært hektisk, og krever at du kan håndtere stress, multitasking og samtidig være i stand til å betjene sambandssystemene som brukes. Selv om ett av lagene skal være vår primærressurs til kommandoplassen, skal samtlige i troppen kunne betjene alle posisjoner, under alle forhold.​

Veien videre

Etter fullført førstegangstjeneste kan du søke deg videre i Forsvaret. Både Hæren, Luftforsvaret, og Sjøforsvaret har opptak du kan stille på, som kan gi deg plass på en av Forsvarets skoler og/eller stilling som grenader/matros i en av Forsvarets avdelinger.

Baseforsvarstridsgruppe High readiness force (HRF) rekrutterer også fra Nasjonal innsatsstyrke, og lyser jev​nlig ut stillinger som grenader/befal i et eller flere av følgende fagfelt:

 • Aktivt forsvar
 • Explosive ordnance disposal (EOD)
 • Chemical, biological, radiological, nuclear, light recce team (CBRN)
 • Hundetjeneste​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​fakta

 • ​​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Tjenestesteder: Ørland
 • Oppmøtemåned​: Januar og juli
 • Varighet: 12 måneder​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 13:57.. Sist oppdatert 16. februar 2017 12:44.