Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik til Gardermoen militære flystasjon med et ombygget SAS fly til STRATEVAC (Strategic evacuation)Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik til Gardermoen militære flystasjon med et ombygget SAS fly til STRATEVAC (Strategic evacuation)http://forsvaret.no/media/PubImages/sanitetssoldat-i-luftforsvaret.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=318Strategisk evakuering og pasientforflyttning er en av oppgavene som sanitetssoldat i Luftforsvaret. Her klargjøres det til transport.
Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik til Gardermoen militære flystasjon med et ombygget SAS fly til STRATEVAC (Strategic evacuation)Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik til Gardermoen militære flystasjon med et ombygget SAS fly til STRATEVAC (Strategic evacuation)http://forsvaret.no/media/PubImages/sanitetssoldat-i-luftforsvaret-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=319Pasientene er her på plass inne i flyet.
Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik til Gardermoen militære flystasjon med et ombygget SAS fly til STRATEVAC (Strategic evacuation)Fra øvelse Samaritan 2013, hvor det øves på pasientforflyttning fra en CSU (Casualty Strategic Unit) på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik til Gardermoen militære flystasjon med et ombygget SAS fly til STRATEVAC (Strategic evacuation)http://forsvaret.no/media/PubImages/sanitetssoldat-i-luftforsvaret-4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=465Her flyttes pasienten om bord i et ombygget SAS-fly.

Sanitetssoldat i Luftforsvaret

Sanitetssoldater i Luftforsvaret tjenestegjør ved en av Forsvarets sanitets sine sykestuer.

Fagopplæring

Først gjennomfører du 8 uker med rekruttskole på KNM Harald Haarfagre på Madla i Stavanger. Underveis blir du vurdert – blant annet gjennom et intervju – om du egner deg som soldat med sanitet som primæroppgave i førstegangstjenesten. Blir du godkjent, fortsetter du med et kurs på 7 uker hos Luftforsvarets sanitetsskole på Ørland.

Utdanningen består i dag av to moduler:

  • Førstehjelp nivå 3 (videregående førstehjelp)
  • Medic-modul

Disse modulene gir deg tittelen «medic». Utdanningen består blant annet av anatomi, fysiologi, førstehjelp, skadestedslære, medikament- og instrumentlære samt pleie, observasjon og dokumentasjon. Skolen legger også opp til at elevene får nødvendig innsikt i arbeid og samhandling på skadested, overtakelse, stabilisering og evakuering av pasient.

Etter fullført utdanning får du kursbevis som bekrefter tittel som godkjent sanitetssoldat.

om TJENESTEN

Etter endt utdanning blir sanitetssoldatene fordelt på tjenestested og starter praksisperiode ved en av Luftforsvarets sykestuer. Tjenesten består i hovedsak av klinisk arbeid på skiftestue eller poliklinikk, mottak, pleie og behandling av inneliggende pasienter samt administrativt arbeid som timebestillinger og mottak av telefoner. Noen sykestuer har også vakttjeneste. Tjenesten kan være lagt opp som vakt- og turnustjeneste eller dagtjeneste. Dette kan variere i perioder og fra tjenestested til tjenestested.

I tillegg til fagtjeneste som sanitetssoldat deltar sanitetssoldater på vedlikeholdstrening innen militære fag og fysisk trening. I tjeneste som sanitetssoldat bruker soldatene Forsvarets pasientdokumentasjonssystem, SANDOK.

Sanitetssoldater har taushetsplikt og signerer egen erklæring på dette med hjemmel i straffeloven og helsepersonelloven.

VIDERE KARRIERE I FORSVARET

Etter endt førstegangstjeneste kan du søke tjeneste som spesialist eller videre utdannelse. Du kan også søke deg til tjeneste i utlandet.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​fakta

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Ørland, Sørreisa, Kjevik, Bodø
  • Oppmøtemåned: Januar og juli
  • ​Varighet: 12 måneder​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 14:10.. Sist oppdatert 8. juni 2018 10:21.