Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.Vakt og Sikring (Force Protection) i ved Bodø Hovedflystasjon er alltid på vakt. Styrken består av godt trente vaktsoldater, militærpoliti og hundeekvipasjer.http://forsvaret.no/media/PubImages/vakt-og-sikring-i-luftforsvaret-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=463Som vakt- og sikringssoldat kan jobben blant annet bestå av adgangskontroll inn til basen eller begrensede områder inne på basen.

Vakt- og sikringssoldat i Luftforsvaret

Luftforsvaret trenger flybaser som er sikre for å kunne drive luftoperasjoner med fly og helikoptre. Væpnet vakthold av Luftforsvarets baser og fellesavdelinger er hovedoppgavene til vakt- og sikringssoldatene.​

​​​​grunnleggende soldatutdanning

​​Luftforsvaret har rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla) sammen med Sjøforsvaret. KNM Harald Haarfagre ligger ved Hafrsfjord, ca. 6 km fra Stavanger sentrum. Fra januar 2018 skal de fleste vakt- og sikringssoldater gjennomføre rekruttperuiden på Værnes.

I rekruttperioden får du grunnleggende soldatutdanning slik at du blir i stand til å gjennomføre resten av førstegangstjenesten på en god måte. Rekruttenes dugleik (teoretiske og praktiske prestasjon) og fremferd (oppførsel, properhet) er et viktig grunnlag for hvilken tjeneste rekrutten tildeles.

Rekruttperioden varer i 8 uker, og kan nok oppleves som noe hektisk. Det gis undervisning innen våpenlære, stridsteknikk, sanitet, «chemical, biological, radiological and nuclear defense» (CBRN), etikk, idrett, militær eksersis osv. Fysisk trening er et viktig utdanningsmål i Forsvaret, og mange stillinger krever god fysisk form. Det vil i løpet av hele førstegangstjenesten både være organisert trening i tjenesten, samt at det gis rom for egentrening etter tjenesten. I løpet av rekruttperioden legges det vekt på personlig selvstendighet og ansvar, så vel som solidaritet og felleskap. Du skal lære å ta vare på seg selv og andre, og bidra til et godt felleskap. Når du er ferdig med rekruttperioden vil Luftforsvaret sende rett person til rett sted i henhold til Forsvarets behov, rekruttenes kvalifikasjoner og ønsker.

​fagopplæring

Etter endt rekruttperiode må du gjennomføre fagkurs i vakthold og sikring. Kurset er på 5 ukers varighet og gjennomføres hovedsakelig på Ørland hovedflystasjon og Værnes (fra januar 2018 kun på Værnes). Kurset gir deg forutsetningene til å takle utfordringene som en vaktsoldat møter i den daglig tjenesten.​ Kurset er delt inn i to faser.

Kursets inneholder blant annet:
 • ​Opplæring i patruljetjeneste
 • Brukerkurs på batong og håndjern
 • Nærkamp og arrestasjonsteknikk​
 • Trening i maktanvendelse​
 • Hjemmelsgrunnlag (rettslære) for militære vakter
 • Skytekurs og våpentjeneste (våpenutdanning)
 • Samband
 • Objektsikring​​
 • ​En skyteuke
 • En sammensatt objektsikringsøvelse​
I løpet av disse ukene får du testet deg og vist hva du har lært. Etter fullført kurs får du et kursbevis som bekrefter at du har gjennomført vakt- og sikringskurs. Du får i tillegg et eget bevis på at du har gjennomført opplæring med batong og håndjern, som kan brukes i sivile yrker. Ved slutten av kurset blir du fordelt til videre tjeneste ved en av Luftforsvarets baser eller Forsvarets fellesavdelinger.​​

tjenestesteder

Etter endt kurs blir du fordelt til tjenestested og starter praksisperiode ved en av Luftforsvarets operative vakt- og sikringsavdelinger. Luftforsvaret leverer også soldater til KMN Harald Haarfagre (Madla) og FAKT (Oslo) innen dette tjenesteområdet. Disse gjennomfører kurs innen vakt og sikring på sitt tjenestested før de går inn i rollen som vakt- og sikringssoldat. Denne praksisen varer ut førstegangstjenesten. Tjenesten består i hovedsak av adgangskontroll, patruljer og utrykningstjeneste ved alarmer eller andre hendelser. Tjenesten er normalt turnusbasert. Luftforsvaret leverer også vakt- og sikringsmannskaper til HV-17 ved Garnisonen i Porsanger. Disse gjennomfører fagkurs sammen med vakt- og sikringssoldatene som skal ut i Luftforsvaret.​

​​​hverdagsliv

Som vaktsoldat så består tjenesten mye av rutiner. Du jobber turnus og har 12 timers skift der du må være forberedt på å jobbe mye av tiden. Jobben kan bestå av adgangskontroll inn til basen eller begrensede områder inne på basen, heise og fire flagget, patruljer langs stasjonsgjerdet og rykke ut på mistenkelige observasjoner, tegn på innbrudd eller for å sikre forsvarsmateriell som er plassert utenfor militært område. På vakt er du utrustet med batong og gevær, så det kreves at du er skjerpet og profesjonell i jobben til enhver tid. Du har makt og myndighet som ikke må misbrukes og som du heller ikke må nøle med å bruke når situasjonen krever det.

Vaktsoldater jobber en 4-ukers turnus. 2 vaktuker, 1 utdanningsuke og 1 uke turnusfritt. Dette for å kompensere for merarbeid i forbindelse med vaktukene. Men friukene kan bli inndratt om en ekstraordinær situasjon krever din tilstedeværelse. Etter en vakt, eller i friuken din, har du ellers mulighet til å gjøre hva du vil.
 
I utdanningsukene så skal vi gi deg ytterligere militær utdannelse. Vi har da ytterligere skyteutdannelse, grunnleggende stridstekning, trening og opplæring i bruk av makt innenfor gitte lover og regler, idrett og undervisning innen etikk. Dette for å gjøre deg til en bedre stridsmann og søknadsberettiget til internasjonale operasjoner.​​

​varighet

​​Rekruttperioden er på 8 uker. Fagutdanningen er på 4 uker og operativ tjeneste er på 9 måneder.​ Totalt er førstegangstjenesten som vakt- og sikringssoldat på 12 måneder. I noen tilfeller kan det være mulighet for tilbud om 18 måneders tjeneste; dette får du mer informasjon om etter oppmøte.

​​hvordan komme hit?

​​For å få denne tjenesten så kan du velge alle våpengrener. Antall inntak til denne tjenesten kan variere, men for Luftforsvaret så utdannes det vaktsoldater fra alle soldatinntak 3 ganger i året.

I rekruttperioden må du være motivert og vise det til ditt befal. Du bør i tillegg ha normal god fysisk form og ikke ha noen alvorlige allergier som hindrer deg i å gå patruljer ute i all slags vær. I løpet av rekruttperioden må du søke på fagutdanning vakt- og sikring. Dette skjer i en styrt form mot slutten av rekruttperioden da alle fagutdanninger blir presentert og dere må velge.

krav

​Hvis du ønsker å bli vaktsoldat i fredstid, så stiller Forsvarets sikkerhetstjeneste flere krav til deg. I tillegg til at du må sikkerhetsklareres vil det til enhver tid i løpet av tjenesten kunne kreves dopingtest. Du må ha plettfri vandel og være rus- og dopfri.

​​videre karriere i forsvaret​

Etter endt førstegangstjeneste kan du søke tjeneste som grenader, utskrevet befalskurs eller befalsskole. Det er også mulighet for å søke seg til internasjonal tjeneste.​​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​fakta

 • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla) og Værnes
 • Tjenestesteder: Akershus festning (Oslo), Andøya, Bardufoss, Bodø, Gardermoen, Kjevik, KNM Harald Haarfagre (Madla), Rygge, Sørreisa, Værnes og Ørland
 • Oppmøtemåned: Januar, april, juli og september
 • ​Varighet: 12 måneder​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 14:21.. Sist oppdatert 22. juni 2017 11:44.