Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk34681.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1128De fleste velferdene har TVer og PlayStation eller Xbox.
Interiørbilder av velferden Kjevik anno 2014. Her spiller velferdassistent Eide og sanitetsassistent Børrud biljard.Interiørbilder av velferden Kjevik anno 2014. Her spiller velferdassistent Eide og sanitetsassistent Børrud biljard.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk35638.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1133Som velferdsoldat har du ansvar for å organisere fritidsaktiviteter. Her fra velferden ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik.
Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) 2014 er i gang, og de nyankomne soldatene må gjennom en rekke tester og poster, med mye venting, før de til slutt skal ut på felt på Evjemoen øvings- og skytefelt.http://forsvaret.no/media/PubImages/lsk34609.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1127

Velferdssoldat i Luftforsvaret

Den viktigste oppgaven du har som velferdssoldat er å være miljøskaper for dine medsoldater. Du skal sørge for at de har et godt fritidstilbud utenom tjenesten, som fremmer trivsel og sosial trygghet.

​​​​grunnleggende soldatutdanning

​​​​Grunnleggende soldatutdanning foregår i rekruttperioden. Luftforsvaret har sin rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla) sammen med Sjøforsvaret. KNM Harald Haarfagre ligger ved Hafrsfjord, ca. 6 kilometer fra Stavanger sentrum.

Rekruttperioden varer i 8 uker. Du får undervisning innen diverse soldatferdigheter, som våpenlære, stridsteknikk, sanitet, og CBRN-våpen. Fysisk trening også et viktig utdanningsmål i Forsvaret, og enkelte av Luftforsvarets tjenestestillinger krever god fysisk form. I løpet av perioden skal du lære å ta vare på seg selv og andre, og bidra til et godt fellesskap med dine medsoldater.
 
Ute på stasjonen er du en del av en garnisonstropp eller basetropp, hvor du får videre undervisning i soldatferdigheter gjennom resten førstegangstjenesten. Hvordan utdanningen blir satt opp varierer fra stasjon til stasjon, men det skal gjennomføres minst 15 «grønne dager», enten i form av enkeltdager eller feltøvelser over flere dager. På disse grønne dagene øves det i grunnleggende militære disipliner.

​fagopplæring

​​Du vil få opplæring på den avdelingen du skal tjenestegjøre ved. Dersom du har oppmøte i januar og juni arrangeres det et 2 ukers velferdskurs ved KNM Harald Haarfagre (Madla). Enkelte andre avdelinger arrangerer også kurs lokalt.

Selv uten kurs kan jobberfaring og utdanning relateres til mange militære og sivile gjøremål. Som velferdssoldat er du med på å organisere en rekke aktivitetstilbud i leiren. Produksjon av leiravis er et eksempel på bredden i aktitivtetstilbudene. Tjenesten som velferdssoldat passer for deg som er både kreativ og nysgjerrig. I enkelte tilfeller vil det kunne være en fordel å ha bakgrunn fra journalistikk.

​hverdagsliv​

​​​​Tjenesten som velferdssoldat er variert og selvstendig. Det stilles store krav til soldatens evne til å yte service og til å vise initiativ. Deler av tjenesten foregår på kveldstid, i helger og ved høytider. Noen avdelinger praktiserer turnustjeneste for velferdssoldatene.

Soldater som står på, tar ansvar og ser mulighetene til å lære og utvikle seg som velferdssoldat, får som regel en svært interessant tjeneste. Du har ansvar for å styre biblioteket, musikkøvingslokalet, internettkafeen, multimediaforestillinger og kino. Som velferdssoldat kan du også få jobbe som redaktør.

varighet

Etter rekruttperioden​​​​ på ca. 8 uker overføres soldatene direkte til avdelingene for resten av tjenestetiden.​

​hvordan komme hit?

​​Det er en fordel om du har interesse for journalistikk og praktisk relaterte oppgaver. Kreativitet er viktig. Du søker på velferdssoldat ved intervjuet i slutten av rekruttperioden.​​​​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​fakta​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: De fleste avdelinger i Luftforsvaret
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli og september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 14:42.. Sist oppdatert 16. februar 2017 13:09.