sjafor-bil-transportsjafor-bil-transporthttp://forsvaret.no/media/PubImages/sjafor-bil-transport.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=901Soldater som tjenestegjør som sjåfører i Forsvaret kjører forskjellige typer kjøretøyer. Som minimum må du ha førerkort klasse B fra før.
scania lastebiler scania trucksscania lastebiler scania truckshttp://forsvaret.no/media/PubImages/vognforer-i-luftforsvaret.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=457Som vognfører i Luftforsvaret vil transport av materiell være en av oppgavene. Du vil kunne få sjåføropplæring på lastebil klasse C.

Vognfører i Luftforsvaret

Som vognfører sørger du for transport av personell og materiell. Ved enkelte anledninger kjører du også VIP-oppdrag, spesielt under store og viktige besøk.

​​​​Grunnleggende soldatopplæring

Grunnleggende soldatopplæring foregår i rekruttperioden. Luftforsvaret har sin rekruttperiode på KNM Harald Haarfagre (Madla) sammen med Sjøforsvaret. KNM Harald Haarfagre ligger ved Hafrsfjord, ca. 6 kilometer fra Stavanger sentrum.

Rekruttperioden varer i 8 uker. Du får undervisning innen diverse soldatferdigheter, som våpenlære, stridsteknikk, sanitet, og CBRN-våpen («chemical, biological, radiological and nuclear defense»). Fysisk trening også et viktig utdanningsmål i Forsvaret, og enkelte av Luftforsvarets tjenestestillinger krever god fysisk form. I løpet av perioden skal du lære å ta vare på seg selv og andre, og bidra til et godt fellesskap med dine medsoldater.
 
Ute på stasjonen er du en del av en garnisonstropp eller basetropp, hvor du får videre undervisning i soldatferdigheter gjennom resten førstegangstjenesten. Hvordan utdanningen blir satt opp varierer fra stasjon til stasjon, men det skal gjennomføres minst 15 «grønne dager», enten i form av enkeltdager eller feltøvelser over flere dager. På disse grønne dagene øves det i grunnleggende militære disipliner. ​

​fagopplæring

Vognføreropplæringen gjennomføres stort sett av sivil kjøreskole ved Kjevik, Bodø, Sørreisa, Ørland og Rygge. I tillegg gjennomfører noen utdanning på Sessvollmoen, som blant annet instruktørkurs og kurs for trekkvognfører.

Opplæringen i det militære er lik som i det sivile, men Forsvaret har dispensasjon i førerkortforskriftene på alder, men ikke opplæring. Det betyr at hvis du er 20 år når du får opplæring, får du sivilt førerkort klasse D1/C ved fylte 21 år.​

Det finnes ulike typer vognførere i Luftforsvaret:

  • Vognfører og VIP-sjåfør​​ (klasse B)
  • Vognfører lastebil (klasse C)
  • Vognfører minibuss (klasse D1)
  • Stor buss (klasse D)

Etter rekruttperioden blir vognførere på lastebil (klasse C), minibuss (klasse D1) og stor buss (klasse D)​ sendt til sjåføropplæring.​

​​​hverdagsliv

Som vognfører får du mulighet til å støtte resten av Forsvaret med transport- og forsyningstjenester. Det er behov for vognførere på alle typer kjøretøy, fra vanlige personbiler til de store kjøretøyene for tungtransport. Som vognfører har du et spesielt ansvar for å ta deg av kjøretøyet ditt, utføre lettere vedlikehold og ettersyn.​

Transporten er operativ hver dag hele uken, og har derfor i hovedsak personell som jobber turnus. Du blir delt inn i vaktlag som hvert har en vaktlagsleder som plukkes ut etter skikkethet. Det kjøres både faste rutineoppdrag samt en god del bestillinger hvor noen kan være VIP-oppdrag.

Sikkerhet er viktig i den daglige tjenesten. Renhold og enkelt vedlikehold av kjøretøyene er også en viktig del av hverdagen. Alle skal også ha «grønn tjeneste»​ med både skyting, øvelser, fysisk fostring og opplæring i enkeltmannsferdigheter.

Varighet

Rekruttperiode på 8 uker. Sjåføropplæring ca. 2 uker. Totalt 12 måneders førstegangstjeneste.​​

Hvordan komme hit?

​​Legg inn ønske om sjåfør så tidlig som mulig i løpet av rekruttperioden​​​. Høflighet og sikkerhet er viktig.​​ Det er en fordel med utvidede førerkortklasser. Bilbergere og mekanikere oppfordres til å søke.​

Dersom du ønsker tjeneste som en bestemt type vognfører (f.​eks. lastebil klasse C) må du sørge for å bli innkalt til riktig oppmøtemåned:

Oppmøte

2018

2019

​Vognfører kl. B
Januar, april, juli, september
Januar, april, juli
​VIP-sjåfør
Januar, juli, september
Januar, juli
​Minibuss kl. D1
​Januar, april, juli, september
​Januar, april, juli
​Buss kl. D
​Januar, juli, september
​April, juli
​Lastevogn kl. C
​April, juli
​Januar, juli

Krav

​​​Det er krav til førerkort klasse B for alle stillinger som vognfører i Luftforsvaret​.​

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​fakta

  • ​​​​​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Bodø, Jørstadmoen, Kjevik, Oslo, Rygge, Sørreisa og Ørland
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli og september (s​e detaljert oppmøteoversikt på siden)
  • ​Varighet: 12 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvil​​ke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>​http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=11

Publisert 17. desember 2014 14:42.. Sist oppdatert 10. september 2018 08:45.