karriere_1824_administrasjonbasefukarriere_1824_administrasjonbasefuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7871/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-161010LTR_0001.jpg

Administrasjon og basefunksjoner

Sjøforsvaret har flere administrative tjenestetyper på land. Som soldat innen administrasjon og basefunksjoner bidrar du til å holde Sjøforsvarets funksjoner i drift.

Alle stillinger har normal dagtjeneste.

Administrasjonssoldat

Dine hovedoppgaver er å støtte avdelingen, utføre aktiviteter og tjenester knyttet til administrative oppgaver. Inkluderer databehandling, postsortering, resepsjonsarbeid, oppdatering og vedlikehold av avdelingens materiell, vaktfunksjoner og forefallende arbeid.

Som administrasjonssoldat kan du tjenestegjøre følgende steder:
 • Bergen: Postkontoret, Befalsforlegning, Basetropp, Torpedoverksted, Personellavdelingen, MARCSS, Marinejegerkommandoen, Trykkeriet, Sjøkrigsskolen, Marinens krigføringssenter, Kystvakten Stab, Marinen Stab og Prestekontor. Turnus enkelte tjenestesteder.
 • Ramsund/Harstad: Kystjegerkommandoen og Marinejegerkommandoen
 • Stavanger: Basetropp
 • Sortland: Kystvakten Stab

Logistikksoldat

Din hovedoppgave er å støtte med operativ logistikk i forbindelse med utdanning og øvelser. Logistikksoldaten har ansvar for drift, kontroll og vedlikehold av avdelingens materiell og lager. Du støtter med innkjøp, bestillinger, inn- og utlevering av materiell. Du støtter også med gjennomføring av transport og vedlikehold på avdelingens kjøretøy.
 • Tjenestested: Bergen, Harstad (Kystjegerkommandoen)

Skytefeltsoldat

Du har som hovedoppgave å klargjøre før skyting, støtte under gjennomføring og gjennomføre etterarbeid i skytefeltet for øvende avdelinger. Skytefeltsoldaten jobber med vedlikehold av skytebaner, skivearrangement, elektroniske mål, bygninger og kjøretøy. Du skal sørge for at sikkerhetsbestemmelser knyttet til skytebaner, materiell og skytefelt blir fulgt.
 • Krav: Ønskelig med førerkort klasse B og T
 • Tjenestested: Harstad og Ramsund

Troppssoldat

Stillingen som troppssoldat innebærer å være administrasjonssoldat i troppen, der du er med på oppdrag som å klargjøre materiell, sette det opp, kjøre bil i forbindelse med øvelser og trening. Du bistår administrasjonsoffiseren og troppene med å holde materiell og utstyr tilgjengelig og funksjonelt, logistikk i garnison og felt.
 • Krav: Førerkort klasse B
 • Tjenestested: Harstad (Kystjegerkommandoen)

NATO-tjeneste som administrasjonssoldat, kombinert vognfører

Det er muligheter til å tjenestegjøre i stabsstøttestillinger ved NATO-baser i Europa. Du har en kombinert rolle som vognfører og administrasjonssoldat. Det kreves at du må kunne snakke fytende engelsk, og det er ønskelig med kunnskaper i tysk eller fransk. Det kreves properhet og en høy grad av modenhet. Les mer om NATO-stillingen her.
 • Krav: Hemmelig klarering
 • Tjenestested: Belgia og Nederland

Tillitsvalgt

Tillitsvalgte sine hovedoppgaver er å koordinere tillitsvalgtsarbeidet mellom alle enheter i avdelingen og fungere som bindeledd mellom avdelingssjef og soldatene. Tillitsvalgte skal håndtere enkeltsaker og være en støtte for menig personell i avdelingen. De skal forberede, lede og gjennomføre møter i avdelingsutvalget for Tillitsvalgtordningen (TVO). Tillitsvalgte samarbeider med Tillitsvalgtordningen på sentralt nivå, og er representant ved planlegging og gjennomføring av Soldataksjonen.

Som tillitsvalgt får du en god mulighet til å være med å påvirke hverdagen til soldatene i positiv retning, jobbe for og med soldater og befal. Du blir en viktig brikke i det daglige, og et kontaktpunkt for soldater som trenger støtte i ulike sammenhenger. Valg av avdelingstillitsvalgt skjer gjennom intervju og annonseres på tjenestested og på rekruttskolen.
 • Tjenestested: KNM Harald Haarfagre, Haakonsvern, Marinen (Bergen), Ramsund og Kystvakten (Sortland)

Båtoperatør eller skipsdykker ved DFS

I Bergen på KNM Tordenskjold, Dykker- og froskemannssenteret (DFS) kan du tjenestegjøre som båtoperatør eller skipsdykker. For januar- og julikontingenten gjennomføres eget opptak til disse stillingene. Som skipsdykker får du skipsdykkerkurs og være med å utdanne nye skipsdykkere. Du har også mulighet for å være båtfører ved skolen, hvor du har som hovedoppgave å betjene og drifte lettbåtene. Les mer om båtoperatør her.
 • Tjenestested: Bergen

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​​fakta​​​

 • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Tjenestesteder: Alle Sjøforsvarets avdelinger​
 • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
 • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder for enkelte stillinger)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 16. februar 2018 15:34..