karriere_1830_brannvernsoldatisjofkarriere_1830_brannvernsoldatisjofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7873https://www.youtube.com/watch?v=-6GqP_MxO-A&feature=youtu.be
karriere_1830_brannvernsoldatisjofkarriere_1830_brannvernsoldatisjofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7874/media/PubImages/brannvernassistent-i-sjoforsvaret-5.jpg
karriere_1830_brannvernsoldatisjofkarriere_1830_brannvernsoldatisjofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7875/media/PubImages/IMG_9321.jpg
karriere_1830_brannvernsoldatisjofkarriere_1830_brannvernsoldatisjofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7876/media/PubImages/brannvernassistent-i-sjoforsvaret.jpg
karriere_1830_brannvernsoldatisjofkarriere_1830_brannvernsoldatisjofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7877/media/PubImages/brannvernassistent-i-sjoforsvaret-4.jpg
karriere_1830_brannvernsoldatisjofkarriere_1830_brannvernsoldatisjofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7878/media/PubImages/brannvernassistent-i-sjoforsvaret-2.jpg
karriere_1830_brannvernsoldatisjofkarriere_1830_brannvernsoldatisjofhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7879/media/PubImages/brannvernassistent-i-sjoforsvaret-3.jpg

Brannvernsoldat i Sjøforsvaret

Som brannvernsoldat er du med i beredskapen for å sikre militært område, fjellanlegg og fartøy.

Beskrivelsen under gjelder for Bergen, men gir et godt eksempel på tjenesten.

Fagutdanning

Du får opplæring i røykdykking (maritimt røykdykkersertfikat), livreddende førstehjelp med halvautomatisk hjertestarter, behandling av brann- og bruddskader, stabilisering og sikring av skadested og pasient, diverse brannslukkingsmetoder, overflateredning, miljøvern/oljevern samt utstyret på brannbilen. Brannstasjonen på Haakonsvern har en miljøvernbåt/oilskimmer med navnet «Slurpen 2».

Hverdagsliv i tjenesten

På stasjonen er det 4 vaktlag og en brannsjef. Hvert vaktlag består av 6 personer, 5 soldater og en brannmester. Dagen starter kl. 07.00 med oppstilling/vaktbytte i garasjen. Etter oppstilling foretas det en kvalitetssikring av alt utstyr, inkludert biler og samband. Brannmesteren holder et morgenmøte med laget hvor han informerer om dagens gjøremål som undervisning, befaring, øvelser, vedlikehold mm. Fysisk fostring med vaktleder er obligatorisk inntil 2 ganger hver dag.

Krav

Kravene er absolutte og gjelder uavhengig av kjønn og alder.

Utholdenhet: 3000 meter på under 14:30 minutter
Styrke: Minimum gjennomsnittskarakter 5 etter karakterskala for styrketester
Dukketest: Gjennomført og bestått på under 3 minutter (hinderløype med en 70-kilos dukke)

Det er et krav at du ikke har klaustrofobi og sikkerhetsklarering Hemmelig.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Stavanger, Bergen og Bodø​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 19. februar 2018 10:10..