karriere_1844_forsyningsgastkarriere_1844_forsyningsgasthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7921/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-ThorHeyerdahl_14.jpg

Forsyningsgast

Forsyningsgastens hovedoppgave er å støtte intendanturdetaljen i den daglige tjenesten. Dette innebærer rutinemessige oppgaver som materiellkontroll, personellkontroll, listeføring og andre oppdukkende gjøremål.

Du oppdaterer fartøyets arkiver, holder orden på fartøyets forbrukslagre og drifter posttjenesten om bord. Sekundæroppgaver er å inneha en sikkerhetsfunksjon ved brann, havari, «klart skip» samt brovakt eller andre vaktfunksjoner om bord.

Hverdagsliv i tjenesten

Ved tjeneste om bord på et av Kystvaktens fartøyer, går du inn i en turnusordning som medfører at du er 6 uker om bord og har 3 uker fri. Om bord bor dere tett på hverandre og under slike forhold oppstår det gjerne gode vennskap med de menneskene du har rundt deg. Kystvaktens fartøyer har som hovedoppgave å vise tilstedeværelse samt sørge for at fiskeflåten følger norske og internasjonale regler.

Fartøyene er også utstyrt med bibliotek, internett og telefon slik at du kan opprettholde kontakt med familie og venner hjemme. Ingen arbeidsdager er like. I et øyeblikk sitter du på kontoret med papirarbeid, i det neste er du på vei ut til en russisk fiskebåt for å delta på en inspeksjon. Kystvaktens fartøyer er innom mange steder og havner. Dette medfører at du får oppleve alt fra større byer på fastlandet til isbjørn og spennende natur på Svalbard.

Tjenestemønster for Kystvakten er turnus 6 uker på og 3 uker av. For Marinen og havnefartøy er det dagtjeneste. Ved ekstra seiling og aktivitet gis det ekstra kompensert fritid i tilknytning til fellesferier.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​Fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Kystvakten, fregatt og logistikkfartøy​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 21. februar 2018 10:30..