karriere_1831_idrettssoldatisjoforkarriere_1831_idrettssoldatisjoforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7880/media/PubImages/EG_033_19.03.2014_19.03.jpg
karriere_1831_idrettssoldatisjoforkarriere_1831_idrettssoldatisjoforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7881/media/PubImages/idrettsassistent.jpg
karriere_1831_idrettssoldatisjoforkarriere_1831_idrettssoldatisjoforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7882/media/PubImages/IHA_076_17.04.2013_17.04.jpg
karriere_1831_idrettssoldatisjoforkarriere_1831_idrettssoldatisjoforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7883/media/PubImages/EG_034_19.03.2014_19.03.jpg

Idrettssoldat i Sjøforsvaret

I stillingen som idrettssoldat skal du sørge for tilrettelegging for personell slik at disse får et best mulig treningstilbud.

Målsettingen i Sjøforsvaret er et høyt fysisk nivå, fordi dette har positiv effekt på operativ evne og sikkerhet – samtidig som det gir en betydelig helsegevinst og trivsel blant soldater og ansatte.

Fagutdanning

Som idrettssoldat får du grunnleggende fagutdanning innen militær idrett og trening etter rekruttskolen. Den faglige utfordringen for idrettstjenesten og militære avdelinger generelt, er å finne balansen mellom kravet til effektiv opptrening innen korte tidsrammer, hensynet til progresjon og problematikken med belastningsskader. I tillegg til å nå Forsvarets hovedmål med stridsdyktige enheter, blir det også viktig å gi hvert enkelt individ en motiverende egen opplevelse.

Fysiske minimumskrav

​Menn
Kvinner
3000 meter løping
​13:30 minutter
14:30 minutter
Styrketester
Karakter 6​ Karakter 6
​100 meter svømming
​Bedre enn 2 minutter
​Bedre enn 2 minutter

Tjenesten

Tjenesten som idrettssoldat her er variert og ledes av idrettsfiser. Du får medansvar for drift av idrettsanlegget som inkluderer resepsjon, vakt/badevakt og andre rutiner. Videre inkluderer tjenesten å være hjelpeinstruktør, gjennomføre idrettsarrangementer, turneringer, merkeprøver, fysiske tester etc.

I tjenesten som idrettssoldat er det krav om god fysisk yteevne og bestått livredningstest (gjelder ikke Stavanger og Ramsund), samtidig som du fremstår som en positiv rollemodell med sunne og gode holdninger og evne til å motivere andre.

Hverdagsliv i tjenesten

Eksempel fra Haakonsvern: Idrettssoldatene deles inn i to vaktlag, hvor ett lag drifter treningsanlegget på dagtid, og det andre laget har ansvaret på kveld og helg. Vaktlagene bytter tidsperiode annenhver uke. Avdelingen gir kurs i klatring, kajakk og annen behovsprøvd intern utdanning. Så langt tjenesten tillater det, settes det av tid til egentrening i tillegg til aktiviteter knyttet til undervisning.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Oslo, Stavanger, Bergen, Ramsund og Harstad​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 19. februar 2018 12:21..