Sea protector gjør det mulig å fjernstyre 12,7 mm mitraljøser for å redusere risikoen for personell i skarpe situasjoner. KNM Fridtjof Nansen, flaggskipet i SNMG1.Sea protector gjør det mulig å fjernstyre 12,7 mm mitraljøser for å redusere risikoen for personell i skarpe situasjoner. KNM Fridtjof Nansen, flaggskipet i SNMG1.http://forsvaret.no/media/PubImages/JVE_225_05.12.2013_05.12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1621
En offiser på broen på KNM Fritjof NansenAn officer on the bridge at KNM Fritjof NansenEn offiser på broen på KNM Fritjof NansenAn officer on the bridge at KNM Fritjof Nansenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/navigasjonsassistent-3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=497Alt av kart, kartarbeid og teoretisk grunnleggende navigering vil du få opplæring i, og i tillegg se hvordan fartøyet må opereres.
En offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof NansenEn offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof Nansenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/navigasjonsassistent-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=496Når fartøyene er på seilas vil du fungere som assistent for vaktsjefen som navigerer fartøyene. Her fra broen på KNM Fritjof Nansen.
En offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof NansenEn offiser under utdanning på broen på KNM Fritjof NansenA student officer on the bridge at KNM Fritjof Nansenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/navigasjonsassistent.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=495Som navigasjonsassistent vil du få god opplæring i sjøkart og grunnleggende navigasjonsprinsipper.

Navigasjonsgast og operasjonsgast

I stillingen som operasjonsgast skal du bistå med brovakt, utkikk, samband, radar, navigasjon og arbeid i operasjon. Om bord på minefartøy og Kongeskipet Norge har du hovedfunksjon som navigasjonsgast.

Der får du god opplæring i sjøkart og grunnleggende navigasjonsprinsipper. Når fartøyene er på seilas, fungerer du som assistent for vaktsjefen som navigerer fartøyene.

I funksjon som operasjonsgast på minefartøy, Kystvakten eller fregatt jobber du i tilllegg i operasjon om bord og skal være med på å danne oversiktsbilde av hva som foregår rundt fartøyet for å gi vaktsjefen et best mulig vurderingsgrunnlag for videre avgjørelser.

Du er også en del av sikkerhetsbesetningen, og høyst sannsynlig blir du utdannet til røykdykker.

Hverdagsliv i tjenesten

Navigasjonsgast følger seilingsprogrammet til fartøyet og vaktordningen til mannskapet. Vaktrullering om bord varierer litt fra fartøy til fartøy, men for navigasjonsgastene under seilas er det vanlige 4 timer på og 8 timer av. Ved krigsvakter er det 6 timer på og 6 timer av. Under seilas fungerer du som vaktsjefsassistent og bistår direkte med navigasjonen om bord, og da følge vaktordningen til gitte vaktlag. Som navigasjonsgast får du tett oppfølging av navigasjons-/sambandsbefalet. Til kai inngår alle menige om bord i en felles vaktordning for skilt- og brovakt. Alle menige får tildelt ansvars- og vaskeområder.

Det er fordel med navigasjonsutdanning.

Navigasjonsgast på Kongeskipet Norge hentes kun fra januar- og septemberkontingenten. På minefartøy alle kontigenter. Behovet for operasjonsgast på Kystvakten, minefartøy og fregatt varierer fra kontingent til kontingent.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​Fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Kongeskipet Norge, minefartøy, Kystvakten og fregatt​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13
RøykdykkerkravRøykdykkerkrav<p>Merk! Om lag 45 % av alle som skal ha tjeneste om bord på fartøy skal inneha, eller skal kunne inneha, funksjon som røykdykker. Det betyr at dersom du ønsker tjeneste om bord, har du langt flere muligheter til å komme om bord ved å tilfredsstille røykdykkerkravene.</p><p>Kravene er absolutte og gjelder uavhengig av kjønn og alder. I tillegg til helsekrav til de ulike tjenestefunksjonene, er røykdykkerkravene:</p><p> <strong>Utholdenhet:</strong> 3000 meter på under 14:30 minutter<br><strong>Styrke:</strong> Minimum gjennomsnittskarakter 5 etter <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2" target="_blank">karakterskala for styrketester</a><br><strong>Dukketest:</strong> Gjennomført og bestått på under 3 minutter (hinderløype med en 70-kilos dukke)</p><p>Funksjoner om bord som IKKE krever kvalifisert røykdykker er radiooperatør, sterrids, kokk, forsyningsgast og sanitetsgast. Det er også et varierende antall stillinger innen skipsteknisk, våpenteknisk, takkel, operasjon og navigasjon som ikke har røykdykkerkrav.<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=41

Publisert 17. desember 2014 13:36.. Sist oppdatert 21. februar 2018 11:43.