karriere_1837_operasjonssoldatisjokarriere_1837_operasjonssoldatisjohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7892/media/PubImages/2016-04-05 Overvåkningssenteret Forsvarets Årsrapport_5.jpg
karriere_1837_operasjonssoldatisjokarriere_1837_operasjonssoldatisjohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7893/media/PubImages/operasjonsassistent-i-sjoforsvaret-2.jpg

Operasjonssoldat

I stillingen som operasjonssoldat er en av dine oppgaver å overvåke Norges interesseområde.

Innen disse geografiske områdene skal du bygge og distribuere operative situasjonsbilder innenfor flere fagområder, både til sivile institusjoner og internt i Forsvaret. Dette gjøres gjennom innsamling, bearbeidelse og distribusjon av tidsriktig, nøyaktig og relevant informasjon om aktuelle områder, objekter og hendelser, noe som er avgjørende for å kunne fatte de korrekte beslutningene.

Operasjonssoldaten bistår avdelingen eller seksjonen i daglig drift med å monitorer høygraderte systemer, samt støtte drift av samar- beidsrom/SharePoint. Operasjonssoldaten inngår som en del av vaktlaget i forbindelse med øvelser og operasjoner, og støtter samband ved behov. Operasjonssoldaten bistår med å overvåke ekstern og intern informasjons yt og lav og høygraderte systemer, bistår med opplærling av nytt personell, inngå i vaktfunksjon. og støtte med generelle administrative oppgaver ved avdeling.

Hverdagsliv i tjenesten

Eksempel fra overvåkningssenteret Forsvarets operative hovedkvarter ved Bodø:

Her ved avdelingen er det turnustjeneste hvor du går 2 uker på vakt og 2 uker av vakt. Vaktperioden består av skift på 12 timer pluss transport til og fra kaserne. Dette er en turnus som gir deg som soldat gode muligheter for å delta på kurs i Forsvaret, ta opp fag ved siden av, delta på turer i regi av velferden eller kunne være mye hjemme om du ønsker det.

Vaktene er preget av mange faste rutiner, men også forefallende arbeid fyller hverdagen. Når du kommer inn i tjenesten, får du en følelse av selvbeherskelse og større forståelse av din rolle i Forsvaret. På avdelingen jobber soldater og befal tett sammen i team, så evnen til å jobbe tett på andre mennesker er nødvendig. Like fullt stiller tjenesten store krav til selvstendighet og vurderingsevne.

På hvert skift prøves det å legge til rette for treningsmuligheter, men på grunn av tjenestens natur vil ikke dette alltid la seg gjøre. Det er tilgang på treningsfasiliteter både på kaserne og på Forsvarets operative hovedkvarter.

  • Krav: Klarering Hemmelig
  • Tjenestemønster: Turnustjeneste

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​Fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Bergen, Bodø og Harstad​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 19. februar 2018 13:43.. Sist oppdatert 19. februar 2018 14:34.