karriere_1823_radiooperatorisjoforkarriere_1823_radiooperatorisjoforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7867/media/PubImages/tjenestemulighet-sjo-radiooperatorkurs-20161121JØ_6270.jpg
karriere_1823_radiooperatorisjoforkarriere_1823_radiooperatorisjoforhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7868/media/PubImages/tjenestemulighet-sjo-radiooperatorkurs-20161123JØ_6928.jpg

Radiooperatørkurs

Din hovedoppgave blir å yte service og tjenester mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Sjøforsvarets fartøy, primært ved hjelp av radio.

Dette kurset er rettet kommunikasjon mellom alle forsvarsgrener og avdelinger. God kommunikasjon er av avgjørende betydning for Forsvarets operative evne.

Kurset varer i 6 uker og finnern sted på KNM Tordenskjold ved Haakonsvern orlogstasjon i Bergen. Fagene det gis undervisning i er bl.a. kryptoutstyr, kryptosikkerhet, taktiske koder, radiotelefoni, sambandsorganisasjon, fjernskriverforskrifter og radio. Fagene avsluttes med eksamen hvor ståkarakter er nødvendig.

Etter kurset har du mulighet til å komme om bord i tilnærmet alle fartøyer eller på land. Da er du ledelsens bindeledd til andre fartøy og landstasjoner, og sender og mottar meldinger melom fartøyer og mellom landstasjoner og fartøyer. Kurset er også meget velegnet for deg som vurderer å verve deg som matros etter førstegangstjenesten, da du som sambandsoperatør har gode muligheter for jobb videre.

Radiooperatøren har som hovedoppgave å betjene Sjøforsvarets militære sambandssystemer. De behandler all gradert meldingstjeneste til og fra enheten, utfører sambandsrutiner, forvalte enhetens kryptoprogram og graderte bibliotek og materiell. De gjennomfører rutiner på enhetens øvrige radioutstyr og kontrolltester dette jevnlig. Radiooperatøren holder kontroll med alt av fartøyets flagg, både signal- og orlogsflagg. Sekundæroppgaver kan være å inneha en sikkerhetsfunksjon som brovakt eller andre vaktfunksjoner om bord.

Kurset er teoretisk. 

 • Anbefalt bakgrunn: Videregående skole, studiespesialisering
 • Varighet: 6 uker
 • Klareringskrav: Strengt hemmelig
 • Kurssted: Haakonsvern ved Bergen
 • Tjeneste etter endt kurs: Forsvarets operative hovedkvarter, korvett, fregatt, kystvakt, minefartøy, Kystjegerkommandoen eller Minedykkerkommandoen

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​​fakta​​​

 • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Tjenestesteder: Forsvarets operative hovedkvarter, korvett, fregatt, kystvakt, minefartøy, Kystjegerkommandoen eller Minedykkerkommandoen​
 • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
 • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 16. februar 2018 13:27.. Sist oppdatert 16. februar 2018 13:36.