karriere_1821_sanitetssoldatisjofokarriere_1821_sanitetssoldatisjofohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7861/media/PubImages/sanitetsassistent-i-sjoforsvaret.jpg
karriere_1821_sanitetssoldatisjofokarriere_1821_sanitetssoldatisjofohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7862/media/PubImages/RLA_972_19.09.2014_19.09.jpg
karriere_1821_sanitetssoldatisjofokarriere_1821_sanitetssoldatisjofohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7863/media/PubImages/sanass-g1.jpg
karriere_1821_sanitetssoldatisjofokarriere_1821_sanitetssoldatisjofohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7864/media/PubImages/RLA_976_19.09.2014_19.09.jpg
karriere_1821_sanitetssoldatisjofokarriere_1821_sanitetssoldatisjofohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7865/media/PubImages/sanass-g2.jpg
karriere_1821_sanitetssoldatisjofokarriere_1821_sanitetssoldatisjofohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7866/media/PubImages/sanitetsassistent-i-sjoforsvaret-2.jpg

Sanitetskurs

​Sjøforsvarets sanitetskurs er et intensivt kurs på 5 uker i Bergen, hvor du ved bestått kurs skal enten tjenestegjøre som sanitetsgast om bord, som sanitetssoldat på en av Sjøforsvarets landavdelinger eller tjenestegjøre som instruktør på sanitetskurset.

Sanitetsgasten er en del av sanitetsdetaljen og hjelper til med den daglige driften av legekontoret. Sanitetsgasten bistår ved behandling og transport av syke og skadde. De er helsekontakt for soldater og befal. I samarbeid med sanitetsbefalet holder de orden med det medisinske utstyret tilhørende fartøyet. De er hjelpeinstruktør i sanitet og underviser i sanitet nivå 2. Sanitetsgasten skal sørge for livreddende basal førstehjelp under brann, havari, angreps- og forsvarsscenarier, «mann over bord» og personellskader. Sekundæroppgaver er å inneha en sikkerhetsfunksjon som brovakt eller andre vaktfunksjoner om bord.

Sanitetssoldaten har som hovedoppgave å sørge for drift og beredskap ved avdelingens sanitetsfasiliteter/-lager. Sanitetssoldaten skal kunne yte videregående livreddende førstehjelp samt behandling og ivaretagelse av pasienter som er innlagt på avdelingens sykestue. Sanitetssoldaten sørger sammen med sanitetslaget for å håndtere skade og sårede og bistår med klargjøring for transport. Sanitetssoldaten støtter avdelingens med timebestillinger og andre administrative oppgaver. Soldaten gjennomfører også enkle undersøkelser og tester.

Hvem som skal tjenestegjøre hvor avgjøres etter at kurset er fullført og bestått. Beste elev får velge først.

Sanitetskurset er teoretisk.

 • Anbefalt bakgrunn: Videregående skole, omsorgsfag
 • Varighet: 5 uker
 • Klareringskrav: Hemmelig
 • Kurssted: Haakonsvern, Bergen
 • Tjeneste etter endt kurs: Sanitetsgast i Kystvakten eller Marinen. Sanitetssoldat i Kystjegerkommandoen eller på sykestuen på Haakonsvern eller KNM Harald Haarfagre

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

​​fakta​​​

 • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
 • Tjenestesteder: Sanitetsgast i Kystvakten eller Marinen. Sanitetssoldat i Kystjegerkommandoen eller på sykestuen på Haakonsvern eller KNM Harald Haarfagre
 • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
 • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder for tjeneste om bord)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13
RøykdykkerkravRøykdykkerkrav<p>Merk! Om lag 45 % av alle som skal ha tjeneste om bord på fartøy skal inneha, eller skal kunne inneha, funksjon som røykdykker. Det betyr at dersom du ønsker tjeneste om bord, har du langt flere muligheter til å komme om bord ved å tilfredsstille røykdykkerkravene.</p><p>Kravene er absolutte og gjelder uavhengig av kjønn og alder. I tillegg til helsekrav til de ulike tjenestefunksjonene, er røykdykkerkravene:</p><p> <strong>Utholdenhet:</strong> 3000 meter på under 14:30 minutter<br><strong>Styrke:</strong> Minimum gjennomsnittskarakter 5 etter <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2" target="_blank">karakterskala for styrketester</a><br><strong>Dukketest:</strong> Gjennomført og bestått på under 3 minutter (hinderløype med en 70-kilos dukke)</p><p>Funksjoner om bord som IKKE krever kvalifisert røykdykker er radiooperatør, sterrids, kokk, forsyningsgast og sanitetsgast. Det er også et varierende antall stillinger innen skipsteknisk, våpenteknisk, takkel, operasjon og navigasjon som ikke har røykdykkerkrav.<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=41

Publisert 16. februar 2018 09:26.. Sist oppdatert 16. februar 2018 13:36.