karriere_1845_skipstekniskgastkarriere_1845_skipstekniskgasthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7922/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-20170217LTR_0247.jpg

Skipsteknisk gast

Skipsteknisk gast har som hovedoppgave å bistå maskin- og elektrobefalet i den daglige driften av fartøyets skipstekniske utstyr og maskiner.

Som skipsteknisk gast skal du ivareta funksjonen som vakthavende motormann på sjøen og til kai. Du gjennomfører rutinemessig og forefallende arbeid i detaljen samt assisterer ved reparasjoner på maskineri og teknisk utstyr. Sekundæroppgaver om bord er å inneha en sikkerhetsfunksjon ved brann, havari og klart skip.

Hverdagsliv i tjenesten

Som skipsteknisk gast om bord følger du seilingsprogrammet til fartøyet og vaktordningen til mannskapet. Vaktrullering kan variere litt fra fartøy til fartøy, men for maskindetaljen under seilas er det vanlig med 4 timer på og 8 timer av.

Som skipsteknisk gast får du tett oppfølging av befalet. Om bord har du også en sikkerhetsfunksjon ved havari, klart skip og «mann over bord».

På dagtid blir det gjennomført både nødvendig arbeid og generelt rutinearbeid. Ved kailigge inngår alle menige i en felles vaktordning for skilt- og brovakt. Alle menige vil få tildelte ansvars- og vaskeområder på fartøyet. Menige har mulighet til å ta kurs og fag, men dette må tilpasses seilingsplanen.

Tjenestemønster for Kystvakten er turnus 6 uker på og 3 uker av. For Marinen og havnefartøy er det dagtjeneste. Ved ekstra seiling og aktivitet gis det ekstra kompensert fritid i tilknytning til fellesferier.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​Fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Alle fartøy​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13
RøykdykkerkravRøykdykkerkrav<p>Merk! Om lag 45 % av alle som skal ha tjeneste om bord på fartøy skal inneha, eller skal kunne inneha, funksjon som røykdykker. Det betyr at dersom du ønsker tjeneste om bord, har du langt flere muligheter til å komme om bord ved å tilfredsstille røykdykkerkravene.</p><p>Kravene er absolutte og gjelder uavhengig av kjønn og alder. I tillegg til helsekrav til de ulike tjenestefunksjonene, er røykdykkerkravene:</p><p> <strong>Utholdenhet:</strong> 3000 meter på under 14:30 minutter<br><strong>Styrke:</strong> Minimum gjennomsnittskarakter 5 etter <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2" target="_blank">karakterskala for styrketester</a><br><strong>Dukketest:</strong> Gjennomført og bestått på under 3 minutter (hinderløype med en 70-kilos dukke)</p><p>Funksjoner om bord som IKKE krever kvalifisert røykdykker er radiooperatør, sterrids, kokk, forsyningsgast og sanitetsgast. Det er også et varierende antall stillinger innen skipsteknisk, våpenteknisk, takkel, operasjon og navigasjon som ikke har røykdykkerkrav.<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=41

Publisert 21. februar 2018 11:11..