karriere_1846_sterridskarriere_1846_sterridshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7925/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-tkw303R3384.jpg
karriere_1846_sterridskarriere_1846_sterridshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7926/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-34FT6109.jpg
karriere_1846_sterridskarriere_1846_sterridshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7927/media/PubImages/servitor-i-sjoforsvaret.jpg

Sterrids

I stillingen som sterrids er du en del av forpleiningsteamet om bord.

Teamet skal sørge for bespisning til mannskapet. Du har hovedansvar for å drifte bufféserveringen og oppvasken. I tillegg samarbeider du med kokkene om matlaging og mattilberedning i byssa. Det blir av og til holdt selskaper og mottagelser om bord for inviterte gjester, statsråder, representanter fra Forsvarets ledelse og andre prominente gjester. Dette er en god mulighet for deg som ikke har en fagutdanning til å oppleve en spennende tjeneste om bord i et av Sjøforsvarets topp moderne fartøy – eller på Kongeskipet Norge.

En annen oppgave du i noen grad kan påregne, er brotjeneste. Der oppholder du deg på fartøyets bro og er en del av vaktlaget. Vaktfunksjonen innebærer å stå på roret og stå utkikk. Du får opplæring i og kunnskap om sjøvett, enkel navigering og generell båtmanøvrering.

Som sterrids blir du også en del av sanitetslaget. Du får videre opplæring i livreddende førstehjelp, transport av skadde og pasientbehandling. Du er under øvelser og skarpe hendelser en del av sanitetsorganisasjonen.

Hverdagsliv i tjenesten

Eksempel fra fregatt:

I hverdagen jobber du i bysse, skrubb og messer, der du sammen med de andre i forpleiningsdetaljen har hovedansvaret for servering og renhold. En normal arbeidsdag ved landligge varer fra kl. 07.00 til 15.30, dette varierer noe. Etter arbeidsdagen er over, har du som regel fri til neste dag. Helgevaktene fordeles mellom sterridsene.

Under seiling er du en del av byssevaktlaget, der dere bytter på måltidsvakter. Det er under seiling de fleste øvelser blir holdt, der fartøyet øver på brann og havari, angreps- og forsvarsscenarioer, «mann over bord» og andre situasjoner som innebærer bekjempelse av brann, vanninntrenging og behandling av skadde personer.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​Fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Fregatt, ytre kystvakt, minefartøy, Kongeskipet Norge, logistikkfartøy og Marinens produksjonskjøkken​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 21. februar 2018 12:07.. Sist oppdatert 21. februar 2018 12:11.