karriere_1842_takkelgastkarriere_1842_takkelgasthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7918/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-20170508LTR_9444.jpg
karriere_1842_takkelgastkarriere_1842_takkelgasthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7919/media/PubImages/dekksmann.jpg
karriere_1842_takkelgastkarriere_1842_takkelgasthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7920/media/PubImages/dekksmann-2.JPG

Takkelgast

Takkelgasten er en del av takkeldetaljen om bord og har ansvaret for fartøyets ytre vedlikehold, herunder rengjøring, rustpikking, maling, vedlikehold av tauverk, anker, trosser, overføringsutstyr med mer.

Takkelgasten har ansvaret for fartøyets arbeidsbåter, «mann over bord»-båt, vedlikehold og mindre reparasjoner av disse samt ansvar for ankring og fortøyning. Sekundæroppgaver er å inneha en sikkerhetsfunksjon ved brann, havari, klart skip samt brovakt eller andre vaktfunksjoner om bord. For fartøy med helikopter kan takkelgasten inngå i flydekksmannskapet som ivaretar sikkerheten og brann- og redningsberedskapen ved helikopteroperasjoner.

Om bord på minefartøy får du i tillegg hovedansvar for å betjene fartøyets sonar. Her heter dekksmann «sonaroperatør» og innehar primærfunksjon som sonaroperatør. Minefartøyene benytter sonar til å finne miner under overflaten.

Fagutdanning

Fagkursene til dekksmannskapene er røykdykkerkurs, flydekkskurs etc. Matroslærlingene får i tillegg en rekke tilleggskurs som kran- førerkurs, hurtiggående «mann over bord»-kurs.

Hverdagsliv i tjenesten

I Kystvakten får du opplæring i ror- og utkikkstjeneste, delta som vitne på fiskerinspeksjoner, gjøre tjeneste som båtfører på våre hurtiggående fartøy (Searider og Sjøbjørn) og være hjelpemann ved båtoperasjoner. Takkelgastene øves jevnlig i sine sikkerhetsfunksjoner i intern og ekstern havariorganisasjon.

På fritiden er trimrommet populært, der finner du det meste av apparater samt solarium. Fartøyenes bibliotek med spill, DVD og musikk er rikholdig. Det finnes dedikerte PC-er og trådløst nettverk for privat bruk (begrensninger gjelder). Telefonlinjer hjem er som regel ikke noe problem.

Tjenestemønster for Kystvakten er turnus 6 uker på og 3 uker av. For Marinen og havnefartøy er det dagtjeneste. Ved ekstra seiling og aktivitet gis det ekstra kompensert fritid i tilknytning til fellesferier.

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​Fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Alle fartøy
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13
RøykdykkerkravRøykdykkerkrav<p>Merk! Om lag 45 % av alle som skal ha tjeneste om bord på fartøy skal inneha, eller skal kunne inneha, funksjon som røykdykker. Det betyr at dersom du ønsker tjeneste om bord, har du langt flere muligheter til å komme om bord ved å tilfredsstille røykdykkerkravene.</p><p>Kravene er absolutte og gjelder uavhengig av kjønn og alder. I tillegg til helsekrav til de ulike tjenestefunksjonene, er røykdykkerkravene:</p><p> <strong>Utholdenhet:</strong> 3000 meter på under 14:30 minutter<br><strong>Styrke:</strong> Minimum gjennomsnittskarakter 5 etter <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2" target="_blank">karakterskala for styrketester</a><br><strong>Dukketest:</strong> Gjennomført og bestått på under 3 minutter (hinderløype med en 70-kilos dukke)</p><p>Funksjoner om bord som IKKE krever kvalifisert røykdykker er radiooperatør, sterrids, kokk, forsyningsgast og sanitetsgast. Det er også et varierende antall stillinger innen skipsteknisk, våpenteknisk, takkel, operasjon og navigasjon som ikke har røykdykkerkrav.<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=41

Publisert 21. februar 2018 09:28.. Sist oppdatert 21. februar 2018 09:31.