Hovedporten på Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) utenfor Bergen.Main gate to Haakonsvern navy base outside city of Bergen in NorwayHovedporten på Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) utenfor Bergen.Main gate to Haakonsvern navy base outside city of Bergen in Norwayhttp://forsvaret.no/media/PubImages/vaktsoldat-i-sjoforsvaret.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=507Som vaktsoldat i Sjøforsvaret kan du tjenestegjøre ved en av landavdelingene. Her fra hovedporten på Haakonsvern utenfor Bergen.

Vaktsoldat i Sjøforsvaret

Vaktsoldaten har som hovedoppgave å ivareta sikring og vakthold av skjermingsverdige objekter.

Vaktsoldaten deltar i døgnkontinuerlig vakttjeneste ved å utføre adgangskontroll på personell og kjøretøy, streif, eskorte og utrykningspatruljer på militært område. Hensikten er å opprettholde ro og orden, oppdage og avverge fremmed etterretning, kriminalitet, sabotasje og terroranslag mot kritisk infrastruktur og enheter. Vaktsoldaten skal videre ivareta og vedlikeholde eget og avdelingens utstyr og utføre administrative rutiner ved avdelingen.

Fagutdanning

Du skal igjennom et 5–6 ukers grunnleggende vakt- og sikringskurs for å tilfredsstille kravene som er satt for å kunne utføre tjenesten som vaktsoldat på Sjøforsvarets baser. Når du har fullført og bestått kurset, får du utstedt et kursbevis som du kan ta med deg etter endt førstegangstjeneste.

Utdanningen består av fag som rettslære og publikumsbehandling, etikk, samband, vakttjeneste, skyting, arrestasjonsteknikk, batong, pepperspray, håndjern, CBRN, ROE og forebyggende sikkerhetstjeneste osv. Kurset avsluttes med en øvelse. Her får du prøvd deg i alt du har lært i løpet av kurset under krevende og utfordrende omstendigheter. Videreutdanning fortsetter gjennom hele tjenesteperioden og baserer seg på de grunnleggende ferdighetene som er tilegnet i løpet av kursperioden.

Hverdagsliv i tjenesten

Eksempel fra Haakonsvern:

Store deler av hverdagen går med til å drifte adgangskontroll og sikkerhet på basen og er svært varierende i intensitet og tjenestebelastning. Under tjenesten har du gode muligheter for trening og kurs eller studier i Forsvarets regi.

  • Krav: Klarering Hemmelig
  • Tjenestemønster: Turnustjeneste

Antall tjenesteplasser for denne tjenesten

  • Medium
  • Mange

​​Fakta​​​

  • ​​​​Rekruttperiode (sted): KNM Harald Haarfagre (Madla)
  • Tjenestesteder: Oslo, Stavanger, Bergen, Ramsund og Harstad​
  • Oppmøtemåned: Januar, april, juli o​​g september
  • ​Varighet: 12 måneder​​​ (mulighet for 18 måneder for enkelte stillinger)

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.​​<br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=13

Publisert 18. desember 2014 11:59.. Sist oppdatert 19. februar 2018 14:38.