En norsk soldat under Cold ResponseEn norsk soldat under Cold Responsehttp://forsvaret.no/media/PubImages/soldat-skimaske-vinter.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1223

Oppmøtekalender

En oversikt over når avdelingene har oppmøte til førstegangstjeneste.
Oppmøtedatoer
Avdeling2020
2021
2. bataljon15. januar
Tidlig januar
Tidlig august
Artilleribataljonen14. januar
Tidlig august
Tidlig januar
Tidlig august
Etterretningsbataljonen14. januar
Tidlig august
Tidlig januar
Tidlig august
FallskjermjegerOppmøte på FOS i juni
Oppmøte på FOS i juni
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)14. januar (16 måneder) og 28. januar
Tidlig august
Midt i januar (16 måneder) og sent i januar
Tidlig august
Hans Majestet Kongens Garde (HMKG/Garden)29. januar
28. april
Tidlig august
Sent i oktober
Sent i januar
Midt i april
Tidlig august
Sent i oktober
Heimevernets rekruttskole på Porsangmoen8. januar
Tidlig juli
Tidlig januar
Tidlig juli
Hærens våpenskole28. januar
28. april
Tidlig august
Sent i oktober
Sent i januar
Midt i april
Tidlig august
Sent i oktober
Ingeniørbataljonen15. januar
Tidlig august
Tidlig januar
Tidlig august
JegertroppenOppmøte på FOS i juni
Oppmøte på FOS i juni
Kavalerieskadron 2 / 2. bataljonTidlig augustTidlig januar
Tidlig august
Luftforsvaret (oppmøte på Madla)6. og 7. januar
20. og 21. april
20. og 21. juli
21. og 22. september
11. og 12. januar
19. og 20. april
19. og 20. juli
20. og 21. september
Luftforsvaret (oppmøte på Kjevik)7. og 8. januar
21. og 22. juli
12. og 13. januar
20. og 21. juli
Luftforsvaret (oppmøte på Ørland)10. august
Tidlig januar
Midt i august
Militærpolitiet16. januar
Tidlig august
Tidlig januar
Tidlig august
Operasjonsstøtteavdelingen på Porsangmoen14. januar
27. april
Tidlig august
Sent i oktober
Tidlig januar
Midt i april
Tidlig august
Sent i oktober
PanserbataljonenTidlig august
Tidlig august
Sambandsbataljonen14. januar
Tidlig august
Tidlig januar
Tidlig august
Sanitetsbataljonen14. januar
Tidlig august
Tidlig januar
Tidlig august
Sjøforsvaret5. og 6. januar
19. og 20. april
19. og 20. juli
20. og 21. september
10. og 11. januar
18. og 19. april
18. og 19. juli
19. og 20. september
Stridstrenbataljonen13. januar
Tidlig august
Tidlig januar
Tidlig august

Publisert 9. januar 2015 21:52.. Sist oppdatert 4. februar 2020 12:33.