karriere_2250_sesjonkarriere_2250_sesjonhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17638SesjonSesjon er inngangen til en karriere eller tjeneste i Forsvaret. https://www.youtube.com/watch?v=EI6hTa0Gd5E

× ENDRING I SESJON
Som smittever­ntiltak gjennomføres sesjon som telefonintervju noen steder i landet. Les innkallings­brevet ditt for å se om dette gjelder deg. Du kan forberede deg til telefon­intervju og sesjon ved å sette deg inn i hvilke muligheter du har i førstegangstjenesten.

IKKE FYSISK TESTING
Tiltakene innebærer også at det ikke gjennomføres fysiske tester på sesjon for tiden. Du trenger derfor ikke ta med treningsklær og håndkle.
Forsvaret

Hva er sesjon?

Når Forsvaret har fått svarene på egenerklæringen fra årskullene, kaller vi inn om lag en firedel til sesjon. På sesjon tester vi deg fysisk, teoretisk og medisinsk. Og vi vil prate med deg for å høre om hva du er interessert i og motivert for. Selv om du kommer til sesjon, er du ikke garantert å tjenestegjøre i Forsvaret. Rundt halvparten av dem som møter på sesjon, kommer videre til tjeneste eller utdanning.

To muligheter

Forsvaret må ha de riktige folkene på rett sted. Derfor er det til syvende og sist Forsvarets behov som avgjør hvor du ender. Men vi vil gjerne at du forteller oss hva du tror du passer til, slik at vi kan gjøre en god vurdering. Resultatene fra sesjon er med på å gi oss et godt vurderingsgrunnlag.

Dette må du gjøre før sesjon

 1. Forbered deg godt, slik at du vet hva som vil skje på sesjonsdagen. Du kan også øve på de fysiske testene våre.
 2. Tenk nøye gjennom hva du ønsker videre, og hvorfor. Undersøk mulighetene du har.

Omkring halvparten av dem som er på sesjon, kommer videre til tjeneste eller utdanning.

Dette skjer på sesjonsdagen

Sesjonen er delt inn i fire deler1

Teoretisk prøve

Hva skjer

Du gjennomfører en teoretisk prøve i tre deler:

 1. Regnestykker
 2. Figurer
 3. Ordlikhet

Denne kan du ikke trene på, men bruk tiden godt underveis og gjør så godt du kan.

Hvordan forberede deg

Godt med søvn i forkant, slik at konsentrasjonen er på topp. Prøven kan bli avgjørende, ettersom mange tjenester og utdanninger har minstekrav.

2

Fysiske tester

Hva skjer

*Utgår midlertidig pga. korona-situasjonen*
Du gjennomfører styrketester og løpetest:

 1. Stille lengde
 2. Medisinballstøt (10 kg, sittende)
 3. Kroppsheving i bom
 4. Løpetest

Hvordan forberede deg

Fysiske forberedelser til sesjon

3

Helsekontroll

Hva skjer

I samtale med en lege finner du ut om du er helsemessig egnet for Forsvaret. Du må stå i undertøyet i deler av undersøkelsen. Dette blir undersøkt:

 1. Hørsel
 2. Syn og fargesyn
 3. Høyde og vekt
 4. Hjerte og blodtrykk

Hvordan forberede deg

Husk å ta med eventuelle legeerklæringer.

4

Samtalen

Hva skjer

Formålet med sesjonssamtalen er at du skal kunne fortelle oss hva du ønsker og er motivert for. Derfor er det viktig at du undersøker litt i forkant av sesjonen. Vil du ta førstegangstjeneste? Vil du ha en utdanning? Samtalen er viktig for at Forsvaret skal kunne vurdere deg grundig.

Hvordan forberede deg

Sett deg inn i mulighetene dine, både i førstegangstjeneste eller utdanning. Hva ønsker du? Lag en prioritert liste og ta den med på sesjon.

Hva kan du tenke deg?

Hvis du består sesjonen, har du to muligheter: Enten kan du bli kalt inn til førstegangstjeneste, eller så kan du søke deg rett til en utdanning.

Førstegangstjeneste

12–18 måneder

Førstegangstjenesten foregår i utgangspunktet i 12 måneder, mens noen spesielle tjenester varer i 18. Dette er en spennende opplevelse med mye læring og personlig utvikling.

Går du yrkesfag, kan du gjennomføre førstegangstjenesten som lærling.

Mer om førstegangstjenesten

Utdanning

3 år utdanning + 3 år praksis

En utdanning i Forsvaret er noe mer enn bare en utdanning. Du får en bachelorgrad, gratis skolegang og er garantert jobb. Men det kreves også at du gir noe tilbake i form av å tjenestegjøre for landet ditt.

Du kan søke direkte på utdanning rett fra videregående.

Mer om utdanning