​​​​​​På sesjon får du opprettet en «militær helseprofil». Denne danner grunnlaget for hvilke tjenester du er medisinsk kvalifisert til. 

Du trenger en viss robusthet, både fysisk og psykisk, for å tjenestegjøre i Forsvaret. ​

Enkelte stillinger i førstegangstjenesten har fysiske minstekrav. Skal du starte på en lederutdanning må du gjennomføre opptaksp​røver med minstekrav på fysiske øvelser. 

For å bli innkalt til Forsvaret må du kunne sikkerhetsklareres. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad.

 Les mer om kravene