Informasjon til jobbsøkere

Å søke jobb i Forsvaret kan framstå som en omfattende prosess. Her finner du informasjon om hvorfor.

​Sikkerhetsklarering:

Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres.

Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Tilbakemelding:

Når søknaden er mottatt, vil du få bekreftelse på dette med informasjon om hvor lang tid prosessen vil ta. Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes alle søkere før de som er aktuelle for intervju, blir kontaktet.

Synes du det tar lang tid før du hører noe, må du ta gjerne ta kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

På grunn av at sikkerhetsklaringer kan ta flere måneder, kan det ta lang til før en stilling blir besatt. Når stillingen er besatt, vil du få informasjon om hvem som er tilsatt.

Tilsetningsråd

Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes. Når du møter til intervju, er det vanligvis den som kan bli din nærmeste leder som holder intervjuet, sammen med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. 

Etter intervjuene vurderes og rangeres søkerne i en såkalt innstilling. Tilsettingsrådet avgjør på bakgrunn av innstillingen hvem som skal tilsettes. Tilsettingsrådet er sammensatt av arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerrepresentanter.

Offentlig søkerliste

Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste. Ønsker du at navnet ditt ikke skal vises, må du si fra om dette i søknaden. Deretter blir du kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom ønsket ditt ikke kan innvilges, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen før listen offentliggjøres.

Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

Utvidet søkerliste

Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. 

Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Publisert 11. desember 2014 11:14.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:39.