Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over alle sivile og militære stillinger vi har utlyst nå.

Som militær kan du ansettes som spesialist eller yrkesoffiser. Mange stillinger har kun krav til gjennomført førstegangstjeneste, og tilbyr en grunnutdanning som kvalifiserer til videre ansettelse.

 Vil du jobbe i en av våre mest krevende avdelinger?

 

 

Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/ebn_bilde_forsvaret.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />EtterretningsbataljonenVi søker kolleger som vil bidra med å innhente, bearbeide og analysere opplysninger til støtte for militære operasjoner.http://forsvaret.no/etterretning
Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/forsvaretsspesialkommando_landingsside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets spesialkommandoForsvarets spesialkommando er lokalisert i Rena leir i Østerdalen. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. http://forsvaret.no/fsk
Marinejegerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/marinejegerkommandoen_landingsside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MarinejegerkommandoenMarinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/marinejegerkommandoen
Kystjegerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/01%20bilde%20forside%20KJK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KystjegerkommandoenKystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets kommando- avdeling for jegeroperasjoner i kystnære områder. KJK løser primært sine oppgaver med bruk av kystjeger-patruljer, stridsbåter, og ved etterretningsproduksjon.http://forsvaret.no/karriere/ledige-stillinger/militære-stillinger/kystjegerkommandoen