Militære stillinger

Som militær kan du ansettes som vervet (spesialist), spesialistbefal eller yrkesoffiser, avhengig av hvilken bakgrunn du har. Mange av stillingene stiller kun krav til gjennomført førstegangstjeneste, og tilbyr en grunnutdanning som kvalifiserer til videre ansettelse.

 Avdelinger som tilbyr grunnutdanning som kvalifiserer til ansettelse i militære stillinger

 

 

Etterretning i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/ebn_bilde_forsvaret.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning i HærenVi søker kolleger som vil bidra med å innhente, bearbeide og analysere opplysninger til støtte for militære operasjoner.http://forsvaret.no/etterretning
Marinejegerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/marinejegerkommandoen_landingsside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MarinejegerkommandoenMarinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. http://forsvaret.no/mjk
Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/forsvaretsspesialkommando_landingsside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets spesialkommandoForsvarets spesialkommando er lokalisert i Rena leir i Østerdalen. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. http://forsvaret.no/fsk
Kystjegerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/01%20bilde%20forside%20KJK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KystjegerkommandoenKystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets kommando- avdeling for jegeroperasjoner i kystnære områder. KJK løser primært sine oppgaver med bruk av kystjeger-patruljer, stridsbåter, og ved etterretningsproduksjon.http://forsvaret.no/kjk