Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over alle sivile og militære stillinger vi har utlyst nå.

Som militær kan du ansettes som spesialist eller yrkesoffiser. Mange stillinger har kun krav til gjennomført førstegangstjeneste, og tilbyr en grunnutdanning som kvalifiserer til videre ansettelse.

 

 

karriere_235_sivilestillingerkarriere_1575_etterretningihaeren/etterretning/media/PubImages/ebn_bilde_forsvaret.jpegEtterretningsbataljonenVi søker kolleger som vil bidra med å innhente, bearbeide og analysere opplysninger til støtte for militære operasjoner.karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7693
karriere_235_sivilestillingerkarriere_60_forsvaretsspesialkom/fsk/media/PubImages/forsvaretsspesialkommando_landingsside.jpgForsvarets spesialkommandoForsvarets spesialkommando er lokalisert i Rena leir i Østerdalen. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7690
karriere_235_sivilestillingerkarriere_52_marinejegerkommandoe/mjk/media/PubImages/marinejegerkommandoen_landingsside.jpgMarinejegerkommandoenMarinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7692
karriere_235_sivilestillingerforsvaret_391_kystjegerkommandoen/kystjegerkommandoen/media/PubImages/20190527JØ_8962.jpgKystjegerkommandoenKystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten, på land og til sjøs. karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7691