Militære stillinger

Som militær kan du ansettes som vervet (spesialist), spesialistbefal eller yrkesoffiser, avhengig av hvilken bakgrunn du har. Mange av stillingene stiller kun krav til gjennomført førstegangstjeneste, og tilbyr en grunnutdanning som kvalifiserer til videre ansettelse.

 Avdelinger som tilbyr grunnutdanning som kvalifiserer til ansettelse i militære stillinger

 

 

Etterretning i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/ebn_bilde_forsvaret.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretning i HærenVi søker kolleger som vil bidra med å innhente, bearbeide og analysere opplysninger til støtte for militære operasjoner.http://forsvaret.no/etterretning
Marinejegerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/marinejegerkommandoen_landingsside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MarinejegerkommandoenMarinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. http://forsvaret.no/mjk
Grenader i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/grenader_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Grenader i HærenHæren gjennomfører opptak til grenaderstillinger med ansettelse fra 1. august 2018. Opptaket gjennomføres 22. til 28. mai og vil foregå på Setermoen i Troms.​ Søknadsfristen gikk ut 15. februar 2018. Nye kunngjøringer vil lyses ut på denne siden.http://forsvaret.no/grenader
Forsvarets spesialkommando<img alt="" src="/media/PubImages/forsvaretsspesialkommando_landingsside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets spesialkommandoForsvarets spesialkommando er lokalisert i Rena leir i Østerdalen. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. http://forsvaret.no/fsk
Kystjegerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/01%20bilde%20forside%20KJK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KystjegerkommandoenKystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets kommando- avdeling for jegeroperasjoner i kystnære områder. KJK løser primært sine oppgaver med bruk av kystjeger-patruljer, stridsbåter, og ved etterretningsproduksjon.http://forsvaret.no/kjk