karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14025Du vil tilegne deg et bredt spekter av militære ferdigheter for å kunne håndtere ulike situasjoner som kan oppstå ute på oppdrag./media/PubImages/20180119tk_I3674.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14026Du vil lære om hvordan du kan forsere ulike hindre i naturen. Det kan være alt fra en større elv, til bratt vinterterreng med høy skredfare. /media/PubImages/IMG_3092.JPG
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14027Her øves det på ferdsel i bratt lende på vinterstid. Hensikten er å gi deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for operativ tjeneste./media/PubImages/ukas16.JPG
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14028Du blir en ekspert innen kamuflasje og observasjonsteknikk for å kunne innhente informasjon om fienden uten selv å bli oppdaget. /media/PubImages/Pedestrian II 001.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14029En del av jobben innebærer å være i stand til å forsere alt slags terreng for å kunne unngå stier, veier og steder hvor risikerer å bli oppdaget./media/PubImages/feltoperator_toppbilde.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14030Enkelte oppdrag innebærer å forflytte seg lange avstander til fots, hvor du må kunne overleve på det du bærer med deg eller kan finne i naturen. /media/PubImages/feltoperator_18.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14031Enkelte oppdrag krever bruk av ulike metoder for å ta seg frem mot målet. Her øves spesielle innsettingsteknikker ved bruk av helikopter./media/PubImages/feltoperator_24.JPG
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14032Som feltoperatør må du takle å være mye ute i mye ruskete vær, men det er også dager hvor man står på toppen av et fjell og ser milevis utover./media/PubImages/feltoperator_16.JPG
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14033Her trener Fjernoppklaringseskadronen under NATO oppdraget enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen i 2018./media/PubImages/20180119tk_I1578.jpg

Feltoperatør

En feltoperatør jobber med å innhente informasjon om fienden uten selv å bli oppdaget. Oppdragene løses i små patruljer, ofte langt inne på fiendtlig territorium, hvor du må være i stand til å klare deg selv over lengre tid. Søknadsfristen gikk ut 15. april 2019.
  • Har du lyst til å gjennomføre etterretningsoperasjoner bak fiendens linjer?
  • Er du en fysisk og mentalt robust person med god utholdenhet?
  • Er du en som aldri gir opp, selv i situasjoner som fremstår som håpløse?

Om denne muligheten


Etterretningsbataljonen rekrutterer og utdanner feltoperatører til operativ tjeneste i både inn- og utland. Oppdragene løses i små enheter som holder seg skjult, og ofte til fots over lange avstander. Patruljen opererer i områder utenfor kontroll av egne styrker, som regel over lengre perioder og uten mulighet for umiddelbart støtte. På grunn av patruljens selvstendighet og avstand til egne styrker, må feltoperatøren være spesielt godt utrustet og beherske et bredt spekter av militære ferdigheter. Dette er en forutsetning for at patruljen og patruljemedlemmene skal være i stand til å ta vare på seg selv og kunne håndtere alle situasjoner som kan oppstå.

 

 

karriere_1800_feltoperatørHva lærer du?<p> <span><span> <p class="forsvaretElement-p"> Utdanningen er særdeles innholdsrik. Du lærer å jobbe godt i små enheter og trives utendørs under alle forhold. I tillegg vil du oppleve mestring, bli i god fysisk form og utvikle et særdeles godt kameratskap. Utdanningen har til hensikt å gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for spesialisering og operativ tjeneste i en fjernoppklaringspatrulje. I løpet av året vil du blant annet få opplæring og utdanning innen: <br> <ul> <li>Stridsteknikk</li><br> <li>Skyting </li><br> <li>Samband</li><br> <li>Sanitet</li><br> <li>Overlevelse</li><br> <li>Innsettingsmetoder på land, vann og fra lufta</li><br> <li>Vinterutdanning</li><br> <li>Patruljetjeneste</li><br> <li>Nærkamp</li><br> <li>Ferdsel i utilgjengelige områder </li><br> <li>Etterretning</li><br> </ul> </span> </p> karriere_1800_feltoperatør
karriere_1800_feltoperatørJobben<p> <span><span> <p class="forsvaretElement-p"> Som feltoperatør vil du få en utfordrende, krevende og spennende hverdag. I hverdagen fokuseres det på repetisjon og vedlikehold av grunnleggende soldatferdigheter. I tillegg er det svært viktig å vedlikeholde kapasiteten avdelingen utgjør. Dette innebærer utdanning, trening og øving av den enkelte feltoperatør og patruljen. <br/> <br/> Etterretningsbataljonen er en arbeidsplass preget av trivsel og godt miljø. Alle som jobber her er selektert og godt trent. Du må belage deg på reisevirksomhet i forbindelse med utdanning, trening og øvelser, samt deltakelse i internasjonale operasjoner. <br/> <br/> Feltoperatørene opererer ofte i områder den selv ikke kontrollerer, alene og isolert over lengre tid. Dette betyr at man normalt ikke har mulighet til å få umiddelbar støtte, og patruljen må være over gjennomsnittet godt trent i beskyttelse og overlevelse. Fordi feltoperatøren ofte må ta initiativ og selvstendige beslutninger på vanskelige problemstillinger, uten mulighet til å kommunisere med overordnede, krever det at man har svært god helhetsoversikt og er verdig tilliten fra kolleger og oppdragsgivere. <br/> <br/> Etter gjennomført og bestått grunnutdanning vil de som blir funnet skikket kunne bekle roller i en fjernoppklaringspatrulje og være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner. En må påregne å løse oppdrag i internasjonale operasjoner. </span> </p>karriere_1800_feltoperatør
karriere_1800_feltoperatørVidere muligheter<p> <span><span> <p class="forsvaretElement-p"> Etter endt grunnutdanning er fokuset rettet på operasjoner og videreutdanningen. Feltoperatøren kan i stor grad påvirke sin egen spesialisering basert på avdelingens behov og personlige interesser. Slik spesialisering kan eksempelvis være sanitet, samband, etterretning, mobilitet, taktikk og ledelse. Formålet med dette er å øke evnen til å håndtere komplekse oppdrag, gjennom å styrke evnen og selvtilliten til feltoperatørene i alle de ulike fasene av oppdraget. <br/> <br/> Videreutdanningen fokuserer spesielt på evnen til å takle ukjente miljøer og situasjoner, i tillegg til å øke den enkeltes kunnskap og ferdigheter i bruk av ulike støttekapasiteter til innsetning, uttrekning eller etterforsyning. <br/> <br/> Som feltoperatør må man påregne tjenestegjøring i ulike konfliktområder for å innhente informasjon til støtte for beslutningstagere. Operative feltoperatører vil bekle roller i en fjernoppklaringspatrulje og være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner i inn- og utland. </span> </p>karriere_1800_feltoperatør

Søknad og opptak


For å kunne starte utdanningen som kvalifiserer til videre ansettelse som feltoperatør må du gjennom en grundig seleksjonsprosess. Hensikten med seleksjonen er å sikre at kvalifiserte søkere er skikket til å gjennomføre utdanningen, og at de innehar de personlige egenskapene som kreves for å utføre jobben.

 

 

karriere_1800_feltoperatørKrav til søker<p> <span><span> <p class="forsvaretElement-p"> <ul> <li>Tilfredsstille <a href="/karriere/utdanning/tjenesteutdanning/feltoperator/fysiske-minstekrav-feltoperator" class="link_light">fysi​ske minstekrav</a> for utdanningen</li> <li>Fullført førstegangstjeneste eller grunnleggende befalsutdanning</li><br/> <li>Ha minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon</li><br/> <li>Ha karakter 6 på syn og minimum karakter 6 på fargesyn (fargesvak) </li><br/> <li>Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon</li><br/> <li>Ha god vandel uten alvorlige bemerkninger</li><br/> <li>Kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig"</li><br/> <li>Være norsk statsborger</li><br/> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li><br/> <li>Være villig til å tjenestegjøre i Forsvarets operasjoner </li><br/> </ul> </span> </p>karriere_1800_feltoperatør
karriere_1800_feltoperatørOpptak og seleksjon<p> <span><span> <p class="forsvaretElement-p"> Seleksjonen innledes med et grovopptak som har til hensikt å kontrollere at søkerne tilfredsstiller medisinske og fysiske minimumskrav. Deretter fortsetter seleksjonen med nødvendig utdanning kombinert med elementer som tester søkerens egnethet, herunder fysisk og mental kapasitet, læringsevne, vinnervilje og motivasjon. <br/> <br/> Seleksjonen starter opp <b>mandag 3. juni 2019</b> i Bardu og varer i ca. 3 uker. Kandidaten vil i perioden være utilgjengelig. Av åpenbare grunner gis ikke ytterligere informasjon om opptaket ut i forkant. De som gjennomfører og består seleksjonen vil få tilbud om videre utdanning. Utdanningsåret varer i ca. 10 måneder og kalles grunnutdanning. Den har til hensikt å gi feltoperatøren kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for spesialisering og operativ tjeneste i avdelingen. </p>karriere_1800_feltoperatør
karriere_1800_feltoperatørHvem passer dette for?<p> <span><span> <p class="forsvaretElement-p"> En feltoperatør er motivert til å prestere over tid og har en positiv innstilling til nye utfordringer. Feltoperatøren er hardfør både mentalt og fysisk, har gode samarbeidsevner, finner løsninger og løser oppdraget. Jobben som feltoperatør handler om at man sammen med andre løser problemer. Dette fordrer at man er en god lagspiller og ikke setter seg selv foran andre. Dersom du er sunn og frisk, har normal folkeskikk og bondevett samt forstår betydningen av at mål ikke nås før mållinjen faktisk krysses, vil du klare deg godt. </p>karriere_1800_feltoperatør


Relaterte artikler

 

 

karriere_1800_feltoperatøraktuelt_1976_bakfiendenslinjer/aktuelt/bak-fiendens-linjer/media/PubImages/20180119tk_I3594.jpgBak fiendens linjerÅ komme seg over en foss, vurdere skredfaren eller snike seg fram i vanskelig terreng uten å bli sett. Feltoperatør «Erik» klarer seg med kun det han har i sekken.karriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5075
karriere_1800_feltoperatøraktuelt_1940_nyttnorskbidragilita/aktuelt/nytt-norsk-bidrag-i-litauen/media/PubImages/20180119tk_I3674.jpgNytt norsk bidrag på plass i LitauenDei neste månadene er soldatar frå Fjernoppklaringseskadronen ein del av NATOs styrkte nærvær i Litauen. Det gir verdifull erfaring.karriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5076

Publisert 5. februar 2018 09:49.. Sist oppdatert 29. april 2019 10:32.