karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21726/media/PubImages/20200310ebn_usmc_339_cr20--5.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21733/media/PubImages/feltoperatør seleksjon.jpeg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21729/media/PubImages/20200310ebn_usmc_339_cr20--13.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21734/media/PubImages/feltoperatør cqb.jpeg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21727/media/PubImages/20200310ebn_usmc_339_cr20--28.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21728/media/PubImages/20200310ebn_usmc_339_cr20--33.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14026Du vil lære om hvordan du kan forsere ulike hindre i naturen. Det kan være alt fra en større elv, til bratt vinterterreng med høy skredfare. /media/PubImages/IMG_3092.JPG
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14033Her trener Fjernoppklaringseskadronen under NATO oppdraget enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen i 2018./media/PubImages/20180119tk_I1578.jpg
karriere_1800_feltoperatørkarriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14025Du vil tilegne deg et bredt spekter av militære ferdigheter for å kunne håndtere ulike situasjoner som kan oppstå ute på oppdrag./media/PubImages/20180119tk_I3674.jpg

Feltoperatør

En feltoperatør jobber med å innhente informasjon for beslutningstakere. Oppdragene løses i små patruljer ofte langt unna andre egne avdelinger, hvor man må klare seg alene og uten støtte fra andre.
  • Er du en særdeles fysisk og mentalt robust person som aldri gir opp?
  • Er du en person som ser løsninger der andre ser problemer?
  • Har du lyst til å gjennomføre skjulte innhentingsoperasjoner?
Etterretningsbataljonen rekrutterer og utdanner feltoperatører til operativ tjeneste i inn- og utland. Feltoperatøren løser primært oppdrag innenfor oppklaring og overvåkning. Oppdragene  løses ofte i små enheter som holder seg skjult, langt fra andre egne styrker uten mulighet for støtte. Den enkelte feltoperatør må derfor være særdeles fysisk og mentalt robust, og beherske et bredt spekter av militære ferdigheter. Dette er en forutsetning for å kunne håndtere alle situasjoner best mulig.(Se mer om opptak under bildene)


 

 

karriere_1800_feltoperatørKrav til søker<p> <li>Tilfredsstille <a href="https://forsvaret.no/karriere/utdanning/tjenesteutdanning/feltoperator/fysiske-minstekrav-feltoperator"> fysi​ske minstekrav for utdanningen</a>. <li>Fullført førstegangstjeneste eller grunnleggende befalsutdanning</li> <li>Ha minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon</li> <li>Ha karakter 6 på syn og minimum karakter 6 på fargesyn (fargesvak)</li> <li>Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon</li> <li>Ha god vandel uten alvorlige bemerkninger</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig"</li> <li>Være norsk statsborger</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i Forsvarets operasjoner</li> </p>karriere_1800_feltoperatør
karriere_1800_feltoperatørOpptak og seleksjon<p>Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til seleksjon ved Setermoen leir i Bardu kommune. Seleksjonen innledes med et grovuttak som har til hensikt å kontrollere at søkerne tilfredsstiller medisinske og fysiske minstekrav. Dersom du består grovuttaket vil du fortsette videre på seleksjonen. Selve seleksjonen varer i ca. 3 uker og har til hensikt å teste den enkeltes egnethet, motivasjon, læringsevne, vinnervilje, samt fysisk og mentale kapasitet. Jobben som feltoperatør kan være ekstremt krevende, og seleksjon er en nødvendighet for å identifisere hvem som egner seg. Videre informasjon om seleksjonen gis ikke.</p> <p>De som vurderes som skikket vil få tilbud om å starte på grunnutdanningen 1. august.</p>karriere_1800_feltoperatør
karriere_1800_feltoperatørGrunnutdanning (12 måneder)<p>Grunnutdanningen skal tilføre eleven ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er nødvendig for spesialisering og operativ tjeneste som feltoperatør. En vil lære å trives under alle forhold til alle årstider, samt hvordan en jobber godt sammen i små enheter. Utdanningsåret preges av lange dager og høy intensitet. I løpet av året vil du få opplæring og utdanning innenfor alle nødvendige disipliner en feltoperatør må beherske. Dette kan være skyting, sanitet, innhentingsmetoder, etterretning og ferdsel i alpint terreng. Videre informasjon om utdanningen gis ikke.</p> <p>Det stilles store krav til progresjon og læringsevne, og den enkeltes motivasjon vil kontinuerlig testes gjennom utdanningsåret. Elever som ikke består kurs og gjeldende krav kan miste sin plass som elev. Ved bestått grunnutdanning vil en tilsettes som feltoperatør i en patrulje i de operative troppene. Deretter følger en spesialisering innenfor sitt fagfelt i løpet av det første året i patrulje.</p> karriere_1800_feltoperatør
karriere_1800_feltoperatørJobben<p>Som feltoperatør vil du få en utfordrende, krevende og spennende hverdag. I hverdagen fokuseres det på repetisjon og vedlikehold av ferdigheter som skal sørge for at avdelingen er klar for å løse oppdrag. Videre vil det være mye reising i forbindelse med videreutdanning av den enkelte feltoperatør og patrulje. Oppdragene avdelingen løser er svært varierte, og hverdagen i de operative troppene preges av videreutdanning, trening og øving. </p> <p>Feltoperatørene opererer ofte i områder den selv ikke kontrollerer, alene og isolert over lengre tid. Dette betyr at man ikke har mulighet til å få umiddelbar støtte, og patruljen må derfor være særdeles godt trent for å håndtere alle utfordringer som kan oppstår. Dette krever at feltoperatøren har svært god helhetsoversikt, og en innbitt vilje til å løse oppdraget uansett hvor krevende det kan fremstå. </p> <p>Oppdragene en patrulje løser har til hensikt å innhente informasjon for å støtte beslutningstakere. Etterretningsarbeid bærer preg av sensitivitet og hemmelighold. Alle som jobber i avdelingen må av den grunn kunne sikkerhetsklareres. Spesielt egnede feltoperatører vil på sikt kunne lede innhentingsoperasjoner.</p> <p>Ved tilsettelse som feltoperatør vil du være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner. Etterretningsbataljonen er en avdeling preget av trivsel og godt miljø. Du må belage deg på reisevirksomhet i forbindelse med utdanning, trening og øvelser, samt deltakelse i internasjonale operasjoner.</p>karriere_1800_feltoperatør

 

 

karriere_1800_feltoperatøraktuelt_1976_bakfiendenslinjer/aktuelt/bak-fiendens-linjer/media/PubImages/20180119tk_I3594.jpgBak fiendens linjerÅ komme seg over en foss, vurdere skredfaren eller snike seg fram i vanskelig terreng uten å bli sett. Feltoperatør «Erik» klarer seg med kun det han har i sekken.karriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5075
karriere_1800_feltoperatøraktuelt_2557_fjesksamarbeid/aktuelt/fjesk-samarbeid/media/PubImages/20200212JØ_0007.jpgForsvarets usynlige vinterkrigereNår vi trenger informasjon fra bak fiendens linjer, er det Fjernoppklaringseskadronen vi sender. I vinter lærte de bort vinterkunnskap til sine amerikanske kollegaer.karriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8080
karriere_1800_feltoperatøraktuelt_1940_nyttnorskbidragilita/aktuelt/nytt-norsk-bidrag-i-litauen/media/PubImages/20180119tk_I3674.jpgNytt norsk bidrag på plass i LitauenDei neste månadene er soldatar frå Fjernoppklaringseskadronen ein del av NATOs styrkte nærvær i Litauen. Det gir verdifull erfaring.karriere_1800_feltoperatørhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5076

Publisert 5. februar 2018 09:49.. Sist oppdatert 7. mai 2020 11:21.