karriere_1702_kystjegerkommandoenkarriere_1702_kystjegerkommandoenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6132/media/PubImages/01 bilde forside KJK.jpg

Kystjegerkommandoen

Kystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets kommando- avdeling for jegeroperasjoner i kystnære områder. KJK løser primært sine oppgaver med bruk av kystjeger-patruljer, stridsbåter, og ved etterretningsproduksjon.

KJK er alltid klar til å løse sine oppdrag innenfor meget kort reaksjonstid, i Norge og i utlandet. KJKs evne til å detektere, rapportere, analysere, og bekjempe trusler under alle værforhold, gjør avdelingen til eksperter innen operasjoner i kystnære områder.

Avdelingens annerkjennelse fra inn og utland, samt høye ferdighetsnivå gjør den til en ettertraktet samarbeidspartner for allierte styrker, så vel som en relevant bidrag- syter til internasjonale operasjoner.

KJK er en stående profesjonell avdeling som årlig selekterer og utdanner kystjegere og fartøysoperatører til de operative troppene.

Kvalitet går aldri av moten