Ledige verv som områdesjefer ved Trøndelag heimevernsdistrikt 12

Trøndelag heimevernsdistrikt søker sjef til flere områder.

​Ved Trøndelag HV-distrikt 12 er det ledige verv som områdesjef i følgende heimevernsområder:

  • Namsos
  • Trondheim Øst
  • Indre Fosen
  • Hegra/Meråker
  • Hell


Hvem kan søke?

Yrkesbefal, vernepliktig, utskrevet befal og Heimevernsbefal kan søke stillingen. Søkeren bør fortrinnsvis være bosatt innenfor eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.

Vervene er tillagt graden kaptein (kapteinløytnant).
Områdesjefskontrakter inngås for 5 år, med mulighet for forlengelse.

Stillingene godtgjøres tilsvarende 9% av lønnstrinn 55 i Statens lønnsregulativ. I tillegg tilkommer et skattefritt administrasjonstillegg på kr 1600,- pr mnd, for blant annet dekning av kontorhold og telefon.


Søknad sendes:

E-post: hv-12.kontakt@mil.no eller pr. post til:
Trøndelag HV-distrikt 12
Postboks 66
7501 Stjørdal.

Søknadsfrist  16 sep 2018.

Spørsmål

Har du spørsmål om stillingen og betingelser forøvrig kan det rettes til HV-12 på
748 36 710 eller95 25 95 56.

Publisert 20. august 2018 12:57.. Sist oppdatert 20. august 2018 13:02.