STEDFORTREDENDE POLITISK RÅDGIVER FOR COMKFOR I PRISTINA, KOSOVO


Det er ledig et engasjement som stedfortredende politisk rådgiver (Deputy Political Adviser) for sjefen for NATOs operasjon i Kosovo (COMKFOR). Engasjementet har ett års varighet med mulighet for forlengelse.

KFOR ble opprettet av NATO i juni 1999 med mandat fra FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 av 10. juni 1999. KFORs hovedoppgaver er å ivareta sikkerhet i Kosovo; støtte og koordinere internasjonale aktørers nærvær; støtte utviklingen av et stabilt, demokratisk, etnisk mangfoldig Kosovo, og å støtte utviklingen av Kosovos sikkerhetsstyrker (Kosovo Security Force; KSF).

Arbeidsoppgaver
Stedfortredende politisk rådgiver er del av COMKFORs ledergruppe.  Vedkommende gir råd til COMKFOR og ledergruppen som er nødvendige for å ivareta KFORs hovedoppgaver.  Vedkommende er stedfortreder for COMKFORs politiske rådgiver.  Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Følge og fortolke sentrale politiske utviklingstrekk i Kosovo og presentere dette for COMKFOR
 • Opprettholde situasjonsforståelse om sentrale politiske utviklingstrekk i Kosovo og i regionen som kan ha betydning for KFOR
 • Identifisere politisk-militære emner som kan ha betydning for KFOR, vurdere mulige følger, og bidra til strategier som kan håndtere disse følgene
 • Bistå COMKFOR i møter og forhandlinger
 • Utarbeide dokumenter og presentasjoner samt generell saksbehandling
 • Kontakt med lokale og internasjonale aktører i Kosovo

Det tas forbehold om endringer av arbeidsoppgavene.  Man vil avgis til NATO, men ha regelmessig kontakt med Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå eller høyere
 • Sikkerhetspolitisk erfaring og gode kunnskaper om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal erfaring
 • Kjennskap til NATO
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Kjennskap til regionen er sterkt ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Analytisk, initiativrik og selvstendig
 • Samarbeids- og løsningsorientert
 • Evne til nettverksbygging med lokale og internasjonale aktører

Vi tilbyr
Avlønning som SKO 1448 seniorrådgiver i lønnsspenn kr. 594 400 –648 100. Det tilkommer tillegg etter «Særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet».  Det kreves sikkerhetsklarering for HEMMELIG/NATO SECRET.

Søknad merket FD nr. 39/17 sendes via FDs jobbportal innen 27. oktober 2017.  For eventuelle spørsmål om stillingen, ta kontakt med seniorrådgiver Sigurd Marstein, tlf. 23096232.


Publisert 24. oktober 2017 08:35..