S-3 ved innsatsstyrke Derby HV- 02 (midlertidig)

Søknadsfrist: 20. november 2017
Gradsnivå: OF2 Kaptein/ Rittmester
Tjenestested: Oslo

S-3 er planoffiser i avdelingen med ansvar for vedlikehold av operativt planverk samt øvings- og treningsplanlegging for innsatsstyrken. Leder sjef innsatstyrke sin plangruppe under operasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Som planoffiser skal du sørge for at operative planverk oppdateres jevnlig gjennom treningsåret og opp mot gjeldende reglementer, samt føringer fra sjef Derby.
 • Ansvar for utdannings- og treningsplanlegging for Innsatsstyrken.
 • Som en del av staben i Innsatstyrken skal du drive og kvalitetssikre utdanning innenfor de troppeartene som er i avdelingen.
 • Innsatsstyrken er en feltavdeling hvor det må påregnes mye øvingsaktivitet i felt, både på hverdag og i helg.

Kvalifikasjoner

 • Lederkompetanse midl. Tilsvarende (GOU/tilsv.)
 • Det er krav til tjenesteerfaring innenfor troppearten manøver.
 • Det stilles krav til ledererfaring fra troppsnivå innenfor manøver.
 • Det stilles krav til sikkerhetsklarering H/NS.
 • Fysisk test styrke nivå 3.
 • Fysisk test utholdenhet nivå 3.

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en person med høy arbeidskapasitet og evnen til å være strukturert i sitt arbeid. Du må også ha gode evner til å samarbeide internt og eksternt.

Merknad

 • Stillingen er ledig fra 1 januar 2018.
 • Oppstart ønskelig fra den dato.
 • Stillingen gir ikke fast opprykk til OF 2.
 • Intervju må påregnes.

Varighet
Midlertidig tilsetting fra 1. januar 2018 til 31. juli 2019

Grad/ Lønn
Stillingens grad: OF 2
Stillingens lønnsramme: 37

Informasjon
For nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til
Major Tommy Olafsen
Sjef Innsatsstyrke Derby

Søknad
Som søknad benyttes standard blanket «villighetserklæring». Det er påkrevd med påtegning fra egen avdeling.

 Søknad sendes pr mail til
Tommy Olafsen
Major
Sjef Derby HV- 02
Tlf mil: 0510 2670/2309 2670
Mobil: 911 05003
tolafsen@mil.no


Publisert 18. oktober 2017 14:17.. Sist oppdatert 18. oktober 2017 14:27.